De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2 Programma vandaag Vragen hoorcollege Mc vragen Verwerkingsopdrachten

3 Oefenen! Wat weet je nog van het hoorcollege???

4 Vraag 1 Welke pedagogische stroming legt nadruk op de belevingswereld van het kind zelf en de interactie tussen kind en volwassene in de opvoedingsrelatie? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

5 Vraag 2 Het gebruik van muzische middelen wordt binnen de hulpverlening vaak ingezet als hulpmiddel bij therapie. Bij welke stroming hoort het gebruik van muzische middelen? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

6 Vraag 3 Het uitgangspunt: kinderen zo opvoeden dat zij zich emanciperen en leren zelf hun situatie te onderzoeken en (mede) te bepalen hoort bij de ….. stroming? Welk woord hoort er op de stippellijn te staan? A. Geesteswetenschappelijke B. Empirisch-analytische C. Kritisch-emancipatorische D. Ecologische pedagogische

7 Vraag 4 Stel: Je wilt weten of kinderen die niet ontbijten later op de dag meer ongezonde snacks eten. Je voert een experiment uit in een schoolklas; 15 kinderen krijgen een ontbijt en 15 niet. Later op de dag meet je hoeveel snacks beide groepen Hebben gegeten. Op basis hiervan trek je een conclusie Binnen welke stroming past dit? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

8 Vraag 5 Welke stroming is vooral gericht op de rol van de omgeving van een kind en dynamische processen rondom kinderen en hun opvoeders? A. De geesteswetenschappelijke stroming B. De empirisch-analytische stroming C. De kritisch-emancipatorische stroming D. De ecologische pedagogiek

9 Vraag 6 De vader van Marieke heeft een slechte beoordeling gekregen van zijn baas. Hierdoor is hij in een slechte bui en wordt om het geringste boos op Marieke. Dit is een voorbeeld van invloed vanuit het: A. Microsysteem B. Mesosysteem C. Exosysteem D. Macrosysteem

10 Vraag 7 Het stimuleren van kinderen tot het ontwikkelen van een eigen identiteit is een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

11 Vraag 8 De opvoedingsrelatie is een voorbeeld van een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

12 Vraag 9 Straffen is een voorbeeld van een: a. Opvoedingsvoorwaarde b. Opvoedingsmiddel c. Opvoedingsdoel d. Opvoedingskenmerk

13 Welke afbeeldingen horen bij welke stroming? De geesteswetenschappelijke stroming De empirisch-analytische stroming De kritisch-emancipatorische stroming De ecologische pedagogiek

14 Aflevering Puberruil In groepen van 4 Werk het micro-, meso-, exo- en macroniveau van Neeltje of Glorian uit. http://www.kro- ncrv.nl/puberruil/seizoenen/2011xtra/30-28424- 09-08-2011

15 http://www.metropolistv.nl/nl/themas/opvoeden/ een-pak-slaag-in-zambia Wat zijn de opvoedingsdoelen Voorwaarden Middelen?

16 Opvoedingsspel In subgroepen van 5 Spreid de kaarten uit over de tafel Elke student kiest 4 gebeurtenissen uit: 2 waarvan je vindt dat je opvoeders er goed mee zijn omgegaan en 2 waarvan je vindt dat ze er niet goed mee zijn omgegaan Per situatie de volgende vragen beantwoorden – Welke opvoedingsdoelen hebben jouw opvoeders in deze situatie geprobeerd te bereiken? – Denk je dat er sprake was van intentioneel handelen? – Zijn er opvoedingsmiddelen ingezet? Zo ja, welke? – Wat is of was het effect op jou?


Download ppt "(Ped)agogiek Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google