De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de examencommissie in instellingsoverstijgende toetsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de examencommissie in instellingsoverstijgende toetsen"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de examencommissie in instellingsoverstijgende toetsen
Examineren: een publieke taak

2 toetsing en externe validering
Programma workshop Context landelijke toetsing WHW: examencommissie en CvB/management Plaats landelijke toets in curriculum Inrichting proces Rol LOEx en vaststellingscommissie Werkwijze vaststellingscommissie Cases LOEx LOEx toetsing en externe validering

3 Gedeelde verantwoordelijkheid
CvB-Management examencommissie LOEx toetsing en externe validering

4 Verdeling verantwoordelijkheden
CvB/Management Stelsel en spelregels Kwaliteit op systeemniveau Verantwoording op niveau hogeschool Personeelsbeleid Examencommissie Kwaliteit examens en examinatoren Individuele examenbesluiten Verantwoording als commissie LOEx toetsing en externe validering

5 WHW: taken examencommissie
Eindniveau vaststellen art. 7.12 Getuigschrift uitreiken art Examinatoren aanwijzen art. 7.12c Kwaliteit toetsing borgen art. 7.12b 1 a Richtlijnen vaststellen voor beoordeling art. 7.12b 1 b Verslag uitbrengen aan CvB art. 7.12b 5 Vrijstellingen verlenen art. 7.12b 1 d Optreden tegen fraude art. 7.12b 2 Klachten behandelen art. 7.12b 4 LOEx toetsing en externe validering

6 Landelijke kennistoets Een 10 voor de leraar
LOEx toetsing en externe validering

7 Curriculum lerarenopleiding (pabo en 2e graad)
Landelijke kennisbasis Bindingsbesluit Vereniging van hogescholen Vastgelegd in OER-tekst Uitvoering: 10vdL en hbo- instellingen Instellingsprogramma Besluit CvB/management Vastgelegd in OER Uitvoering: hogeschool Landelijk Per hbo-instelling LOEx toetsing en externe validering

8 Inrichting proces toetsing
Kennisbasis Landelijke kennistoets Afname op de hogeschool Dataverzameling 10vdL Voorstel cesuur Vaststelling cesuur Bekendmaking resultaten Borging toetsing vakcommissies Redactieteam=vakcom missi Management hogeschool met 10vdL Projetmanagement Normeringspanel Vaststellingscommissie Projectmanagement aan hogescholen Examencommissies/LO Ex LOEx toetsing en externe validering

9 LOEx en examencommissies
Uitdagingen: WHW: wel examencommissie, geen LOEx Borging kwaliteit toetsing Externe validering (nationaal en internationaal) Oplossingen: Samenwerking examencommissies hogescholen Juridische ondersteuning Reglement LOEx Vaststellingscommissie gemandateerd door LOEx Cambridge, Sèvres Raad van advies LOEx toetsing en externe validering

10 Mandaat LOEx aan vaststellingscommissie
Werkwijze vaststellingscommissie

11 toetsing en externe validering
LOEx toetsing en externe validering

12 De rol van Examencommissies in instellingsoverstijgende toetsen
Cesuurbepaling

13 Uitslag bepalen van kennisbasistoetsen
Douwe Jan Douwes Docent rekenen Stenden Hogeschool (locatie Pabo Meppel) Secretaris examencommissie School of Education Lid van LOEx Lid van de Vaststellingscommissie Pabo

14 Overzicht Itemanalyse Cesuurbepalingsmethoden
Cesuurbepaling met Hofstee-methode Definitieve cesuurbepaling Vragen

15 Itemanalyse Toetsresultaten Psychometrische gegevens verzamelen
Opmerkelijke itemresultaten bespreken met de eindredacteur Extreem lage en hoge p-waarden Negatieve RIT-waarden Vaststellingscommissie besluit op basis van voorstel eindredacteur

