De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H12. Koop & Ruil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H12. Koop & Ruil."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H12. Koop & Ruil

2 Hoofdstuk 12  Koop Art. 7.1 BW: De overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Art. 6:227 BW: de verbintenissen moeten bepaalbaar zijn. 2

3 Hoofdstuk 12 Enkele begrippen: consumentenkoop (art. 7:5 BW) handelskoop genuskoop specieskoop koop op proef (art. 7:45 BW) ruil (art. 7:49 BW) mengvormen 3

4 Hoofdstuk 12 Koop: “gewone” koop consumentenkoop Consumentenkoop: consument beschermende bepalingen, titel 7.1 BW art. 7:6 lid 1 BW art. 7:6 lid 2 BW 4

5 Hoofdstuk 12 Verplichtingen van de verkoper: Het “geven van een zaak” houdt in: de verplichting tot eigendomsoverdracht van de zaak, met toebehoren (art. 7:9 lid 1 BW), vrij van bijzondere lasten en beperkingen (art. 7:15 BW) de verplichting tot aflevering (art. 7:9 lid 1, 2 & 3 BW) het vereiste dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt (conformiteitsvereiste) (art. 7:17 BW). 5

6 Conformiteitsvereiste: Geen conformiteit: art. 7:17 lid 2 BW: “De zaak bezit niet de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten”  onderzoeksplicht  mededelingsplicht art. 7:17 lid 3 BW: de afgeleverde zaak is niet conform de afspraak Hoofdstuk 12 6

7 Niet nakoming door de verkoper: Bijzondere nakomingsvorderingen: art. 7:20 jo. art. 7:9 jo. art. 7:15 BW, m.b.t. opheffen last of beperking art. 7:21 jo. art. 7:17 BW, het geleverde beantwoordt niet aan de overeenkomst. o aflevering van het ontbrekende o herstel van de afgeleverde zaak o vervanging van de afgeleverde zaak Voor consumentenkoop: art. 7:21 lid 4 BW 7

8 Hoofdstuk 12 Bijzondere vordering tot ontbinding of prijsvermindering: (bij consumentenkoop) Art. 7:22 BW: ontbinding van de overeenkomst vermindering van de prijs Bijzondere schadevergoedingsvordering: (bij consumentenkoop) Art. 7:24 lid 2 BW: veiligheidsgebrek / productaansprakelijkheid 8

9 Hoofdstuk 12 Bijzondere regels voor schadevaststelling van zaken met een dagprijs bij ontbinding: dagprijs abstracte schadevaststelling Risico ter zake van de koopprijs: wanprestatie overmacht koop op proef 9

10 Hoofdstuk 12 Klachttermijn: binnen bekwame tijd na ontdekking o te laat = verval van rechten onderzoeks -en meldingsplicht Rust op koper na levering en indien mogelijk ook vóór levering Consument: Melding binnen 2 maanden na ontdekking = tijdig Vermoeden non-conformiteit bij ontdekking binnen 6 maanden Zie art. 7.18, lid 2 BW 10

11 Hoofdstuk 12 Verplichtingen van de (consument) koper: Betaling van de koopprijs Niet-nakoming door de (consument) koper: verjaringstermijn ontbinding eigendomsvoorbehoud recht van reclame 11

12 Hoofdstuk 12 Bijzondere beschermingsbepalingen voor de (consument) koper: ongevraagde toezending koop van een registergoed consumentenkoop op afstand koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken 12

13 Hoofdstuk 12  V R A G E N ? 13


Download ppt "1 CCC & CCM – Mod2 JACM Juridische Aspecten Credit Management H12. Koop & Ruil."

Verwante presentaties


Ads door Google