De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 vwo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 1-5

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 vwo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 1-5"— Transcript van de presentatie:

1 3 vwo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 1-5

2 Draagkracht: tussen hoop en vrees
hoop of vrees? hoop!

3 Draagkracht: tussen hoop en vrees
hoop of vrees ? Vrees !!!

4 Aardrijkskunde en draagkracht
Binnen 25 jaar komen er 2 miljard mensen bij Heeft de aarde voldoende draagkracht hiervoor? Hoeveel mensen kan de aarde voorzien van voldoende: voedsel? water? energie? Dit zijn belangrijke vragen voor het vak aardrijkskunde want dit vak houdt zich bezig met de vraag hoe mensen omgaan met de aarde.

5 Aarde: het natuurlijke broeikaseffect
Maak de juiste combinaties? Kies uit: warmtestralen uitstraling naar de ruimte lichtstralen absorptie (opname) door de aarde absorptie (opname) door broeikasgassen 1=lichtstralen, 2=absorptie (opname) door de aarde, 3=warmtestralen, 4= uitstraling naar de ruimte, 5= absorptie (opname) door broeikasgassen

6 Aarde: het natuurlijke broeikaseffect
Door een verschil in golflengte ………………….. ? komt er meer energie aan licht de dampkring binnen dan er in de vorm van warmte weer uit kan ontsnappen. Je spreekt van het natuurlijke broeikaseffect omdat de dampkring werkt als een glasplaat of broeikas.

7 Aarde: de ecologische kringloop
Een natuurgebied waarbinnen alles wat groeit en leeft elkaar in evenwicht houdt noem je een: ecosysteem Voedsel, water, zuurstof en Co2 gaan in een eco-systeem rond via: natuurlijke kringlopen. Het proces waarbij planten onder invloed van zonlicht CO2 opnemen en er koolstof en zuurstof van maken heet: assimilatie De draagkracht van een ecosysteem / de aarde is het …… maximumaantal mensen dat ergens kan leven zonder schade aan te richten aan het ecosysteem.

8 Wereld: de groei van bevolking en welvaart
De draagkracht van de aarde staat onder druk door: de groei van de bevolking de groei van de welvaart Krimpt de wereldeconomie? Nee, de voorspelde groei neemt af.

9 Verstoring van kringlopen
Deze kaart bewijst dat de draagkracht van de aarde Er zijn 3 soorten milieu-verstoringen: milieuaantasting milieu-uitputting milieuvervuiling onder druk staat. Het begrip landdegradatie past het best bij legendaomschrijving: achteruitgang bodem

10 Wereld: de groei van bevolking en welvaart
Deze poster roept ouders op tot: family planning Niet de bevolkings-groei is het grootste probleem voor de draagkracht van de aarde maar ………. de groei van de welvaart Rijke mensen gaan anders eten en anders leven. Deze nieuwe leefstijl kost per persoon meer draagkracht

11 Verschillen in draagkracht
Manieren om aan te geven hoeveel draagkracht een bewoner of land van de aarde opeist zijn: de ecologische voetafdruk de watervoetafdruk het energieverbruik

12 Voetafdrukken: in binnen- en buitenland
Als je de kaarten vergelijkt zie je dezelfde patronen. Inwoners van rijke landen zetten grote voetafdrukken. Toegang tot voedsel, water en energie wordt in hoge mate bepaald door: koopkracht

13 Duurzame ontwikkeling
Rijke mensen beschikken voor hun manier van leven vaak over te weinig draagkracht in hun eigen land. Daarom zetten ze vaak ook grote voetafdrukken in het buitenland. De Freeport Mine (VS) in Kuala Kencana in Papua - Indonesië Dit is een vorm van afwenteling. Om te voorkomen dat de aarde opraakt moeten we overschakelen op: Een Engelse variant hierop zijn de 3 P ‘s van: duurzame ontwikkeling. People, Planet, Profit

14 Visies op draagkracht. Dit is de visie op de draagkracht van de aarde van: Malthus hongersnood Hij voorspelde een: Volgens Malthus ontstaat de honger omdat: De bevolking groeit volgens een reeks: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Het voedsel toeneemt volgens een reeks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meetkundige rekenkundige

15 Visies op draagkracht. Volgens Marx is er geen draagkrachtprobleem maar een: verdeelprobleem Ghandi deelde deze mening gezien zijn uitspraak: De wereld biedt genoeg voor ieders maar niet voor ieders behoefte/hebzucht behoefte hebzucht behoefte/hebzucht

16 Boserup: voor elk draagkrachtprobleem bestaat een:
Visies op draagkracht. Boserup: voor elk draagkrachtprobleem bestaat een: oplossing Bewijzen inventiviteit van de mens : Geboortebeperking Mechanisatie landbouw Gewassenveredeling Kunstmest Gentechnologie Kunstvlees Algen Duurzame energie ? bewijs

17 Energiestromen 2013 in 1015 joules
De som van de zwarte blokjes is het totale : energieverbruik Nederland: importeert energie veel weinig / veel exporteert kernenergie / aardgas aardgas wint relatief duurzame energie weinig weinig / veel Bron: CBS


Download ppt "3 vwo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 1-5"

Verwante presentaties


Ads door Google