De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4"— Transcript van de presentatie:

1 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4
2 h/v Steden, van hier tot Tokyo par 2-4

2 De wereld van de grote stad
Londen is een echte stad want.. veel inwoners hoge bebouwingsdichtheid veel functies voor omgeving mensen werken in de diensten of industrie

3 Grote steden ingedeeld: waar hoort wat?
bestuurscentrum van land wereldstad 10 miljoen inwoners geen grote rol in wereld megastad groot belangrijk op wereldniveau hoofdstad

4 Tokyo Tokyo is een wereldstad want.. veel inwoners cultureel centrum
politiek/economisch belangrijk voor deel van de wereld veel mno’s

5 Lagos, Nigeria: megastad.
> 10 miljoen inwoners geen belangrijk economisch, politiek of cultureel centrum op wereldniveau

6 Spreiding van wereld- en megasteden
Wereldsteden liggen vooral in.. Megasteden vooral in………… de rijke landen de periferie

7 Lagos Lagos is een .. primate city want..
Lagos is veel groter dan de volgende stad. Nigeriaanse steden naar omvang Lagos miljoen inwoners Kano miljoen inwoners Ibadan – 2.5 miljoen inwoners

8 Steden in de VS Dat zie je aan:
meerdere grote steden liggen verspreid over het land. dat de steden onderling goed zijn verbonden. Het stedelijk patroon van de VS kun je omschrijven als .. een stedelijk netwerk

9 Vestigingsplaatsfactoren van steden
Site Natuurlijke kenmerken van de plaats zoals hoogteligging en reliëf aanwezigheid grondstoffen vruchtbaarheid en ligging (kust, oever rivier) Menselijke kenmerken zoals: bevolkingsdichtheid opleidingsniveau

10 Vestigingsplaatsfactoren van steden
B. Situation Ligging t.o.v. ander plaatsen en gebieden. Chicago: spin in het web

11 Tunis Tunis is een voorbeeld van een koloniale dubbelstad.
De verschillen tussen en de zijn: medina Europese stad verschil in wegenpatroon/breedte van wegen. Europese stad grenst aan haven. medina is ommuurd. stadsmuur

12 Ligging koloniale steden.
Wat valt op aan de site van de steden? Ze liggen vooral aan de kust Wat is de verklaring voor deze ligging? In de koloniale tijd vormden deze steden het ‘doorgeefluik ’naar het Europese moederland.

13 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4
Steden in verandering 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 3

14 Verstedelijkingsgraad.
Wat betekent deze kleur voor Argentinië? Dat meer dan 75% van de bevolking in de stad woont. Wat verstedelijkingsgraad betreft hoort Argentinië bij de landen rijke

15 Verband welvaart en verstedelijkingsgraad?
Hoe …, hoe …? Hoe armer een land, hoe lager de urbanisatiegraad

16 suburbanisatie Lagos ↔ Los Angeles ? ? verstedelijking
Wat is de belangrijkste reden van het verschil tussen Lagos en Los Angeles? Het verschil in welvaart.

17 Waarom groeit Lagos zo snel?
Trek van het platteland naar de stad> vestigingsoverschot Veel migranten zijn jong stichten in de stad gezin hoog geboorteoverschot

18 3 = 6 = 7 = suburbs Model van een westerse stad shopping mall 3 = 6 =
3 = 6 = 10= 2 = 7 = shopping mall 3 = 6 = 7 = arbeiderswijk satellietstad suburbs suburb CBD 10 Waar ligt wat en leg steeds uit waarom het juist dáár ligt.

19 Mensen Bedrijven goedkopere grond
Mensen en bedrijven suburbaniseren. Waarom? Mensen Bedrijven Woonmotief: groter/beter huis mooiere en veilige woonomgeving goedkopere grond meer ruimte beter bereikbaar strenge milieuregels in de stad

20 Stedelijke centra Welk centrum hoort bij een Europese stad? A B Waarom? Europese steden hebben vaak een historisch centrum, zoals hier in Londen. B

21 1 2 3 Rio de Janeiro: waar ligt wat? 1= 2= 3= CBD woonwijk rijkeren
1= = = CBD woonwijk rijkeren krottenwijk 1 2 3

22 CBD Rio in ontwikkeling
Het zakencentrum van armere landen gaat steeds meer lijken op.. het CBD van de rijke landen. Uitbreiding van het CBD gaat ten koste van… oude/armere woonwijken rond het centrum

23 Cantagalo, Rio de Janeiro
Waarom ligt de favela van Angela de Carvalho hier? De wijk ligt tegen een steile helling waar normale bouw niet mogelijk is. Wel dicht bij het centrum.

24 Cantagalo in ontwikkeling
Veel inwoners zijn bezig hun huis te verbeteren. Wanneer zullen ze dat doen? Als ze weten dat ze er mogen blijven wonen.

25 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4
Megasteden, megaproblemen. 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 4

26 Megasteden in ontwikkeling
Het verschil in de ontwikkeling van megasteden tussen westerse en in niet-westerse gebieden is dat … megasteden in arme landen veel sneller groeien. Dat komt door.. het hoge verstedelijkingstempo en de snelle trek naar de grootste stad.

27 Manila explodeert. In Manila woont 14% van de Filipijnse bevolking.
Welke ontwikkelingen zie je op het satellietbeeld? De stad breidt uit. De bevolkingsdichtheid neemt toe. Manila groeit met 4.5% per jaar. Dat komt door het.. hoge vestigingsoverschot hoge geboorteoverschot

28 Wonen in de stad De 53% bij Azië betekent dat..
in % van de stedelijke bevolking in Azië woont. Tussen 1950 en 2011 kent het hoogste verstedelijkingstempo? Afrika

29 Waar ga ik wonen in Manila?
Je migreert, als arm gezin van het platteland naar Manila en je zoekt onderdak. Kies je voor plek A of B? Voordelen A: dicht bij centrum B bestaande wijk/woningen A Voordelen B: meer ruimte eigen huisje bouwen>goedkoper

30 Infrastructuur overbelast
Welke vier problemen heeft de megastad in arme landen? Wonen Werken Infrastructuur overbelast Vervuiling

31 Oorzaken van de problemen in de megastad
Welk kopje hoort waar? overbelaste infrastructuur werk wonen vervuiling armoede geen scholing overbevolkt geen regels te snelle groei te weinig aanbod te weinig voorzieningen geen controle

32 Slumdogs millions In wonen de meeste mensen in krottenwijken. Maar per 1000 stedelingen scoort het hoogste. China Bangladesh De ontwikkeling in China is een stuk gunstiger dan bijvoorbeeld in Irak

33 Langzaam vooruit Met welk ander gegeven hangt deze figuur sterk samen?
De hoogte van de welvaart Waarom is het hebben van een toilet zo belangrijk in de stad? Hierdoor stijgt de hygiëne en daalt de kans op ziektes. Aandeel stedelijke bevolking dat over toilet beschikt.


Download ppt "2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4"

Verwante presentaties


Ads door Google