De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatie: kansen en voorwaarden Liesbeth Huybrechts, Faculty of Architecture and Art UHasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatie: kansen en voorwaarden Liesbeth Huybrechts, Faculty of Architecture and Art UHasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Participatie: kansen en voorwaarden Liesbeth Huybrechts, Faculty of Architecture and Art UHasselt

2 Groep: Spatial Capacity Building benadering: participatief design van ruimtelijke veranderingsprocessen (bv. werk, werkruimtes en co-working in Antwerpen en Genk), gebruik makende van media (nieuw en oud)

3 Participatief Design laboratorium (brengt mensen samen om te experimenteren met ideeën, materialen, technieken,…), parlement (verschuiven machtsrelaties) (Ehn) onzekerheden uitkomsten? expert driven, meer pre- gedefinieerd en gecontroleerd design proces >< participatieve visie: confrontatie generativiteit? nemen participanten verantwoordelijkheden voor de resultaten in context, hebben ze skills opgebouwd? Hadden ze impact op besluitvorming?

4 Spatial Capacity Building omwille van die onzekerheden rond uitkomsten en generativiteit is er een grote nood aan spatial capacity building’ tijdens PD aandacht voor capabilities (Nussbaum) van burgers, designers, beleidsmakers, ontwikkelaars etc om individueel of collectief (1) te reflecteren op processen van ruimtelijke veranderingen (2) actie ondernemen in relatie tot reflecties wij zijn dus erg geïnteresseerd in het “hoe” je gelijktijdig aan PD en spatial capacity building kan werken = kwalitatief process dat zorgvuldig wordt opgebouwd met juiste mensen, tools, …

5 Doel: nadenken over publieke ruimte in het Europese kwartier: PD: vormden het Europees kwartier om tot parlement en laboratorium met open source toolkit on www.map-it.be: (background map, stickers, scenario); session 1; session 2:,…PUM, LOMAP capacity building: open maken en delen documentatie (maps), modulair samenstellen naar eigen noden/context, toelaten van deviaties op eigen conclusies tools etc MAP-it European Quarter, www.map-it.be

6 Doel: participatief ruimtelijke initiatieven op te zetten met een impact op besluitvorming PD: Samen maken/verspreiden van publieke medium van een krant Artikels beelden of performances van initiatieven in de ruimte Capacity building: kwalitatieve analyse van hoe de krant participanten toeliet om inhoud vorm te geven en hoe dit interageerde met reflecties, acties en publiek debat e.g. professionalisme geassocieerd met krant: goede factchecking, team work, ook na het eigenlijke PD proces Godsheide The Future is Today

7 Cases: uitdagingen in verschillende fasen: TOP Noordrand Crowdsourcing, workshops, projectmonitor, online consulatietool: mogelijkheid tot tracken van participatie wegens digitale tool Uitdagingen in opzet: rol van diversifiëren van tools voor participatie en documentatie voor diversiteit aan participanten; participatie in concretiseringfasen (beslissingsfases) Leefstraat, Lab van Troje Zeer hands-on straat ombouwen, dicht bij dagelijkse leven Uitdaging tijdens proces: communicatie van participatieproces Groenboek beleidsplan ruimte, ruimte voor morgen Online bevraging en burgerevent Uitdaging na het proces: traceren wat gebeurt met input in participatie proces

8 Kansen toegenomen technische, sociale en democratische waarde, uitdagen van status quo percepties van publiek, beleid, ontwerpers etc (zie Leefstraat) mogelijkheid tot diversificatie van resultaten voor verschillende participanten (e.g. participatie in besluitvorming, goed buurtfeest, ruimtelijke voorstellen etc.) infrastructuring: lange termijn vertrouwensrelaties opbouwen in onzekere participatieve processen door bedacht gebruik media eg krant, leefstraat: publiek referentiepunt generativiteit: reflecties/acties door kleine groep kan 2 de (3de en…) iteratie van reflecties/acties toelaten mits aandacht voor documentatie participatie, bv. online mapping tool Noordrand, map- it, … Voorwaarden intense wisselwerkingen tussen laboratorium en parlementsfunctie (eg burgerevents), participatie en capabilities aandacht voor participatie in concretiseringsfase (en niet enkel in reflectiefase): (eg performance, kaart, budgetten,…) aandacht voor media en documentatie van participatieve processen (voor sommigen belangrijker dan uiteindelijke beleidsdocumenten of stenen) Onderzoekstracks

9 Als je luistert naar de lezingen vandaag en ze verbindt aan je ervaringen met participatie in je eigen praktijk: welke thema’s, kansen of voorwaarden moeten we verder onderzoeken? (30 min debat)

10 Thank You. Liesbeth Huybrechts liesbeth.huybrechts@uhasselt.be liesbeth.huybrechts@uhasselt.be


Download ppt "Participatie: kansen en voorwaarden Liesbeth Huybrechts, Faculty of Architecture and Art UHasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google