De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M-decreet Een korte toelichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M-decreet Een korte toelichting."— Transcript van de presentatie:

1 M-decreet Een korte toelichting

2 6 krachtlijnen van het M-decreet
1. Eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon 2. Recht op redelijke aanpassingen 3. Recht op inschrijven in een gewone school 4. Nieuwe types in buitengewoon onderwijs 5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs 6. Ondersteuning voor het gewoon onderwijs

3 6 krachtlijnen van het M-decreet
1. Eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon - NIET: “Wat is er mis met dat kind” - WEL: “Wat heeft dit kind nodig om te leren?”

4 6 krachtlijnen van het M-decreet
2. Recht op redelijke aanpassingen/ STICORDI-maatregelen Kunnen zijn: Stimuleren positieve benadrukken, aanmoedigen en motiveren. Compenseren gebruik van leerhulpmiddelen toelaten. Remediëren leerling individueel gaan begeleiden om leerachterstand te vermijden. Differentiëren inspelen op de noden van de leerling door te variëren in leerstof. Dispenseren een onderdeel van de leerstof vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

5 6 krachtlijnen van het M-decreet
3. Recht op inschrijven in een gewone school School mag geen leerlingen weigeren die het gemeenschappelijk curriculum aankunnen met aangepaste maatregelen. De inschrijving van een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan pas ontbonden worden na een gesprek tussen school, CLB en ouders. De school motiveert dan haar beslissing.

6 6 krachtlijnen van het M-decreet
4. Nieuwe types in buitengewoon onderwijs Nieuw type basisaanbod = vroegere type 1 en type 8 Nieuw type 9 = voor leerlingen met autisme Voor leerlingen die al in het buitengewoon onderwijs zaten voor 01/09/2015, blijft het type of de opleidingsvorm hetzelfde.

7 6 krachtlijnen van het M-decreet
5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs Een verslag van het CLB. Voor GON-begeleiding kan enkel het CLB een gemotiveerd verslag geven. Nadat de school alle mogelijke maatregelen heeft genomen.

8 6 krachtlijnen van het M-decreet
6. Ondersteuning voor het gewoon onderwijs Waarborgregeling Verschuiving van mensen, lestijden en expertise GON- en ION- begeleiding blijft.

9 Type basisaanbod “Voor kinderen voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.”

10 Type basisaanbod BuBaO type 1 en 8 en BuSO OV3 type 1 worden omgevormd tot het type basisaanbod Verslag bij nieuwe inschrijving of bij overgang naar het BuSO Inschrijving na twee schooljaren geëvalueerd (CLB)

11 MACARIUS Van type 1 naar type Basisaanbod ruimere doelgroep
grotere verschillen tussen leerlingen onderling meer complexe problematieken

12 MACARIUS Hoe gaan wij hiermee om? Zeer veel vragen van personeel
Tijd voor vernieuwing

13 MACARIUS Ons antwoord: CLUSTERWERKING
Nadruk op socio-emotioneel welbevinden Ruimte voor talenten van de leerlingen en de leerkrachten Flexibel omgaan met veranderingen

14 MACARIUS Wat is clusterwerking op onze school?
- 9 klassen, verdeeld over 3 clusters (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) - elke klas heeft een vaste klasleerkracht - elke cluster heeft een vaste ondersteuner - per cluster worden taal- en rekengroepen bepaald - per cluster kan men klasdoorbrekend werken - per cluster wordt afgesproken wie welke vakken geeft - logo’s, taakleerkrachten, GOK-leerkrachten ondersteunen leerkrachten en leerlingen waar nodig

15 MACARIUS Wat betekent clusterwerking voor de leerlingen?
- kinderen zijn ingedeeld volgens sociaal-emotioneel niveau en leeftijd - elk kind heeft een vaste klasleerkracht (veiligheid, verbondenheid) - er wordt gewerkt met de mogelijkheden van de kinderen en niet enkel aan hun problemen - kinderen volgen taal en wiskunde op hun eigen niveau

16 MACARIUS Wat betekent clusterwerking voor het team?
- elke cluster heeft een zelfsturend team: stelt samen uurroosters op en organiseert samenwerkingsvormen - talenten van het personeel worden maximaal ingezet - stimuleren van verantwoordelijkheid en initiatiefname - wekelijks clusteroverleg

17 MACARIUS Doel van clusterwerking:
Tegemoet komen aan individuele noden van steeds uitgebreidere doelgroep Leerlingen basisaanbod de grootst mogelijke leerkansen bieden Flexibel omgaan met diversiteit Verhogen welbevinden van de leerlingen Verhogen inspraak en samenwerking personeel Bewaken van kwaliteitsvol onderwijs op onze school

18 Ons ideaal Een realistisch model creëren waarbij groepsindeling, leermiddelen en infrastructuur, personeelsinzet en werkvormen in balans zijn en leiden tot een maximaal leerresultaat…


Download ppt "M-decreet Een korte toelichting."

Verwante presentaties


Ads door Google