De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogen JGZ/GGD en K- VHT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogen JGZ/GGD en K- VHT"— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogen JGZ/GGD en K- VHT
Jolanda Verschure Sija Houweling Martina Hut

2 Programma Voorstellen
Informatie over werkzaamheden Pedagoog JGZ GGD Friesland Transitie Jeugdzorg Beelden 2 situaties Vragen? Gewoon stellen!

3 Pedagogen, een extra discipline binnen de JGZ/GGD
Pedagogische thuisbegeleiding (kortdurend en preventief, 5 huisbezoeken) Observaties kinderopvang en scholen (normaliseren van gedrag en ontwikkeling, Pre diagnostiek) Coachen en ondersteunen beroepskrachten Thema avonden, oudercursus Inloopspreekuren/ telefonische spreekuren CB+ Integrale vroeghulp De pedagogen in Friesland, bieden sinds 30 jaar onder andere kortdurende preventieve pedagogische thuisbegeleiding aan. In 5 huisbezoeken wordt er door de pedagogen aan de hand van verschillende methodieken de ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar ondersteund. Systeem gericht werken Oplossingsgericht werken K- VHT Een Taal erbij Ouderschap blijft Triple P niveau 3 Tevens zijn de pedagogen inzetbaar voor; observaties, coachen etc.

4 Aanmeldingen? Ouders Huisarts/kinderarts Diëtisten/ fysiotherapeuten
Logopediste Gebiedsteammedewerkers CJG JGZ arts of verpleegkundige (of vanuit CB+ en Integrale Vroeghulp) Beroepskrachten kinderopvang/onderwijs Aanmelding kunnen op verschillende manier bij de pedagoog binnenkomen. In de eerste plaats door ouders zelf en in veel gevallen ook door andere professionals in overleg met ouders. Voor de hulp is geen indicatie of verwijzing nodig. Welk vragen krijgen we? Slaaproblemen, zindelijkheid huilbabys, gedragsproblemen, vragen omtrent ouderschap etc Wanneer de ondersteuning van de verpleegkundige JGZ niet voldoende toereikend blijkt te zijn kunnen de pedagogen ingezet worden. De problematiek is op dat moment niet meer eenzijdig te noemen maar vraagt verdere uitdieping en ondersteuning. De insteek van de hulp blijft kortdurend en preventief!

5 Transitie Jeugdzorg; Pedagogen in Smallingerland en Leeuwarden
Pedagogen in het ondersteuningsteam (specialisten) Pedagogen en de gebiedsteams Pedagogen en het Opvoedpunt Leeuwarden Smallingerland; Pedagogen zijn als gedragsdeskundigen (preventief en normaliseren) de specialist in het ondersteuningsteam naast de andere teamleden ter ondersteuning van de jeugdteams/gebiedsteams. Er wordt vormgegeven aan dit team in samenwerking met de andere disciplines. Daarnaast is de pedagoog actief betrokken in de gezinnen of ter coaching/ ondersteuning van de gebiedsteammedewerker (opvoeding, gedrag en ontwikkeling). Opvoedkade/ pedagogen Leeuwarden; Sija en Jolanda kunnen jullie hier iets over formuleren?

6 K- VHT in het gezin - Hoe doen we dat?
In principe worden alle pedagogen bij de JGZ opgeleid om K VHT te gebruiken. In de praktijk wordt het niet bij elk gezin toegepast en is het gebruik ervan afhankelijk van de werker, hulpvraag (en leeftijd van het kind? ). In sommige gevallen staat al in de aanmelding een vraag om K-VHT bijv. vermoeden achterstand STO , dus eerst inzetten k-VHT gericht op de VAT principes. Wat wij doen tijdens het huisbezoek is dat we de beelden bespreken aan de hand van een interactieschema. We gebruiken daarbij micro-analyse, dwz we bekijken en bespreken met ouders fragmenten van een paar seconden en maken een interactie-analyse op micro-niveau, dwz dat we per moment naar de opname kijken. De initiatieven van het kind en de ontvangst daarvan door de ouder zijn uitgangspunt. Ouders wordt uitgelegd wat een geslaagd contactmoment is en wat daardoor zorgt. Dan wordt er gekeken naar het bestaande patroon en wat is er nodig om een plezieriger patroon te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is en blijft de hulpvraag van de ouders. Omdat wij veel in de gezinnen komen en preventief worden ingezet, komen we soms ook in gezinnen waar ouders naast de opvoedingsvragen ook vragen hebben over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind. Ook hiervoor wordt K-VHT ingezet. Ouders kunnen op de beelden zien wat hun kind moeilijk vindt en waar ze hun kind extra bij kunnen ondersteunen. In sommige gevallen vragen ouders ook of wij hun kind kunnen gaan observeren en-of filmen op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school. Als pedagogen hebben wij de mogelijkheid om dit op te pakken als onderdeel van de pedagogische thuisbegeleiding en de beelden met ouders en eventueel met school na te bespreken.

7 Voorbeeld K- VHT in het gezin
Aanmelding door CB+ Preventief begeleiden door Jeugdgezondheidszorg middels pedagogische thuisbegeleiding. Ouders ondersteunen bij stimuleren in de ontwikkeling van hun zoontje.

8 Voorbeeld K- VHT observatiegroep Berenbos MOS
Smallingerland peuterspeelzalen > observatiegroep MOS Pedagoog verwijst kinderen naar deze groep. Insteek is observeren ter ondersteuning van het kind en ouder. Pedagoog coacht de leidster in het contact met de kinderen en werkt mee aan het opstellen van een handelingsplan. Smallingerland is in het kader van een project gestart met een observatiegroep. Dit ter ondersteuning van het kwetsbare kind. Een observatiegroep met maximaal 8 kinderen en twee leidsters. De kinderen bezoeken deze groep naast hun huidige speelzaal, 3 tot 4 maanden. In deze periode wordt er intensief geobserveerd en het kind wordt ondersteund. Na deze maanden stroomt het kind weer uit; Volledige plaatsing eigen speelzaal Uitstroom naar school Plaatsing op bijvoorbeeld MOD/KDC Plaatsing speciaal basisonderwijs etc… Er wordt samengewerkt met de ouders, JGZ, IVH team, MOD, Fysiotherapeuten, logopedisten etc.

9 Vragen??


Download ppt "Pedagogen JGZ/GGD en K- VHT"

Verwante presentaties


Ads door Google