De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De dienst van 1e kerstdag beging om 09.30 uur De collecte is bestemd voor de vereniging Evangelisatie en Recreatie.

4 Agenda 20 december19:30oefenen tegenstemmen 24 december21:00kerstnachtdienst 26 december10:00kinderkerstfeest 3 januarinieuwjaarsreceptie

5 Deze week zijn jarig: 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema 21 december:Bart de Graaf 22 december:br Sil de Graaf zr Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

10 Psalm 105: 1, 2, 3 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

11 Psalm 105: 1, 2, 3 2 Zingt, zingt de Heer uw vreugdezangen, laat onze God uw lof ontvangen. Beroemt u in zijn heilige naam. Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer

12 Psalm 105: 1, 2, 3 3 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

16 Psalm 105: 6, 7, 8 6 Wat God aan Abraham deed horen, heeft Hij aan Isaäk gezworen, aan Jakob tot een wet gesteld, als een verbond dat eeuwig geldt: ’k heb Kanaän u toegedacht als erfdeel voor uw nageslacht.

17 Psalm 105: 6, 7, 8 7 Zij trokken als een kleine schare, toen zij nog vreemdelingen waren, van volk tot volk door vreemd gebied. God duldde hun verdrukking niet. Zelfs koningen zei Hij dit aan: Laat mijn profeten veilig gaan.

18 Psalm 105: 6, 7, 8 8 Toen God de honger zond op aarde geen mens voor broodgebrek bewaarde had Hij in zijn voorzienigheid voor Israël reeds brood bereid want Jozef was in slavernij. Zo bracht God redding naderbij.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

21 Alles uit Gods hand

22 Wat wil je daarmee zeggen?

23 Alles uit Gods hand Abraham geeft het juiste antwoord

24 Alles uit Gods hand Hij komt met verrassende oplossingen

25 Alles uit Gods hand Alleen vanuit gehoorzaamheid kun je het duiden

26 Alles uit Gods hand Een open verwachting

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

28 LvdK 432: 1, 2 1 Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

29 LvdK 432: 1, 2 2 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

32 LvdK 432: 3 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

36 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

37 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

39 Gezang 182D

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640: Gezang182D:Amen

41 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie Psalm105:1, 2, 3 Genesis22:1 - 14 Psalm105:6, 7, 8 HC Zondag10: LvdK432:1, 2 LvdK432:3 Opwekking640:"

Verwante presentaties


Ads door Google