De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE VOORLICHTINGSAVOND Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE VOORLICHTINGSAVOND Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE VOORLICHTINGSAVOND Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

2  20:00Opening Jan Verhoef, ondersteuningscoördinator onderbouw  20:45Workshopronde 1  21:15Workshopronde 2  Open einde Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

3 1 Johannes 3: Advent Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals Hij is. U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet. Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

4 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

5  Algemeen  LWOO onderzoek  LWOO  i-VMBO  i-AVOInleiding Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

6 Algemeen: waarom?  Recht doen aan verschillen  Passend onderwijs voor kinderen van God Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

7 Algemeen: aanpak Kleine groep Vast lokaal (~) Minder handen voor de klas Intensief contact met de mentor Flexibele omgang met de leerstof Veel aandacht voor pedagogisch klimaat Gespecialiseerd team Algemeen: aanpak Kleine groep Vast lokaal (~) Minder handen voor de klas Intensief contact met de mentor Flexibele omgang met de leerstof Veel aandacht voor pedagogisch klimaat Gespecialiseerd team Algemeen: aanmelding  Aanmelden bij GdB voor 1 februari 2016  Completeren dossier  Drempelonderzoek  Onderwijskundig rapport (OKR)  Gegevens LVS  Zorgverslagen, rapportages, handelingsplannen met evaluatie IB  Onderzoeksrapporten Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

8  Gegevens worden verzameld t.b.v. plaatsingscommissie zorg (PCZ) Doel van de commissie is om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op die plek te plaatsen waar het best tegemoet kan komen aan die onderwijsbehoefte.  PCZ doet voorstel voor plaatsing in overleg met ouders (“intake gesprek”) Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

9 LWOOonderzoek

10 Drempelonderzoek (cognitief) Compleet onderzoek Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

11 Verplicht:  bij schooladvies VMBO-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben ( Ook social emotioneel) Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

12 Basisschool  aanmelding van de leerling bij het Samenwerkingsverband VO Onderwijskundig rapport Ouderformulier Recente testgegevens Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

13 Samenwerkingsverband VO  stelt leerlingdossier samen:  stukken t.b.v. aanmelding door basisschool  eventueel wordt de leerling getest  verzendt dossier naar Regionale Verwijzingscommissie (RVC) Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

14 Samenwerkingsverband VO test:  alleen na toestemming ouders  1 ochtend: intelligentietest  1 ochtend: leervorderingentest  door orthopedagoog / psycholoog Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

15 Regionale Verwijzingscommissie  bepaalt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of leerling een LWOO- beschikking krijgt  Intelligentie  Sociaal emotionele problemen  Leervorderingen  Technisch lezen  Begrijpend lezen  Spellen  Inzichtelijk rekenen Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

16 Voor LWOO beschikking in ieder geval op twee van de vier gebieden een achterstand van 1½ tot 3 jaar. Minimaal een daarvan moet begrijpend lezen òf rekenen zijn. Leervorderingen Technisch lezen Begrijpend lezen Spellen Inzichtelijk rekenen Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

17 LWOO leerweg ondersteund onderwijs Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

18  LWOO: wettelijke kaders Voor leerlingen met een LWOO-beschikking krijgen scholen van de overheid extra financiële middelen voor de begeleiding Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

19  LWOO:Doelgroep VMBO BL en KL leerlingen met een LWOO-beschikking Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

20  LWOO: Procedure Eerst LWOO-onderzoek - Basisschool meldt de leerling aan bij het samenwerkingsverband - Leerlingdossier wordt aangelegd door het Samenwerkingsverband VO - Regionale Verwijzingscommissie bepaalt of leerling een LWOO-beschikking krijgt - JA? Ouders melden leerling aan voor het LWOO Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

21 i-VMBO

22  i-VMBO: geen wettelijke kaders LWOO-achtige aanpak Keuze van en bekostiging door school Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

23  i-VMBO: Doelgroep - VMBO BL en KL leerlingen zonder een LWOO-beschikking maar wel behoefte aan extra begeleiding Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

24  i-VMBO: Procedure Eerst LWOO-onderzoek: - Basisschool meldt de leerling aan bij het samenwerkingsverband - Leerlingdossier wordt aangelegd door het Samenwerkingsverband VO - Regionale Verwijzingscommissie bepaalt op basis van het leerlingdossier aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of leerling een LWOO-beschikking krijgt - NEE? Ouders melden leerling aan voor het i-VMBO Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

25 i-AVO

26  i-AVO: geen wettelijke kaders Keuze van en bekostiging door school Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

27  i-AVO: Doelgroep - VMBO TL leerlingen met een LWOO beschikking - VMBO TL, HAVO en VWO leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

28 LWOO- onderzoek verplicht ? Maximum aantal leerlingen ? Waar ? Aanmelding voor LWOOjaneeAw 1 februari i-VMBO‘ja’ ja (1 klas)Pw i-AVO TL‘ja’ ja (1 klas) Pw i-AVO HVnee Op een rijtje Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès

29  LWOO / i-VMBO1.01 Dhr. Aan ‘t Rot, mentor LWOO Dhr. Boerma, mentor i-VMBO  i-AVO1.08 Dhr. Verhoef, ondersteuningscoördinator Dhr. Boxum, mentor i-AVO klas 2  Andere begeleidingsvragen1.07 StagiairesWorkshops Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès


Download ppt "WELKOM OP DE VOORLICHTINGSAVOND Speciale klassen en begeleiding op de Guido de Brès."

Verwante presentaties


Ads door Google