De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectedoelen vandaag zijn: 1 e kerk 2 e Zending Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. Zondag 10 januari hoopt Ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

7 Ps. 75: 1, 4 U alleen, U loven wij; ja wij loven U, o HEER; want Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wond’ren Uwer hand.

8 Ps. 75: 1, 4 Geen geval, geen zorg, geen list, oost, noch west, noch zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn: God is rechter, die ’t beslist; die, als aller Oppervoogd, deez’ vernedert, dien verhoogt.

9 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

11 Ps. 73: 10 NB Wien heb ik in den hemel, Heer, behalve U, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij U wil ik behoren. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor U bestaan, wien ik mijn leven toevertrouw, Gij zijt de rots waarop ik bouw.

12 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

13 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

15 Ps. 79: 5, 6, 7 Waarom zou zich der heid’nen macht vermeeren? uw hoog gezag door bitt’ren schimp onteren? en vragen, door hun trotsen waan bedrogen:,,Waar is hun God? Waar blijkt nu Zijn vermogen?'' Vergeld hun overmoed; wreek Uwer knechten bloed; o God van ons betrouwen, verdedig onze zaak; doe ’t heidendom Uw wraak, zelfs voor ons oog, aanschouwen.

16 Ps. 79: 5, 6, 7 Ai, hoor naar hen, die in gevang’nis kwijnen; laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen; Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren, op Uwe hulp met smekend’ ogen staren. Vergeld den wreden smaad, waarmee des nabuurs haat uw mogendheid dorst schenden; Geef hun, o Opperheer; die zevenvoudig weer; Zie neer op onz’ ellenden.

17 Ps. 79: 5, 6, 7 Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.

18 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

20 Verkondiging Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Tekst: Mattheüs 24: 13 >>> Ps. 138: 4 NB “Volharden”, te midden van 1.de wereld rondom de Kerk 2.de wereld tegen de Kerk 3.de wereld in de Kerk

21 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

22 Ps. 138: 4 NB Als, ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden.

23 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1 e Kerk 2 e Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

26 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

28 LvK. 392: 3, 4, 5 U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

29 LvK. 392: 3, 4, 5 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

30 LvK. 392: 3, 4, 5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

31 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

33 LvK. 476: 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

34 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen Ps. 75: 1, 4 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 73: 10 NB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 24: 1-14 Ps. 79: 5, 6, 7 Kindernevendienst Tekst: Mattheüs 24: 13 Verkondiging Ps. 138: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 392: 3, 4, 5 *Geloofsbelijdenis *LvK. 476: 5 *Zegen * Staande

35 D.V. zondag 10 januari a.s. hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf."

Verwante presentaties


Ads door Google