De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Basis Taxatie & MWB / PMA woningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Basis Taxatie & MWB / PMA woningen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Cursus Basis Taxatie & MWB / PMA woningen
GouwBelastingen

3 Programma Inrichting algemeen Basis taxatie Inrichting model
Marktanalyse Modelmatige waardebepaling

4 Inrichting Algemeen Tijdvak Analysecode Onderdeelcode
Resultaatcontrolecode Definitie waardekenmerken Parameters

5 Tijdvak Afronden op: Taxatiewaarde Deelobjecten Onderdelen
Def.: Indicatie default tijdvak

6 Analysecode AutMut Indicatie automatisch muteren
AnaDet Indicatie analyse details BrbM Indicatie bruikbaar voor model BrbV Indicatie bruikbaar voor verslag

7 Onderdeelcode (1) Soort Hoofdgebouw; Bijgebouw; Grond etc
Srt eenh m3; m2; stuks Overige velden corresponderen met de velden op de taxatiekaart (optioneel; verplicht; niet muteerbaar)

8 Onderdeelcode (2) Gebouwd: Gebouwd onderdeel (J/N). Waarde wordt opgeteld bij aandeel waarde gebouwd. Modeltype: Berekening; Waarde; Eenheid Dflt wrde: Standaard waarde voor het onderdeel

9 Resultaatcontrolecode
Een default set van controlecodes die gebruikt worden bij het vaststellen van een waarde of het uitvoeren van een controle in het taxatiescherm.

10 Definitie waardekenmerken
De waardekenmerken zoals deze op de taxatiekaart getoond worden, deze zijn door de gemeente zelf in te richten.

11 Parameters Een aantal voorbeelden: GKK_ANALYSECODE_MIS waarde 01
GKK_ANALYSECODE_NBR waarde 64 GKK_ANALYSECODE_SCR waarde 99 GKK_ANALYSECODE_WRS waarde 00 WTM_GROEP_WONING waarde automatisch WTM_PMA_WISSEN waarde N Zie de handleiding voor een overzicht van alle parameters.

12 Basis Taxatie Tabbladen: Taxatiekaart Woningen Groepen
Vergelijkbare verkopen Groep

13 Taxatiekaart woningen
In de taxatiekaart worden per tijdvak 1 of meerdere taxatiekaarten aangemaakt.

14 Groepen Objecten indelen in nieuwe of bestaande groepen op basis van bepaalde selectiecriteria. Aanwijzen van een modelobject van een groep

15 Vergelijkbare verkopen
Kandidaatverkopen koppelen aan een groep als vergelijkbare transactie.

16 Groep Het beheren van individuele groepen.

17 Inrichting model Marktsegmenten Modeltransacties Waardegebieden
Waardekenmerken

18 Marktsegment (1) Welke objecten mogen met elkaar vergeleken worden bij zowel de marktanalyse als het modematig waarderen.

19 Marktsegment (2) Samenvattend Inrichting marktsegment;
- Min. en max. aantal transacties - Aantal iteraties - Wegingsfactoren - Bandbreedte per marktsegment (bwjr; opstal; gr) Model soortobjectcode per marktsegment Model gebied per marktsegment Model bouwtype per marktsegment

20 Model transacties Voor het zoeken naar vergelijkbare verkopen is het mogelijk een bereik op te geven.

21 Waardegebieden (1) Objecten groeperen conform hun geografische ligging (wijk, buurt of straat).

22 Waardegebieden (2) Objecten dienen ingedeeld te zijn vanaf de datum dat transacties gebruikt worden.

23 Waardekenmerken Het vaststellen van modelkenmerken per tijdvak.
Registratie vindt plaats op de taxatiekaart.

24 Marktanalyse Transacties Toevoegen van Marktgegevens Analyse / Opname
Corrigeren van transacties Ratio’s Taxatieopname Tonen van grafiek

25 Bereken kengetallen (bwjr; srtobj; grond; ligging, etc)
Transacties (1) Verkopen die doorgevoerd zijn vanuit koppeling Kadaster worden ook doorgevoerd naar de Browser Bereken kengetallen (bwjr; srtobj; grond; ligging, etc) Berekenen van: RBo Rb Stijgingspercentage % Index Etc.

