De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkcentrum in vogelvlucht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkcentrum in vogelvlucht"— Transcript van de presentatie:

1

2 Praktijkcentrum in vogelvlucht
GKv classis Assen Henk Geertsema

3 Opbouw presentatie Waarom het Praktijkcentrum
Classis presentatie Opbouw presentatie Waarom het Praktijkcentrum Gericht op de vragen vanuit kerken Wie werken er Welke hoofdlijnen hebben wij Uitgangspunten voor ons werk Enkele voorbeelden van ons aanbod Waarom (aanleiding en achtergrond) Wie is eigenaar van ? Wat zijn onze doelstellingen, hoe willen we dat bereiken en wat is onze doelgroep Personeel en opleidingsniveau Welk programma hebben wij, wat zijn onze programmalijnen Door welke punten laten wij ons leiden Als laatste een greep uit ons aanbod

4 Waarom het Praktijkcentrum
Classis presentatie Waarom het Praktijkcentrum Aanleiding samenwerking i.v.m. hogere eisen gemeenten samenwerking i.v.m. hogere eisen overheid kleine vijver en allerlei aanbieders Achtergrond Theologische Universiteit Kampen Viaa Hogeschool Zwolle Praktijkcentrum Centrum Dienstverlening Zwolle Besluit oprichting 2011 Generale Synode geeft opdracht vormgeving 2014 Generale Synode geeft toestemming oprichting

5 2. Gericht op de vragen vanuit kerken
Classis presentatie 2. Gericht op de vragen vanuit kerken KERKELIJKE PRAKTIJKEN (Gemeenteleden en kerkenraden GKv, NGK, CGK en PKN) verzamelen experimenteren begeleiding toerusting onderzoek artikelen boeken PROEFTUINEN (TU, VIAA, CG & DS) ADVIESBUREAU (CG & DS) cursussen trainingen advies ONDERZOEKSKAMER (TU & VIAA) product PUBLICATIES (TU, VIAA, CG & DS) Overheid, congressen/ symposia, artikelen interpreteren onderzoek product Besluit oprichting 2011 Generale Synode geeft opdracht vormgeving 2014 Generale Synode geeft toestemming oprichting Beleidsplan Organisatie Inhoud: ‘Een Koninkrijk van Priesters’ Financieel plan: 300 K tot 2017 150 K bijverdienen Streven naar zo min mogelijk financiële druk op kerken BEZINNINGSKAMER (TU, VIAA, CG & DS) ONDERWIJS (TU & VIAA) Overheid, Wetenschappelijk forum product

6 3. Wie werken er Personeel
Classis presentatie 3. Wie werken er Jannet de Jong Anko Oussoren Moniek Mol Jan Kuiper Annemarie Roth Henk Geertsema Wieke Malda Hans Schaeffer Ingrid Plantinga Peter van de Kamp Personeel Omvang: 6,2+ fte (waarvan 1,3+ dir + secret + admin) 0,8 Viaa onderzoekers/adviseurs 0,7 TU onderzoekers 3,2 ex Centrum-g adviseurs 0,2 ex Centrum-g onderzoeker Opleiding adviseurs / onderzoekers 3 x PhD (1SW, 2Theol) 4 x MA/MLD/Drs (3Theol, 1SW) 3 x BA (3SW  2 studerend Master) 1 x MA Aio TU Hetty Pullen Hayo Wijma Annemiek de Jong Gert van der Veen

7 4. Welke hoofdlijnen hebben wij
Classis presentatie 4. Welke hoofdlijnen hebben wij Een Koninkrijk van Priesters Vijf programmalijnen Samen leven met God Leven uit de Bron Samen leven met elkaar Transitie en vormen van kerk-zijn Geestelijk leidinggeven Leiding geven aan transitie Verbinding zoeken met de ander Uitreikende gemeenten Feiten op tafel Data & trends Jaarplan 2015 verdere concretisering, toespitsing / focus in ontwikkeling (adv DN) Werkveldcommissie: hermeneutiek-debat aanzwengelen

