De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 6  vragen naar aanleiding van de vorige les  van diagnose naar doelen en een plan  werken aan eindopdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 6  vragen naar aanleiding van de vorige les  van diagnose naar doelen en een plan  werken aan eindopdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Les 6  vragen naar aanleiding van de vorige les  van diagnose naar doelen en een plan  werken aan eindopdracht

2 Van diagnose naar doelen Oriënteren Diagnosticeren Plannen Uitvoeren Evalueren

3 Eerst aan de slag met Johnnie De diagnose is: ADHD, dit is door een deskundige vastgesteld. Johnnie vertoont dit gedrag omdat zijn ouders geen grenzen stellen. Degene die de ADHD gediagnosticeerd heeft, wil nog niet direct overgaan tot medicatie. Hij wil nog even aankijken of andere interventies werken. Tijdens de gesprekken met de ouders en observaties thuis is duidelijk geworden dat de ouders het over heel weinig eens zijn met elkaar

4 Oefenen met Johnnie Welk doel of welke doelen zouden jullie opstellen en waarom?

5 Van diagnose naar doelen Wat was ook weer een diagnose? Hoe zou je die in deze casus verwoorden?

6 Goede doelen zijn moeilijk Diagnose is uitgangspunt. Bespreken met cliënt als dat mogelijk is. Je doelen worden beïnvloed door jouw waarden, normen en visie. “Jongeren hebben ook recht op een plek in de buitenruimte”; dit zal bepalen welk doel je kiest.

7 Het formuleren van doelen  Het positieve spiegelbeeld van je diagnose. Hoe concreter je diagnose, hoe concreter je doelen. Een beslagen spiegel geeft een wazig spiegelbeeld.  SMART. De A staat voor actief, dus geen passief taalgebruik!  Analyse van de haalbaarheid: wat is de balans tussen belemmerende en bevorderende factoren?

8 Belemmerende en bevorderende factoren.  Altijd in het hier en nu.  Kijk weer naar de drie niveaus  Bevorderende factoren bepalen mede je keuze voor een methode  Belemmerende factoren kunnen subdoelen worden.

9 Wat gaan we doen? Nu bepaal je welke interventie je gaat plegen, volgens welke methode. Kies je voor een bestaande methode? Evidence of practice based? Ontwikkel je zelf een aanpak op basis van een aantal methodes? Altijd ook theoretisch onderbouwen waarom deze.

10 En nu aan de slag De uitvoering, nu mogen de draaiboeken en programma’s uit de kast gehaald worden. Nu mag je een werkplan maken. Welke middelen, menskracht, ruimte etc. heb je nodig? Je gaat weer observeren: hoe pakt het uit, wat gebeurt er, wat werkt en wat niet. Houd je observaties en je tussentijdse gesprekken vast………

11 want nu komt de evaluatie.  Eerst op doel: hebben we ons doel bereikt? Zien we de resultaten die we beoogd hebben?  Dan op proces: hebben we er aan gewerkt zoals we van plan waren?  Wat leren wij van dit alles?  Wat moet er bijgesteld of veranderd worden?  Evalueren als het samen opbouwen van een praktijktheorie.

12 We zijn rond Oriënteren Diagnosticeren Plannen Uitvoeren Evalueren


Download ppt "Les 6  vragen naar aanleiding van de vorige les  van diagnose naar doelen en een plan  werken aan eindopdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google