26 Transacties (2) In de browser kunnen op basis van een aantal selectiecriteria de gewenste transacties worden opgehaald. Vullen objectgegevens Bepalen basiskengetallen Uitvoeren ratioberekeningen (BrbM, BrbV) Wijzigen analysecode Trendlijn (marktontwikkeling) Exporteren naar Excel

27 Toevoegen van Marktgegevens
Handmatig toevoegen van marktgegevens.

28 Analyse/Opname Browser is leidend voor de PMA, tenzij er gecorrigeerd moet worden.

29 Corrigeren van transactie
Voor correctie Na correctie

30 Diverse Ratio’s (*) Rbo: Ratio tussen taxatiewaarde naar voorliggende waardepeildatum en het verkoopcijfer. (woz / tran) %Stg: Stijgingspercentage van de waarde van het model op de transactiedatum ten opzichte van de waarde van het model op de peildatum. (woztran / woz) * Een volledige lijst van alle ratio’s en hun omschrijving is bijgevoegd

31 Diverse Ratio’s (2) Rb: Ratio conform de verkoopprijs gedeeld door de voorspelde taxatiewaarde. De voorspelde taxatiewaarde wordt afgeleid van de marktontwikkeling van het bijbehorende marktsegment op basis van het ingerichte model. (woztran / tran) Index: De index tussen de transactiesom en de wozwaarde op de peildatum. (tran / woz)

32 Taxatie opname Om doorwerking te krijgen naar de MWB moet een taxatieopname worden gemaakt. Deze analysekaart is de onderbouwing van de transactie! Opvoeren kan zowel in bulk als handmatig

33 Tonen van grafiek

34 Modelmatige waardebepaling
Waarderen marktsegment: Opvoeren taxaties Kopiëren van taxaties Bepalen onderdelen Analyseren van de transacties Dekkingsmatrix Taxeren Controlescherm Waardebepaling groep

35 Waarderen marktsegment
In bulk waarderen van de gehele gemeente of een selectie ervan.

36 Opvoeren taxaties Het opvoeren van analysekaarten voor het gekozen marktsegment / waardegebied waarbij dat in de PMA nog niet gebeurd is (bulk). Actie vindt plaats in het scherm ‘Waarderen Marktsegment’

37 Kopiëren van taxatiekaarten
Kopieer alle taxatiekaarten van het geselecteerde marktsegment per , eventueel overschrijven van de reeds bestaande kaarten. Indicatie ‘waarden en staffels overnemen’ zorgt ervoor de deze waarden worden overgenomen naar de nieuwe kaart.

38 Bepalen onderdelen (1) Het ophalen van onderdelen van niet vastgestelde taxaties voor een gekozen marktsegment / waardegebied. De waarden worden uit de onderdeelcodetabel gehaald.

39 Bepalen onderdelen (2) Om het onderdeel ‘grond’ van een waarde te voorzien wordt er vaak gebruik gemaakt van een staffel. De ingerichte staffel voor het gekozen marktsegment kan gekopieerd worden naar een ander marktsegment. Staffel is ook op taxatiekaart te raadplegen middels rechtermuisknop op het betreffende onderdeel.

40 Analyseren van de transactie (1)
Bepalen van een WOZ-waarde van de transacties Eenheid en waarden worden bepaald voor de onderdelen Correcties worden toegepast (ligging, kwaliteit, onderhoud). Resultaten controleren in analyse / opname

41 Analyseren van de transactie (2)
Berekende waarde van (Waarde -/- bijgebouwen)/inhoud = m3-prijs M3-prijs ook in logverslag te zien

42 Dekkingsmatrix Het aantal gevonden transacties per selectie per iteratiestap incl. de gemiddelde m3-prijs

43 Taxeren Taxeren per marktsegment per waardegebied.
Taxeren van alle marktsegment en waardegebieden.

44 Controlescherm Controle op basis van diverse zoekcriteria
Indien taxaties OK  bevriezen (afgehandeld)

45 Waardebepaling groep Wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de eenheidsprijs). Bevriezen van de waarden.

46


Download ppt "Cursus Basis Taxatie & MWB / PMA woningen"

Verwante presentaties


Ads door Google