8 5. Uitgangspunten voor ons werk
Classis presentatie 5. Uitgangspunten voor ons werk Bijbel en gereformeerde belijdenis Theologische en sociale wetenschappen in gesprek Praktijkvragen zijn startpunt Meerdere praktijkvragen startpunt voor onderzoek en theoretische bezinning Meerdere perspectieven Meerdere niveaus Meerdere stemmen Bijbel en gereformeerde belijdenis funderend Theologische en sociale wetenschappen in gesprek Praktijkvragen kerken startpunt voor onderzoek en advisering en toerusting Theorievragen die uit meerdere praktijkvragen komen startpunt voor onderzoek en theoretische bezinning Meerdere perspectieven: bijbels, sociologisch, psychologisch, cultureel, ecclesiologisch, ST/PT Meerdere niveaus: KR, gemeente, leeftijdsgroepen Meerdere stemmen: praktijk gemeente, ervaring adviseurs/onderzoekers, boeken/theorievorming in samenspraak

9 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod
Classis presentatie 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod Ondersteuning op alle terreinen van het gemeenteleven. Advies Toerusting Onderzoek Symposiums & studiedagen Publiciteit Het Praktijkcentrum ondersteunt kerken op alle terreinen van het gemeenteleven. Wij adviseren, begeleiden in veranderingstrajecten, bieden toerusting aan en verrichten onderzoek. Al eerder gezegt dit doen we door middel van deze vier

10 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod
Classis presentatie 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod Advies Kortdurend lokaal, via mail/ telefoon Langdurend lokaal / regionaal een adviestraject in de gemeente / classis) Breed bezinningstraject op gemeente-zijn & wijze van organiseren ambten Wat te doen met de krimp van de gemeente? Hoe kunnen we als kerk zichtbaar zijn in de samenleving van X?

11 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod
Classis presentatie 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod Toerusting Hoe raken we in gesprek over de generaties heen? Leren omgaan met diversiteit in de gemeente? Kortdurend lokaal (een avond, een cursus van twee / drie dagdelen) catechesemateriaal en bijbelstudiemethode Ik wil jou = jongeren en seksualiteit Bijzonder! = Bijbelstudie materiaal voor mensen met een verstandelijke beperking) Open = Ontdekkend bijbellezen voor jongeren jaar

12 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod
Classis presentatie 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod Onderzoek Onderzoek DKE / DOE Onderzoeks-steun aan Dep ASMP / Dep M/V-kerk Gemeente Diagnose Model Langdurend lokaal / regionaal een onderzoek in de gemeente / classis) Deputaten kerkelijke eenheid – rapport Doe ovekoepelende club Kerkelijk diaconaat in de stedelijke samenleving Onderzoek gemeentestichting Onderzoek man/vrouw in de kerk Onderzoek Doven en slechthorenden

13 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod
Classis presentatie 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod Symposiums & studiedagen Krimp 18 maart 2016!! Deputaten kerkelijke eenheid – rapport Doe ovekoepelende club Kerkelijk diaconaat in de stedelijke samenleving ASMP Aanvullende steun missionaire projecten Onderzoek gemeentestichting Onderzoek man/vrouw in de kerk Onderzoek Doven en slechthorenden

14 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod
Classis presentatie 6. Enkele voorbeelden van ons aanbod Publiciteit Nieuws via onze Nieuwsbrief abonnement (ca. 1x maand, gratis) Medewerking OnderWeg (Hans Schaeffer, Anko Oussoren, Jan Kuiper) Redactie Dienst (Henk Geertsema) Medewerking Christelijk Weekblad (Henk Geertsema, Hans Schaeffer & Willem vd Horst, Almatine Leene Viaa) Artikelen beschikbaar via ons weblog

15 Afsluiting Bereikbaarheid Website: www.praktijkcentrum.org
Classis presentatie Afsluiting Bereikbaarheid Website: Weblog: Tel: 038 – Twitter: PXcentrum Facebook: PXcentrum


Download ppt "Praktijkcentrum in vogelvlucht"

Verwante presentaties


Ads door Google