De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fontys Centrum ITITIL F1 Doel  controle over IT-infrastructuur  informatie verstrekken over IT-infrastructuur Input  gegevens over Configuratie Items.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fontys Centrum ITITIL F1 Doel  controle over IT-infrastructuur  informatie verstrekken over IT-infrastructuur Input  gegevens over Configuratie Items."— Transcript van de presentatie:

1 Fontys Centrum ITITIL F1 Doel  controle over IT-infrastructuur  informatie verstrekken over IT-infrastructuur Input  gegevens over Configuratie Items (CI’s)  relaties tussen CI’s Output / resultaat  Configuration Management DataBase (CMDB)  rapportages naar andere processen/management Configuration Management

2 Fontys Centrum ITITIL F2 Definitie  Een compoment als deel van of gerelateerd aan de IT- infrastructuur. ( fysiek, logisch, samengesteld) Voorbeelden  Computer, harde schijf, printer, applicatie, netwerksegment, organigram, document Attributen  Ident. code, serienr, status, model, bron/leverancier leverdatum, eigenaar, etc…. Configuration Management De items (CI)

3 Fontys Centrum ITITIL F3 Relaties tussen CI’s  relatie benoemen: is onderdeel van, is gekoppeld aan, is kopie van, maakt gebruik van, etc.  zorg voor relatie tussen CI en incidenten, problemen, wijzigingsvoorstel, etc. Configuration Management Relaties van een CI

4 Fontys Centrum ITITIL F4 Definitie  Database waarin de CI’s en hun relaties vastgelegd zijn. Maar ook:  informatie over of gerelateerd aan:  Incidenten, problemen, onderkende fouten wijzigingen en releases Configuration Management Database (CMDB)

5 Fontys Centrum ITITIL F5 Bereik = breedte:  welke CI’s verantwoordelijkheid van de IT-organisatie?  verantwoordelijk voor lifecycle?  welke informatie heeft IT-organisatie nodig? Richtlijn:  Uitgangspunt : doelstelling van configuration management  Zeker: alles waarover contracten (SLA’s) bestaan Configuration Management Bereik en detailleringsniveau (breedte en diepte) CMDB

6 Fontys Centrum ITITIL F6 Detailleringsniveau = diepte  CI is opgebouwd uit meerdere CI’s  v.b. 1: Applicatie 1 bestaat uit meerdere modules  v.b. 2: Server X bevat meerdere HD’s en aantal NIC’s Richtlijn  wat IT-organisatie zelf wijzigt moet identificeerbaar zijn, dwz moet als CI in de CMDB staan. Configuration Management Bereik en detailleringsniveau (breedte en diepte) CMDB

7 Fontys Centrum ITITIL F7 1plannen van CM 2identificeren CI’s 3beheren CMDB 4bewaken status CI’s 5verifiëren CMDB 6informeren Configuration Management Activiteiten

8 Fontys Centrum ITITIL F8  Missie, strategie, doelstellingen CM  bepalen bereik CM  verantwoordelijkheden  procedures en regels  hoe implementeren CM  evalueren CM en bijstellen Configuration Management 1. Plannen

9 Fontys Centrum ITITIL F9  Bepalen detailleringsniveau  identificeren = etiketteren fysieke CI’s  sticker op hw CI’s en document CI’s  commentaarregel in sw CI’s  eerste keer veel tijd/mankracht  na elke wijziging nieuwe CI’s identificeren = toevoegen! Configuration Management 2. Identificeren CI’s

10 Fontys Centrum ITITIL F10  Alleen (door wijzigingsbeheer) geautoriseerde CI’s opnemen  Standaardisering ?  Definiëren en registreren basisconfiguratie Configuration Management 3. Beheren CMDB

11 Fontys Centrum ITITIL F11 Configuration Management 4. Status CI’s bewaken

12 Fontys Centrum ITITIL F12 Actueel houden CMDB door inventarisatie  jaarlijks? halfjaarlijks?  na elke grote wijziging?  willekeurig tijdstip? Bij geconstateerd verschil  werkelijkheid aanpassen aan registratie of registratie aan werkelijkheid Configuration Management 5. Verifiëren CMDB

13 Fontys Centrum ITITIL F13 CMDB toegankelijk alle andere processen Rapportages op grond van CMDB gegevens  bijv. overzichten niet goed functionerende CI’s,  per wijziging betrokken CI’s Rapportages tbv IT-management  groei IT-infrastructuur  resultaten verificatie  trends, e.d. Configuration Management 6. Informeren

14 Fontys Centrum ITITIL F14 1.Is een papieren CMDB zinvol ? (ordners, handboeken, netwerkontwerp,...)? 2. Als printerbeheer is uitbesteed, moeten de printers dan worden opgenomen in de CMDB? Configuration Management Vragen *


Download ppt "Fontys Centrum ITITIL F1 Doel  controle over IT-infrastructuur  informatie verstrekken over IT-infrastructuur Input  gegevens over Configuratie Items."

Verwante presentaties


Ads door Google