De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventief Organisatie Advies 2014 Daan Ros Frank van Deventer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventief Organisatie Advies 2014 Daan Ros Frank van Deventer."— Transcript van de presentatie:

1 Preventief Organisatie Advies 2014 Daan Ros Frank van Deventer

2 Opbouw van het Eindverslag  Inleiding Situatieschets, Historische kenmerken  MVDS uit beleidsplannen (Missie, Visie, Doelstelling, Strategie)  Onderzoeksopzet (Aanleiding, probleemstelling, Methode, Data-analyse)  Interne analyse BLIM-model, enquête, QuickScan, Interviews  Externe analyse DESTEP-model, desk research  SWOT-analyse Overzicht, Confrontatiematrix, Combinaties  Adviezen

3 MVDS  Missie  Lat steeds treetje hoger Groei van leden Versterken eigen identiteit Sterke maatschappelijke positie  Visie  Innoveren accommodatie Naschoolse sportstimulering Uitgebreid aanbod activiteiten  Doelstelling  Project REC Ledenwerving met nadruk op Senioren  Strategie  Vergroten vrijwilligersbestand Vrijwilligersfuncties gevuld binnen 2 jaar Optimaal ondersteunen Lelystad Schoolleague

4 Onderzoeksopzet Probleemstellingen onderzoek: -Verouderde beleidsplannen (te optimistisch geformuleerd) -Demotivatie seniorenteam -Minimale bestuur vullingen -Ledenaantal stabiel, structuur is verander Methode: Sheet 1, Opbouw van het verslag.

5 Interne analyse  Digitale enquête onder leden en vrijwilligers  QuickScan ingevuld door Erik Hagen  Interviews met Dave de Bruin, Michael van Dam, en ex-bestuurslid Evert Kools.  Website, Facebook pagina (Desk research) Sterktes en Zwaktes! M L BLIM-model: - Bestaansrecht - Leefbaarheid - Inrichting - Management B I O

6 OMGEVING Externe analyse  Deskresearch, in omgeving, provincie en nationaal.  Kansen en Bedreigingen! Technologisch MACRO MESO OMGEVING MICRO Sportinfrastructuur Economisch Sociaal-cultureel Ecologisch Demografisch Politiek-bestuurlijk  Kansen en Bedreigingen StakeholdersBelangRelatieMachtPrioriteit Gemeente Accommodatie, evenementen subsidie. -+/- Maatschappelijke waarde KernGezond Vormt de medische staf van de Commanders +/--- Het aanbieden van sport door Commanders Stichting Schoolleague Ledenwerven+++ Aanbieden van sport op scholen AFBN Deelname/ organisatie evenementen en competitie +++ Competitie- deelname (vulling) Groei van de sport Media Promoten vereniging & naamsbekendheid ---Sportnieuws Eenmalige sponsoren Kosteloos materialen +- Marketing, naamsbekendheid Sportbedrijf Lelystad Huur accommodatie (gymzalen, kleedkamers enz.) +/-+ Financiële inkomsten en professionalisering

7 SWOT-analyse SterkteZwakte Financieel gezondBetrokkenheid senioren Jeugdleden (samenwerking met de Schoolleague)Vulling bestuur (vrijwilligers) Duidelijke missie en visie Verouderde beleidsplannen Betrokkenheid jeugdspelers (ouders) Werving Seniorencategorie REC KansenBedreigingen Social mediaIndividualisering Maatschappelijke rol (subsidies gemeente)Financiële terugloop (huishoudens) Sponsoren wervenFitness steeds populairder Samenwerken sportscholen

8 Confrontatiematrix  Sterkte – Kans  Sterkte – Bedreiging  Zwakte – Kans  Zwakte – Bedreiging K1K2K3K4 B1B2B3 S1 ++ +/- S2 S3++ S4 S5 +/- Z1 -- Z2+/- Z3 Z4 Z5 -- Combinaties S1 + K3 (++) S1 + B3 (+/-) S1 + K2 (++) S3 + K1 (++) S3 + K4 (++) S5 + B2, (+/-) S5 + B1, (+/-) Z1 + B1 (--) Z2 + K1, (+/-) Z5 + B1 (--)

9 Advies 1  Advies 1: Financiële ruimte Uit de confrontatiematrix blijkt:  S1 Financieel gezond + K3 sponsoren werven.

10 Advies 2 Advies 2: Gericht leden werven Uit de confrontatiematrix

11 Advies 3 Betrokkenheid Senioren Uit de confrontatiematrix blijkt


Download ppt "Preventief Organisatie Advies 2014 Daan Ros Frank van Deventer."

Verwante presentaties


Ads door Google