De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examineren: een publieke taak. 1. Context landelijke toetsing 1.WHW: examencommissie en CvB/management 2.Plaats landelijke toets in curriculum 3.Inrichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examineren: een publieke taak. 1. Context landelijke toetsing 1.WHW: examencommissie en CvB/management 2.Plaats landelijke toets in curriculum 3.Inrichting."— Transcript van de presentatie:

1 Examineren: een publieke taak

2 1. Context landelijke toetsing 1.WHW: examencommissie en CvB/management 2.Plaats landelijke toets in curriculum 3.Inrichting proces 4.Rol LOEx en vaststellingscommissie 2. Werkwijze vaststellingscommissie 3. Cases LOEx LOEx toetsing en externe validering2

3 CvB-Management examencommissie LOEx toetsing en externe validering 3

4 CvB/Management  Stelsel en spelregels  Kwaliteit op systeemniveau  Verantwoording op niveau hogeschool  Personeelsbeleid Examencommissie  Kwaliteit examens en examinatoren  Individuele examenbesluiten  Verantwoording als commissie LOEx toetsing en externe validering 4

5  Eindniveau vaststellen art. 7.12  Getuigschrift uitreiken art. 7.11.2  Examinatoren aanwijzenart. 7.12c  Kwaliteit toetsing borgenart. 7.12b 1 a  Richtlijnen vaststellen voor beoordelingart. 7.12b 1 b  Verslag uitbrengen aan CvBart. 7.12b 5  Vrijstellingen verlenenart. 7.12b 1 d  Optreden tegen fraudeart. 7.12b 2  Klachten behandelenart. 7.12b 4 LOEx toetsing en externe validering 5

6 LOEx toetsing en externe validering 6

7 LandelijkPer hbo-instelling  Landelijke kennisbasis  Bindingsbesluit Vereniging van hogescholen  Vastgelegd in OER-tekst  Uitvoering: 10vdL en hbo- instellingen  Instellingsprogramma  Besluit CvB/management  Vastgelegd in OER  Uitvoering: hogeschool LOEx toetsing en externe validering 7

8 1. Kennisbasis 2. Landelijke kennistoets 3. Afname op de hogeschool 1. Dataverzameling 10vdL 2. Voorstel cesuur 3. Vaststelling cesuur 4. Bekendmaking resultaten 5. Borging toetsing  vakcommissies  Redactieteam=vakcom missi  Management hogeschool met 10vdL  Projetmanagement  Normeringspanel  Vaststellingscommissie  Projectmanagement aan hogescholen  Examencommissies/LO Ex LOEx toetsing en externe validering 8

9 Uitdagingen:  WHW: wel examencommissie, geen LOEx  Borging kwaliteit toetsing  Externe validering (nationaal en internationaal) Oplossingen: Samenwerking examencommissies hogescholen Juridische ondersteuning Reglement LOEx Vaststellingscommissie gemandateerd door LOEx Cambridge, Sèvres Raad van advies LOEx toetsing en externe validering9

10 Werkwijze vaststellingscommissie

11 LOEx toetsing en externe validering11

12 Cesuurbepaling

13 Douwe Jan Douwes  Docent rekenen Stenden Hogeschool (locatie Pabo Meppel)  Secretaris examencommissie School of Education  Lid van LOEx  Lid van de Vaststellingscommissie Pabo douwe.jan.douwes@stenden.com

14  Itemanalyse  Cesuurbepalingsmethoden  Cesuurbepaling met Hofstee-methode  Definitieve cesuurbepaling  Vragen

15 1. Toetsresultaten 2. Psychometrische gegevens verzamelen 3. Opmerkelijke itemresultaten bespreken met de eindredacteur ◦ Extreem lage en hoge p-waarden ◦ Negatieve RIT-waarden 4. Vaststellingscommissie besluit op basis van voorstel eindredacteur

16  Twee items zijn opgevallen  Uw taak: Geef advies aan de vaststellingscommissie ◦ Item schrappen ◦ Item handhaven Naar Word Word

17  Absolute cesuur  Compromismethodes ◦ Angoff procedure  Beeld van “Grenskandidaat”  Gebruikt bij kleine groepen kandidaten ◦ Hofstee procedure  Deskundigen bepalen kaders  Cesuur is relatief

18 Als panel van deskundigen bepaalt u de volgende vier markeringspunten:  Hoogst aanvaardbare cesuur  Laagst aanvaardbare cesuur  Hoogst aanvaardbare percentage gezakten  Laagst aanvaardbare percentage gezakten Naar Excel Excel

19 Punten van aandacht voor de vaststellingscommissie:  Omvang van de groep kandidaten  Samenstelling van de groep kandidaten ◦ Veel herkansers? ◦ Veel ‘probeer’-deelnames? ◦ Veel ‘goede’ kandidaten (bijv. AOLB)  Ontwikkeling van de cesuur

20

21 LOEx toetsing en externe validering21

22 22

23 1. Wie moeten meedoen? 2. Fraude. 3. Persoonlijke omstandigheden. 4. Vrijstellingen. 23

24  Wie moet meedoen aan de LKT? Bindingsbesluit bestuurders: Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen. 24

25 Allerlei bijzondere omstandigheden. Streven naar eenheid en gelijkheid. 25

26  Wat is nominaal?  En wat bij vertraging?  En wat als iemand gestopt is?  En……. 26

27 Student pabo is gestart in 2010. Hij heeft 3 jaar over jaar 1 en 2 gedaan en is dus “ingehaald” door cohort 2011. Hij zit nu in het 3 e jaar samen met cohort 2012. Meedoen met de LKT? 27

28 Studente wiskunde is gestart in 2009. In december 2011 stopt zij vanwege persoonlijke omstandigheden. Zij is helemaal bij met de studie (incl. propedeuse). Zij is in 2013 weer begonnen. Meedoen met LKT? 28

29 29

30  Basaal niveau: toetsafname-omstandigheden.  Toets-vensterduur (pabo).  Psycho-metrische analyse. Taak van de excie. Hoe kom je tot eenheid? 30

31 Gerucht: Er zijn foto’s genomen van beeldschermen (met toestemming surveillant). Een student meldt dit bij 10voordeleraar. De student heeft het gezien, maar zelf niet gedaan. Wat te doen? 31

32  De psycho-metricus constateert: Op instelling Hogeschool X scoort de pabo-groep van woensdag significant beter dan die van maandag en dinsdag. Ook op de moeilijke vragen. Wat te doen? 32

33 Rol examencommissie: verzoeken. A. RSI (rekenmachine) B. Dyslexie C. Epilepsie Wat te doen? 33

34 Internationale taaltoets – hoe lang geleden? LKT: hoe lang geldig? Voorstellen? 34

35 Internationale taaltoets – hoe lang geleden? LKT: hoe lang geldig? Voorstellen. Bespreking: 5 jaar. 35

36 36

37 LOEx, toetsing en externe validering37


Download ppt "Examineren: een publieke taak. 1. Context landelijke toetsing 1.WHW: examencommissie en CvB/management 2.Plaats landelijke toets in curriculum 3.Inrichting."

Verwante presentaties


Ads door Google