De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examencommissies in accreditatiekader 6 juni 2011 Fred Mulder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examencommissies in accreditatiekader 6 juni 2011 Fred Mulder."— Transcript van de presentatie:

1 Examencommissies in accreditatiekader 6 juni 2011 Fred Mulder

2 Na ochtendlezingen, lunch …

3 overzicht van deze bijdrage Actualiteit Over de NVAO Toetsen en beoordelen in accreditatie: oud vs. nieuw NVAO-perspectief op examencommissies 3 NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011

4 Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Enkele gegevens: Opgericht bij verdrag tussen NL en VL (2005) Comité van Ministers Bestuur, directie, beleidsmedewerkers, ondersteunende afdelingen Zetel: Den Haag Personeel: ca. 50 Aantal accreditatiebeslissingen: bijna 4000 NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 4

5 Actualiteit Wijziging WHW (2010) Nieuw accreditatiestelsel (1 januari 2011) GESLAAGD! (februari 2011) NVAO-Commissie Inholland (april 2011) Onderwijsinspectie: 10 hogescholen (april 2011) Politiek (18–31 mei 2011): rondetafelgesprek TK-cie OCW beleidsreactie staatssecretaris TK debat en stemming NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 5

6 NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool Inholland eindwerken van vijf opleidingen afstudeertraject totaal alternatiefregulier voldoende of hoger5183134 onvoldoende632386 niet beoordeelbaar100313 totaal124109233 NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 6

7 Accreditatie 2005-2010 De NVAO neemt accreditatiebeslissingen over bachelor- en masteropleidingen in NL en VL. De NVAO baseert haar accreditatiebeslissingen op oordelen van onafhankelijke deskundigen, die gesteld zijn in termen van het vigerende toetsingskader. Toetsen en beoordelen: bescheiden plaats. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 7

8 Accreditatie ≥ 2011 Instelling en opleiding Beperkte en uitgebreide opleidingsbeoordeling Herstelperiode Strengere eisen aan samenstelling panels NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 8

9 Instellingstoets kwaliteitszorg Standaard 5: Organisatie- en beslissingsstructuur De instelling heeft een effectieve organisatie- en beslissingsstructuur met betrekking tot de kwaliteit van haar opleidingen, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend en waarvan de inspraak van studenten en medewerkers deel uitmaakt. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 9

10 Instellingstoets kwaliteitszorg Uit de toelichting bij standaard 5: Bij de beoordeling van deze standaard worden ook de taakstelling en de positionering van examen- en opleidingscommissies betrokken. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 10

11 Opleidingsbeoordeling: toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Standaard: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 11

12 Opleidingsbeoordeling: toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Toelichting bij de standaard: Het gerealiseerde niveau blijkt uit de tussentijdse en afsluitende toetsen, de afstudeerwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. De toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 12

13 Opleidingsbeoordeling: toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Bijlagen bij kritische reflectie: inhoudsbeschrijving (op hoofdlijnen) van de programmaonderdelen, met vermelding van eindkwalificaties, leerdoelen, werkvorm(en), wijze van toetsing, literatuur (verplicht/aanbevolen), docent en studiepunten; overzichtslijst van de laatste 25 afstudeerwerken of de afstudeerwerken van de laatste twee jaar (of van portfolio’s / werkstukken waaruit het door de student bereikte eindniveau kan worden afgeleid). NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 13

14 Opleidingsbeoordeling: toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Ter inzage tijdens bezoek: toetsopgaven met bijbehorende beoordelingscriteria en normering (antwoordmodellen) en een representatieve selectie van feitelijk gemaakte toetsen (zoals presentaties, stages, assessments of portfolio’s) en beoordelingen; door het panel bepaalde representatieve selectie van afstudeerwerken van de afgelopen twee jaar met bijbehorende beoordelingscriteria en normering. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 14

15 Hoezo die prominentere plaats van toetsen, beoordelen en resultaten? Toetsen en beoordelen was ondergeschoven kindje. Past in Europese trend. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 15

16 NVAO en examencommissies De NVAO onderschrijft GESLAAGD! Handreiking examencommissies NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 16

17 NVAO en examencommissies Wet- en regelgeving vs. kwaliteit: “…, als de formele processen in orde zijn – en dit betekent goed toepasbaar en functioneel – is de kans groter dat ook de inhoud en het resultaat aan de maat zijn.” bron: NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool Inholland (p. 57) NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 17

18 NVAO en examencommissies NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 18 Pluim voor: een examencommissie die handelt in overeenstemming met GESLAAGD! een examencommissie die zich veilig weet een examencommissie die discussieert een examencommissie die bijdraagt aan “accreditatie zonder stress”

19 NVAO en examencommissies Pluim voor een examencommissie die handelt in overeenstemming met GESLAAGD! Zorg voor een goede voorbereiding op de vragen over toetsbeleid en kwaliteitszorg rond toetsing. Regelmatige evaluaties kunnen als bewijs dienen. Zorg met het oog op instellingsaccreditatie voor afstemming met andere examencommissies binnen de instelling. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 19

20 NVAO en examencommissies Pluim voor een examencommissie die zich veilig weet. Het management moet ervoor zorgen dat een examencommissie zich veilig weet. Een examencommissie die zich niet veilig voelt kan haar werk niet naar behoren doen. NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 20

21 NVAO en examencommissies Pluim voor een examencommissie die discussieert: open, met respect, met gezag onderling, met anderen intern en extern over niveau, cesuur, NVAO-kader elkaar scherp houden: onvoldoende is onvoldoende NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 21

22 NVAO en examencommissies Pluim voor een examencommissie die bijdraagt aan “accreditatie zonder stress”. Opleiding laat zien dat zij doet wat ze belooft NVAO-kader beperkte beoordeling: intern, elke dag Accreditatie is sluitstuk Speerpunt: niveau afstudeerwerken beoordelingskader procedure accreditatiepanel NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 22

23 Dank voor uw aandacht! Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Fred Mulder beleidsmedewerker f.mulder@nvao.net 070-3122354 NVAO – Dag van de examencommissies hbo-raad Utrecht 6 juni 2011 23


Download ppt "Examencommissies in accreditatiekader 6 juni 2011 Fred Mulder."

Verwante presentaties


Ads door Google