16 Itemanalyse practicum
Twee items zijn opgevallen Uw taak: Geef advies aan de vaststellingscommissie Item schrappen Item handhaven Naar Word

17 Enkele cesuurbepalingsmethoden
Absolute cesuur Compromismethodes Angoff procedure Beeld van “Grenskandidaat” Gebruikt bij kleine groepen kandidaten Hofstee procedure Deskundigen bepalen kaders Cesuur is relatief

18 Cesuurbepaling met Hofstee-methode
Als panel van deskundigen bepaalt u de volgende vier markeringspunten: Hoogst aanvaardbare cesuur Laagst aanvaardbare cesuur Hoogst aanvaardbare percentage gezakten  Laagst aanvaardbare percentage gezakten  Naar Excel

19 Definitieve cesuurbepaling
Punten van aandacht voor de vaststellingscommissie: Omvang van de groep kandidaten Samenstelling van de groep kandidaten Veel herkansers? Veel ‘probeer’-deelnames? Veel ‘goede’ kandidaten (bijv. AOLB) Ontwikkeling van de cesuur

20 Vragen ?

21 toetsing en externe validering
LOEx: cases LOEx toetsing en externe validering

22 DEEL 3: de praktijk van het een landelijk overleg.

23 Een paar voorbeelden: Wie moeten meedoen? Fraude.
Persoonlijke omstandigheden. Vrijstellingen.

24 1. Wie moeten meedoen? Wie moet meedoen aan de LKT?
Bindingsbesluit bestuurders: Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen.

25 Maar…. Allerlei bijzondere omstandigheden. Streven naar eenheid en gelijkheid.

26 En wat als iemand gestopt is? En…….
Studenten die instromen in het nominale voltijds- en deeltijdsprogramma vanaf studiejaar 2011 moeten aan de eindtoets voldoen. Een voldoende resultaat voor de startbekwaamheidstoets vormt onderdeel van het bachelor examen. Wat is nominaal? En wat bij vertraging? En wat als iemand gestopt is? En…….

27 Ter bespreking -A Student pabo is gestart in Hij heeft 3 jaar over jaar 1 en 2 gedaan en is dus “ingehaald” door cohort Hij zit nu in het 3e jaar samen met cohort Meedoen met de LKT?

28 Ter bespreking -B Studente wiskunde is gestart in In december stopt zij vanwege persoonlijke omstandigheden. Zij is helemaal bij met de studie (incl. propedeuse). Zij is in 2013 weer begonnen. Meedoen met LKT?

29 LOEx: Streven naar eenheid en gelijkheid.

30 2. Fraude Basaal niveau: toetsafname-omstandigheden.
Toets-vensterduur (pabo). Psycho-metrische analyse. Taak van de excie. Hoe kom je tot eenheid?

31 Ter bespreking –C: Gerucht: Er zijn foto’s genomen van beeldschermen (met toestemming surveillant). Een student meldt dit bij 10voordeleraar. De student heeft het gezien, maar zelf niet gedaan. Wat te doen?

32 Ter bespreking -D De psycho-metricus constateert:
Op instelling Hogeschool X scoort de pabo-groep van woensdag significant beter dan die van maandag en dinsdag. Ook op de moeilijke vragen. Wat te doen?

33 3. Persoonlijke omstandigheden.
Rol examencommissie: verzoeken. RSI (rekenmachine) Dyslexie Epilepsie Wat te doen?

34 4. Vrijstelling Internationale taaltoets – hoe lang geleden? LKT: hoe lang geldig? Voorstellen?

35 4. Vrijstelling Internationale taaltoets – hoe lang geleden? LKT: hoe lang geldig? Voorstellen. Bespreking: 5 jaar.

36 Elkaar vasthouden in overleg.

37 LOEx, toetsing en externe validering


Download ppt "De rol van de examencommissie in instellingsoverstijgende toetsen"

Verwante presentaties


Ads door Google