De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clustergewijs accrediteren Bijeenkomst 17 maart 2014 Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clustergewijs accrediteren Bijeenkomst 17 maart 2014 Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Clustergewijs accrediteren Bijeenkomst 17 maart 2014 Utrecht

2 Waarom ook weer? 1.Deskundigen moeten in de afzonderlijke visitaties een vergelijking kunnen maken met andere beoordeelde opleidingen en voor alle opleidingen dezelfde maatstaf kunnen hanteren. 2. Doel is geen ranking maar bevordering van de scherpte en vergelijkbaarheid van de oordelen. 3. Door vergelijking krijgen aanstaande studenten, werkgevers en andere belanghebbenden een beter inzicht in de kwaliteit van de opleidingen.

3 Gang van zaken 4 december 2013: publicatie wet Versterking kwaliteitsborging hoger onderwijs 23 december 2013: brief ministerie van OCW  Inwerkingtreding clustergewijs accrediteren per 1 januari 2015  Visitatiegroepen moeten 1 juni 2014 bekend zijn  Voorstellen moeten 15 april 2014 zijn ingediend bij NVAO

4 Gang van zaken (2) 11 februari 2014: eerste bijeenkomst over invoering clustergewijs accrediteren Februari/maart: besprekingen tussen hogescholen over vorming visitatiegroepen 20 februari 2014: brief Vereniging Hogescholen Na 20 februari: beantwoording diverse vragen, intensieve contacten met NVAO, zowel vanuit de VH als vanuit opleidingen

5 Gang van zaken (3) 12 maart: voortgangsoverleg NVAO, evaluatiebureaus, NRTO, VH  NVAO kan verkorten met 2 jr., méér kan  OCW kan verlengen met max. 2 jr.  clustering tot 2017 scherp, daarna hoger abstractieniveau  NVAO: deze week format voor aanmelding visitatiegroepen  NVAO: advies criteria voor indeling visitatiegroepen 1) inhoudelijke samen- hang 2) spreiding visitatiekalender

6 Stand van zaken bij de sectoren HTNO: proces loopt; invoering beleidsarme conversie/reductie aantal opleidingen is complicerende factor HEO: proces loopt; deze week sectordagen economie, onderwerp staat op agenda HSAO: 7 opleidingsoverleggen + overleg M-opleidingen hebben adviezen voorgelegd aan CvB’s of gaan dat doen; MWD stagneert (ook probleem met brede bachelor social work)

7 Stand van zaken bij de sectoren (2) HGZO: vanmiddag over gesproken in vergadering SAC; uitkomst? HAO: voortgang is “bemoedigend”; deskundigen kwaliteitszorg hebben concept-indeling gemaakt, SAC is aangesloten HPO: proces verloopt goed, op dit moment geen signalen dat vereniging actie moet ondernemen KUO: Sac-KUO coördineert vorming visitatiegroepen

8 Gemengde samenstelling visitatiegroepen Eén punt dat nog niet is uitgediscussieerd betreft de ‘gemende samenstelling’ van de visitatiegroepen; OCW hecht aan bekostigd/onbekostigd gemengd in visitatiegroepen VH acht dat op dit moment een brug te ver, organisatorisch èn inhoudelijk Nader overleg VH – OCW – NVAO nodig Voorlopig vasthouden aan advies uit brief 20 februari: gemengde samenstelling màg wel, móet niet


Download ppt "Clustergewijs accrediteren Bijeenkomst 17 maart 2014 Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google