De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een goede toetsvraag, dat doe je niet 1,2,3!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een goede toetsvraag, dat doe je niet 1,2,3!"— Transcript van de presentatie:

1 Een goede toetsvraag, dat doe je niet 1,2,3!
Studiedag Vereniging Hogescholen Ernie Schouten Wout Philippo Driebergen, 12 december 2013

2 Programma Voorstellen Ernie en Wout Info 10voordeleraar (Wout)
Vorm en lay-out (Wout) Criteria voor het maken van toetsvragen (Ernie) Zelf aan het werk Bespreking van eigen werk Afsluiting

3 Commissie Bruijn Vreemde ogen dwingen Kennisbases & kennistoetsen
Ontwikkeld door vakdocenten Extern gelegitimeerd door vakexperts & werkveld Onafhankelijk centraal getoetst

4 10voordeleraar… Leraren komen met meer vakkennis voor de klas
Een uniek project voor en door de lerarenopleidingen Totaal 61 kennisbases Ontwikkeling van 16 toetsenbanken Instellingsoverstijgende toetsen Zie:

5 Toetsen Profesioneel Overzichtelijk Uniform (zestien vakken)
Eigen gezicht 10voordeleraar

6 Professioneel dus!!

7 Schrijfwijzer Opbouw van het item Spelling/interpunctie
Constructieregels

8 Voorbeeld Gegeven Bij het voorbereiden en uitvoeren van een spreekbeurt voor de klas moeten een aantal aspecten doordacht worden. Gevraagd Welk aspect hoort niet in dit rijtje thuis? o Beurtwisseling o Oriënteren op de inhoud o Plannen o Je moet je geheugen heel goed trainen

9 Afspraken Mc4, mc3 en numeriek Spelling, interpunctie enz.
Korte heldere zinnen Schrijven van getallen Schrijven van geldbedragen Aanhalingstekens Eén alternatief mag maar juist zijn Afleiders moeten geloofwaardig zijn Afbeeldingen zinvol en goed leesbaar

10 Constructiewijzer Algemeen Kwaliteitseisen (Algemeen)
Voor het hele item Voor de stam (Gegeven) Voor de afleiders Tips

11 Voorbeeld 1 (Taal) Gegeven ‘Ik pak een koekje’, zegt Koen. Moeder reageert: ‘Dat zeggen we niet zo. Je bedoeld: Mag ik een koekje?’ Gevraagd Op welk onderwerp van taal heeft de reactie van de moeder van Koen betrekking. Fonologie Pragmatiek Semantiek Conceptuele begripsvorming

12 Voorbeeld 1 (Taal) Gegeven ‘Ik pak een koekje’, zegt Koen. Moeder reageert: ‘Dat zeggen we niet zo. Je bedoelt: Mag ik een koekje?’ Gevraagd Op welk onderwerp van taal heeft de reactie van de moeder van Koen betrekking? Fonologie (onderdeel van taal) Pragmatiek (deelgebied taalkunde) Semantiek (wetenschap) Conceptuele begripsvorming (onderdeel van taal?)

13 Voorbeeld 2 (Zorg en Recht)
Gevraagd Bij welke instantie kun je een vergoeding voor een scootmobiel aanvragen? Centrum indicatiestelling zorg Sociale verzekeringsbank Centrum voor werk en inkomen Zorgloket van de gemeente

14 Voorbeeld 3 (Ontwikkelingspsychologie)
Gevraagd Een baby hoort het liefst Lage tonen Hoge tonen Harde muziek Zachte muziek

15 Voorbeeld 4 (Open en gesloten vragen)
Gevraagd Wanneer je open en gesloten vragen onderling vergelijkt wat betreft hun betrouwbaarheid en verwerkbaarheid, kun je in het algemeen zeggen dat gesloten vragen meer valide, maar slechter verwerkbaar zijn. meer valide en beter verwerkbaar zijn. minder valide en slechter verwerkbaar zijn. minder valide, maar beter verwerkbaar zijn.

16 Oefening 1 (Taal) Gegeven
Saïda en Willem spelen een memoryspel. Ze keren de kaartjes om en noemen het woordje dat afgebeeld staat. Als ze twee dezelfde kaartjes treffen, mogen ze de kaartjes houden. Gevraagd Wat wordt met het memoryspel geoefend? Productieve woordenschat Receptieve woordenschat Woordbetekenis Geheugen

17 Oefening 2 (Opvoedkunde)
Gevraagd Waarom is autoritatieve controle te verkiezen boven autoritaire controle? Dit is te verkiezen, omdat bij autoritatieve controle: het kind ook zijn ouders controleert. de ouders het kind niet streng controleren. de ouders uitleg geven aan het kind en eisen stellen.

18 Oefening 3 (zelf vragen maken)
Construeer zelf (of in tweetallen): een vierkeuze-vraag vanuit de kennisbasis op eindniveau van de opleiding Hanteer de richtlijnen voor itemconstructie.

19 Redactie (beoordelen en bespreken)
Beoordeel in tweetallen: de gemaakte vierkeuze-vraag volgens de richtlijnen voor itemconstructie. geef concrete aanwijzingen ter verbetering. Bespreking - plenair

20 Vragen

21 Tot slot


Download ppt "Een goede toetsvraag, dat doe je niet 1,2,3!"

Verwante presentaties


Ads door Google