De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe omgaan met terreurdreiging? Hoe omgaan met nazorg? Infomoment Huis van het GO! 24 november2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe omgaan met terreurdreiging? Hoe omgaan met nazorg? Infomoment Huis van het GO! 24 november2015."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe omgaan met terreurdreiging? Hoe omgaan met nazorg? Infomoment Huis van het GO! 24 november2015

2 Agenda  Wat weten we?  Jullie vragen en noden  Ondersteuning en aanbod  Communicatie/praktisch

3 Gevolgen terreurdreiging  GO! in direct contact met kabinet onderwijs  via hen ook met crisiscentrum  Informatie wordt zo snel mogelijk verspreid via GO! pro & schooldirect  Daarnaast contacten ivm veiligheid tussen scholen en lokale overheden  -> ondersteuning scholengroepen/scholen/centra

4 Algemene houding GO!  Geen paniek  Waakzaamheid waar nodig  Aandacht in de lessen voor actualiteit  Meer dan ooit: Samen leren samenleven  Actief burgerschap  Geplande uitstappen, GWP’s e.d. kunnen gewoon doorgaan  Behalve naar Brussel zolang dreigingsniveau 4 van kracht  Serene communicatie naar ouders  Geruststellen  Blijven inzetten op samenleven.

5 Vragen? Noden?  GO! heeft geregeld overleg met regionale en federale overheden  Welke bezorgdheden/noden moeten worden meegenomen?  GO! wil maximaal informatie ontsluiten via online kanalen  Specifieke noden?

6 Ondersteunings- piramide  Leerlingen  Leerkrachten/medewerkers  Directies  Scholengroepen  Ouders

7 Ondersteuning leerlingen Algemeen:  Leerkrachten in de klas (teamverantwoordelijkheid):  Gespreksleidraad  Virtuele klas burgerschap  Begeleiding door CLB  Externe links  Radicalisering en extremisme:  Leerkracht deelt signalen met team (LLB, CLB, directie)  Netwerk  Regio-adviseur  Materiaal: visie radicalisering, nascholing

8 Ondersteuning leerkrachten Algemeen:  Directeur en middenkader:  Personeelsvergadering (met CLB)  Beleid uittekenen:  Rollen uitklaren  Afsprakenkader uittekenen Specifiek:  Externe preventiedienst voor individuele begeleiding bv. Arista

9 Ondersteuning directies Algemeen:  AD, Dico en Codi  College van directeurs  Organiseren van een expertisenetwerk tussen en over scholen heen.  Beleidsinput  Ondersteuning PBD (regioadviseur) & POC (voor CLB)  Specifieke ondersteuning:  Meldpunt  Crisisondersteuning  Externe preventiedienst voor individuele begeleiding bv. Arista

10 Ondersteuning AD, Dico, Codi Algemeen:  Lerend netwerk  GO!-pro  … Specifiek:  Ondersteuning PBD & POC  Meldpunt: 02 790 97 00  terreurdreiging@g-o.be

11 Ondersteunings- piramide  Concreet op schoolniveau

12 Professionalisering van leraren en scholen  Richt een algemene personeelsvergadering in.  Nodig de personeelsleden die niet meer naar school durven te komen met ‘warme aandrang’ uit. Schakel daarvoor eventueel bevriende leerkrachten in.  Nodig ook het CLB uit.  Benadruk het belang van de voorbeeldfunctie van leraren

13 Professionalisering van leraren en scholen Een passende houding:  Rustig, beheerst, geen angst uitstralen (cfr. Rik Coolsaet: angst- wantrouwen-polarisering)  Goed luisteren, angsten ernstig nemen en kunnen plaatsen  Realistisch, relativeren zonder te minimaliseren  Aandringen op concreet spreken: niet veralgemenen = hanteerbaar maken  Je kunt professioneel zijn zonder expert te zijn = fundamentele boodschap  Afspraken over omgaan met afwezigheden van angstige leerlingen: met CLB, LLB

14 Professionalisering van leraren en scholen Passende activiteiten:  Discrete bewaking van toegangen tot de school  Brainstorm met het team over verbindende activiteiten als team/met de leerlingen  Professionalisering: visietekst ‘Radicalisering’, nascholing, lectuur, internet, intern delen  Op zoek naar ‘sleutelfiguren’ om klasgesprekken te leiden (leraren LBV, PAV, geschiedenis …) eventueel met ondersteuning door PBD, CLB, LLB, externen  Netwerking  Visie en beleid uittekenen: aanspreekpunten  Ondersteuning van ouders + verantwoordelijke rol

15 Nascholing ‘Radicalisme en extremisme  De leraar als gids en baken  Kennis van zaken: professionaliteit  Bescheidenheid en zelfkritiek  Je kunt leven met onzekerheid  Niet polariseren  ‘Affectieve kordaatheid’  Vertrouwen in de toekomst

16 Overzicht AHMED AZZOUZ Religieus extremisme: een tegendiscours woensdag 27/1/2016 09.30-12.30 SCHOOL ZONDER RACISME Workshop ‘Omgaan met racistische uitspraken dinsdag 26/1/2016 10.00-12.00 STIJN SIECKELINCK Radicale jongeren, radicale maatregelen? donderdag 21/1/2016 13.30-16.30 SCHOOL ZONDER RACISME / PLURAL / ATLAS Racisme bespreekbaar maken. Methodieken dinsdag 26/1/2016 13.00-16.00 PIETER STOCKMANS Syriëstrijders: de geopolitieke context vrijdag 22/1/2016 09.30-12.00 MONTASSER ALDE’EMEH Profielen van Syriëstrijders: kansen voor scholen vrijdag 22/1/2016 13.00-15.30

17 Preventie: Psycho-sociale ondersteuning  intern noodplan  site preventie: A7 intern noodplan  te concretiseren door de scholen  AristA:  telefonische ondersteuning voor directies  hoe bespreken en plaatsen van angst binnen het personeelsteam  02/533.74.88 (vragen naar Nederlandstalige psycholoog)

18 Praktisch  Inhoudelijke vragen?  02 790 97 00  terreurdreiging@g-o.be terreurdreiging@g-o.be  Pers/externe communicatie  02 790 93 89  GSM 0476 26 66 36  sarina.simenon@g-o.be sarina.simenon@g-o.be  GO! pro


Download ppt "Hoe omgaan met terreurdreiging? Hoe omgaan met nazorg? Infomoment Huis van het GO! 24 november2015."

Verwante presentaties


Ads door Google