De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooltijden. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden2 Agenda 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooltijden. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden2 Agenda 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen."— Transcript van de presentatie:

1 Schooltijden

2 18 januari 2016Ouderavond schooltijden2 Agenda 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider Mat Custers. 4.Presentatie ppt “Schooltijden”. 5.Verdeling van de ouders in groepen. Iedere groep krijgt de gelegenheid om zich over elk voor onze school mogelijk model uit te spreken. 6.Korte centrale afsluiting waarin het vervolg van het proces wordt aangegeven.

3 Startsituatie en ambitie Huidige schooltijden zijn 3 jaar geleden onderzocht. De maatschappij verandert; steeds meer ouders werken beiden. Signalen vanuit ouders met betrekking tot lange pauze. Vragen van nieuwe ouders naar mogelijk andere schooltijden. Werkgroep schooltijden directeuren op Zicht niveau geformeerd (vrijwillig). 18 januari 2016Ouderavond schooltijden3

4 Startsituatie en ambitie Er zijn zes scholen/ kindcentra die de schooltijden hebben geagendeerd: De Dompelaar, De Havelt, De Kastanjelaar, De Klimboom, De Samenstroom en Het Venster. Er is binnen Kindcentrum de Dompelaar een werkgroep samengesteld waarin team, oudergeleding MR, ouderraad en lokale oudercommissie (Fides) vertegenwoordigd zijn. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden4

5 Startsituatie en ambitie Werkgroep stelt mede op basis van de input van de informatieavond een ouderraadpleging op in afstemming met een externe partij. Ouders vullen de ouderraadpleging in. Externe partij inventariseert de resultaten en maakt een rapportage. Op basis van de rapportage brengt de werkgroep een advies uit aan de MR. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden5

6 Achtergrondinformatie Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden vast te stellen. Onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald: minimaal 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar. 2011-2012 :77% traditionele schooltijdenmodel 2015-2016: 56% traditionele schooltijdenmodel 23% heeft nu continurooster, 9% vijf gelijke dagenmodel, 8% Hoorns model, 4% ander model 18 januari 2016Ouderavond schooltijden6

7 18 januari 2016Ouderavond schooltijden7 Hoorns model: huidige schooltijden a. Hoorns model met 1,5 uur pauze b. Hoorns model met 1 uur pauze 7- tot 7-model Het bio-ritme model Continurooster op ma-di-do Het vijf-gelijke-dagenmodel Vanuit de werkgroep is gekozen voor Hoorns model a. en b, continurooster en vijf gelijke dagen model om verder te onderzoeken. Verschillende modellen

8 Hoorns model (huidige schooltijden) Verschillende schooldagen. a.Maandag, dinsdag, donderdag: 8:30 – 12:00 u/ 13:30 – 15:30 u b. Maandag, dinsdag donderdag: 8:30 – 12:00 u/ 13:00 – 15:00 u Vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag 8:30 – 12:30 u Thuis lunchen of betaald overblijven geregeld door TSO of ouders. Middagpauze 1,5 uur of 1 uur. Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden8

9 Hoorns model a)Middagpauze 1 ½ uur b)Middagpauze 1 uur groepVSOOnderwijs Pauze TSO Onderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.3013.30 -15.3015.30-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.3013.30 -15.3015.30-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.3013.30-15.3015.30- 18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00

10 7- tot 7-model Aangesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning. Het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties. Eén loket voor ouders en kinderen. Geïndividualiseerd onderwijs. Eenduidig pedagogisch beleid. Een team van medewerkers vanuit verschillende disciplines. Concentratie van voorzieningen in één gebouw. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden10

11 7 tot 7 model

12 Bioritme-model Het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10-12 uur voor leren en presteren en 14:30 – 16:30 uur voor repeteren. Extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties. Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering en bijscholing. 18 januari 2016 Ouderavond schooltijden12

13 Bio-ritme model

14 Continurooster ma-di-do Continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 – 14:45 uur. Woensdag en vrijdag tot 12:30. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/ of vrijwilligers (geen betaalde TSO) Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden14

15 Continu rooster groepVSOOnderwijsPauzeOnderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30-18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30-18.00

16 Vijf-gelijke-dagen model Vijf identieke schooldagen van 8:30 – 14:00 uur. Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/ of vrijwilligers (geen betaalde TSO) Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden16

17 5 gelijke dagen

18 Opties Bij elk model kunnen de details van aanvangstijd, pauzetijd, eindtijd etc. nog aangepast worden afhankelijk van de uitkomsten van de ouderraadpleging. Indien voor een ander model gekozen wordt, is invoering van het model aanvang schooljaar 2016-2017 of 2017-2018. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden18

19 Werkwijze

20 Verdelen over 3 lokalen (… personen) Grote zaal: Hoorns model a en b Groep 7/8: Continurooster Groep 5/6: Vijf gelijke dagen model In elk lokaal wordt voor en tegen van een model besproken, vanuit het oogpunt van ouders, school en kinderen –Ronde 1: 25 minuten –Ronde 2: 20 minuten –Ronde 3: 15 minuten

21 De te bespreken opties: Hoorns model a en b Continu rooster 5 gelijke dagen model

22 Stappenplan Stappenplan besproken team nov 2015 Informatie MR/ OR/ LOC nov 2015 Werkgroep formeren nov 2015 Informatie naar ouders dec 2015 Informatie avond oudersjan 2016 Ouderraadplegingfeb 2016 Extern bureau verwerkingfeb 2016 Terugkoppeling rapportage door extern bureaufeb/ mrt2016 Werkgroep formuleert advies aan MR op basis van de rapportage van de ouderraadpleging Besluitvorming MR+ bestuurmrt 2016 18 januari 2016Ouderavond schooltijden22

23 Meer informatie kunt u vinden op: http://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203-de-voor- en-nadelen-van-een-continurooster.htmlhttp://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203-de-voor- en-nadelen-van-een-continurooster.html http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/De- traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htmhttp://www.zwijsenouders.nl/Artikel/De- traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htm http://www.anderetijdeninonderwijsenopva ng.nl/schooltijdenmodel-2015- 2016/#.Vh4VJYfou1shttp://www.anderetijdeninonderwijsenopva ng.nl/schooltijdenmodel-2015- 2016/#.Vh4VJYfou1s 18 januari 2016Ouderavond schooltijden23


Download ppt "Schooltijden. 18 januari 2016Ouderavond schooltijden2 Agenda 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google