De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUURTBEMIDDELING. ALGEMEEN Definitie Bemiddelen Tussen (groepen van) personen Eenzelfde buurt betreden/ gebruik maken Methodiek Geïnspireerd op de methodiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUURTBEMIDDELING. ALGEMEEN Definitie Bemiddelen Tussen (groepen van) personen Eenzelfde buurt betreden/ gebruik maken Methodiek Geïnspireerd op de methodiek."— Transcript van de presentatie:

1 BUURTBEMIDDELING

2 ALGEMEEN Definitie Bemiddelen Tussen (groepen van) personen Eenzelfde buurt betreden/ gebruik maken Methodiek Geïnspireerd op de methodiek van “Peacemaking circle” Twee bemiddelaars begeleiden de groep Doel Komen tot gedragen oplossingen Escalatie vermijden Overlast voorkomen Leefbaarheid van buurt herstellen

3 ALGEMEEN Basisprincipes Vrijwillig : Zijn er voldoende mensen bereid om deel te nemen aan buurtbemiddeling zodat de afspraken gedragen worden Onpartijdig : meerzijdige partijdigheid Laagdrempelig: toegankelijk voor iedereen en gratis Vertrouwelijk: discretieplicht

4 WELKE CONFLICTEN? Voorwaarden zijn: Willen, Kunnen en Durven de deelnemers met elkaar in gesprek gaan? Zijn de bemiddelaars neutraal in het conflict? Nagaan hoe ver het conflict geëscaleerd is Welke interventies zijn er al gebeurd? Bemiddeling mag niet gezien worden als laatste redmiddel Is bemiddeling de juiste methodiek om dit conflict aan te pakken?

5 BETROKKENEN Aanspreekpersoon Bemiddelaars Proces begeleiden Partijen bij elkaar brengen Partijen Buurtbewoners of bezoekers van een buurt Moeten belang hebben bij het oplossen van het conflict Partners / deskundigen Werknemers van (stads) diensten die specifieke informatie kunnen verschaffen over het conflict. Bv politie, buurtregisseur, jeugddienst, woonmaatschappij,… Zijn partners die ook deelnemen aan de bemiddeling Rol: haalbaarheid van voorstellen bespreken of toelichting geven over specifieke onderwerpen

6 BETROKKENEN Ouders of steunfiguren Voornamelijk bij minderjarigen Steunfiguur of een betekenisvolle volwassene

7 BEMIDDELINGSPROCES Aanmelding Via diensten - niet rechtstreeks door de burger zelf De dienst die aanmelding ontvangt, neemt contact op met BB Deze dienst blijft aanspreekpunt voor de burger tenzij er tegenindicaties zijn Wordt bekeken of het conflict in aanmerking komt voor BB

8 BEMIDDELINGSPROCES Eerste partneroverleg Aard van het conflict, voorgeschiedenis Wie zijn de partijen? BB mogelijk? Mogelijkheden en beperkingen Organisatie intakegesprekken Wie zijn de partners? Wat is hun rol? Aanspreekpunt bepalen Taak van vrijwilligers Jongeren gekend? Aanknopingspunten voor jongere in buurt Ouders? Wie en hoe groep benaderen?

9 BEMIDDELINGSPROCES Intakegesprekken Methodiek buurtbemiddeling toelichten Verhaal beluisteren Agenda bepalen Woordvoerders aanduiden Tweede partneroverleg Stand van zaken van intakegesprekken Bespreken van de agenda Kan de bemiddeling doorgaan? Rol van deskundigen / partners toelichten

10 BEMIDDELINGSPROCES Bemiddeling Methodiek: PMC Co-bemiddeling Steeds met twee bemiddelaars Steeds minstens 1 aangestelde bemiddelaar eventueel aangevuld met een vrijwilliger Deskundigen Geven relevante informatie Doen zelf geen voorstellen Evalueren of voorstellen haalbaar en realistisch zijn

11 BEMIDDELINGSPROCES Partijen Enkel wie deelgenomen heeft aan de intakegesprekken Binnen- en buitencirkel Maximaal 15 personen in de cirkel Schikking Cirkel Bemiddelaars zitten recht tegenover elkaar Partijen en deskundigen zitten door elkaar Bepalen wie er naast de bemiddelaar zit om cirkel positief te starten

12 BEMIDDELINGSPROCES Verloop Verwelkoming Bedanken Voorgeschiedenis toelichten methodiek en spelregels toelichten Verschillende manieren om naar 1 werkelijkheid te kijken Eerste ronde Voorstellen van alle deelnemers Wat heb je nodig om dit gesprek goed te laten verlopen  afspraken opschrijven Agenda voorleggen

13 BEMIDDELINGSPROCES Ieder agendapunt afzonderlijk bespreken in drie rondes Verhaalvertelling/ventilatie Brainstorm Keuze van acties Afsluiten Toekomst en communicatie Opvolging Terugkom - moment om de gemaakte afspraken te evalueren


Download ppt "BUURTBEMIDDELING. ALGEMEEN Definitie Bemiddelen Tussen (groepen van) personen Eenzelfde buurt betreden/ gebruik maken Methodiek Geïnspireerd op de methodiek."

Verwante presentaties


Ads door Google