De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke situatie Europa rond 1800 1812 Slag bij Waterloo-1815 Resultaat Napoleontische tijd: -Vorsten waren van hun troon gestoten -Grondwetten waren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke situatie Europa rond 1800 1812 Slag bij Waterloo-1815 Resultaat Napoleontische tijd: -Vorsten waren van hun troon gestoten -Grondwetten waren."— Transcript van de presentatie:

1 Politieke situatie Europa rond 1800 1812 Slag bij Waterloo-1815 Resultaat Napoleontische tijd: -Vorsten waren van hun troon gestoten -Grondwetten waren ingevoerd

2 Congres van Wenen - 1815 Overwinnaars kwamen bij elkaar om de rust en orde te herstellen

3 I. Frankrijk moest omringd zijn door sterke landen Nederland en België werden samengevoegd Koning Willem I Pruisen en Oostenrijk werden belangrijke gebieden in het huidige Duitsland Koning Lodewijk de XVIII Frankrijk werd weer een koninkrijk II. De voorrechten van de adel en de kerk werden hersteld en burgerrechten werden beperkt.

4 De realiteit zag er anders uit: Ontstaan van: Liberalisme Nationalisme Socialisme Conservatisme Politiek – maatschappelijke stromingen

5 H8 Burgers en stoommachines Verlichting Liberalisme Socialisme Individuele vrijheid Sociaal economische vrijheid Bescherming tegen overheid sterke overheid Beperkt kiesrecht Algemeen kiesrecht Romantiek Nationalisme Verbondenheid Cultuur Verleden Taal Sterke natiestaat Rede Gevoel Conservatisme Traditie Kerk adel en leger moeten de macht hebben Grote overeenkomsten met liberalisme

6 -Het verzet tegen autoritaire monarchieën nam toe -Groeiende ec. macht van de burgerij door de IR -Burgers die zich verenigen in politieke genootschappen Liberale revoluties tegen de restauratie Julirevolutie Parijs 1830 Belgische Opstand 1830 1848 Berlijn 1848 Parijs Verzet tegen: -Alleen kiesrecht voor adel -Afschaffing persvrijheid Verzet tegen: -‘Hollandse koning’ Wilden zelfstandigheid Republiek werd uitgeroepen met algemeen mannenkiesrecht Duitse grondwet Wat gebeurde er in Nederland in 1848? Lodewijk Filips de burgerkoning nam de macht over 1848: honger, epidemiën en werkloosheid

7 Socialisten profiteerden niet mee van de liberale revolutie Arbeiders moeten hun lot in eigen hand nemen…. Klassenstrijd

8 Het socialisme Arbeiders pet symbool voor de arbeiders Hoge hoed symbool voor kapitalisten/liberalen Rood kleur van het socialisme Het socialisme werd pas na 1870 een massa - beweging

9 Bourgeoisie Proletariaat Het proletariaat moest in opstand komen tegen de bourgeoisie Door deze revolutie moesten de productiefactoren eerlijk verdeeld worden Socialisme Voor revolutie Tegen revolutieRevisionistenSociaal-democraten Communisten

10 Leg uit dat het liberalisme en het socialisme beide een ander aspect van de Verlichting als uitgangspunt nemen.

11 Italiaanse liberalen maakten in de jaren 1859-1870 een eind aan de aparte staatjes in Italië Italië werd een koninkrijk met een liberale grondwet Integrerende werking van het nationalisme Nationalistische revolutie

12 Om Frankrijk te vernederen liet hij de Duitse vorsten in Versailles bijeenkomen om zich bij Pruisen aan te sluiten Al snel ontstond er in Europa een nieuw door de staat geleid nationalisme In Duitsland was de centralisatie nooit gelukt Kanselier von Bismarck van Pruisen ging het nationalisme gebruiken om Duitsland te verenigen Hij voerde succesvol oorlogen om dit te bereiken, o.a. tegen Frankrijk Nationalisme wordt overgenomen door de staat


Download ppt "Politieke situatie Europa rond 1800 1812 Slag bij Waterloo-1815 Resultaat Napoleontische tijd: -Vorsten waren van hun troon gestoten -Grondwetten waren."

Verwante presentaties


Ads door Google