De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 7-8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 7-8."— Transcript van de presentatie:

1 WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 7-8

2 De grote vier Bekijk de videoclip over de Randstad. bestuurscentrumvergadercentrummainportfinancieel centrum hofstaddistributiecentrumindustriegebiedzakencentrum UtrechtDen HaagAmsterdamRotterdam De vier grote steden vormen samen de Randstad. Maar hun functie is verschillend. Welke functies horen bij welke stad?

3 Van stad naar stedelijk gebied ? ? ? De ontwikkeling van stad naar stedelijk gebied gaat in 3 fasen. Welke ontwikkeling zit achter welke fase? vervlechting verstedelijking suburbanisatie Bekijk de animatie

4 Van stad naar agglomeratie. Oorzaken voor de verstedelijking na 1880? Opkomst van industrie in de steden> werk. Mechanisering landbouw> minder werk op platteland. Gevolg van hoge verstedelijkingstempo? Woondichtheid in de stad neemt toe. Stad slokt omringende plaatsen op > agglomeratie.

5 Oorzaken suburbanisatie? MensenBedrijven zoeken betere woonomgeving gestegen welvaart → toename mobiliteit bedrijventerreinen buiten stad beter bereikbaar goedkoper meer ruimte Van agglomeratie naar stedelijk gebied> vorming netwerkstad. De vorming van stadsgewesten en stedelijke gebieden wordt sterk gestuurd door het proces van.. suburbanisatie.

6 Netwerkstad Waarom past het begrip netwerkstad bij een stedelijk gebied? Steden ‘netwerken’ met elkaar in het stedelijk gebied. Ze wisselen allerlei activiteiten uit.

7 Randstad Twentse stedenband Brabantse stedenrij Stedelijk Zuid-Limburg Twincity Arnhem - Nijmegen Stedelijke gebieden Hoe heten ze van noord naar zuid?

8 Groene Hart Stedelijk gebied Randstad. ? De Randstad telt ruim7 miljoen inwoners maar verschilt van andere grote steden zoals Londen en Parijs doordat.. het een stedelijk gebied is bestaande uit 4 steden. Het Groene Hart wordt bedreigd door dichtslibbing. Logisch want het is een aantrekkelijk en vestigingsgebied voor woongebied bedrijven.

9 VerzorgingsgebiedDrempelwaardeReikwijdte Tot hier reikt de stad. ? ? ?

10 Tijden veranderen, de centrale stad past zich aan De drempelwaarde, verzorgingsgebied en reikwijdte passen zich aan als de omstandigheden in een gebied veranderen. Op welk begrip hebben onderstaande veranderingen invloed en waarom? De koopkracht stijgt De verbindingen naar de centrale stad verbeteren Het voorzieningenniveau van de centrale stad stijgt. Drempelwaarde wantde klanten hebben meer te besteden dus wordt de drempelwaarde sneller gehaald. De reikwijdtewantde stad wordt beter bereikbaar voor klanten uit de omgeving. Verzorgingsgebiedwantuit een groter gebied komen klanten naar de stad om van deze diensten gebruik te maken.

11 Waarom is het verzorgingsgebied van Leeuwarden groter dan van Haarlem? Regio Leeuwarden is veel dunner bevolkt dan Haarlem.

12 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 8 Stad in de steigers.

13 Wie komen de stad in? Studenten allochtonen: westers en niet-westers werkende jongeren Wie gaan de stad uit? Midden- en hogere inkomens met kleine kinderen Stad in, stad uit 1970-2000 Gevolg: de stad wordt steedsarmer Groenoord Duinoord Beekvliet Thuisland Verland Geland

14 Hoe maakt de gemeente de stad weer aantrekkelijker ? renovatie oude wijken sanering oude wijken nieuwbouw open plekken Vinex-wijken tegen stad aan Aan de slag.

15 Stadsvernieuwing in beeld. Welke actie hoort waar? Schilderswijk, Den Haag IJburg, Amsterdam Presikhaaf, Arnhem Vroeger ziekenhuisterrein, Amsterdam Kijk schat, daar komen we te wonen! RenovatieSanerenNieuwbouw open plek Vinex-wijk

16 Aan de slag Welk kopje hoort waar thuis? opvullenoude wijkrand stadaanpassen wooncapaciteit stijgt afname woningdichtheid nieuwbouwhuur stijgt nieuwbouwbesparen open ruimte NieuwbouwSanerenVinex-wijkRenovatie

17 Resultaat? Hoera, we groeien weer ! Bekijk eerst de clip over de groei van steden. Vinex- wijk Leidsche Rijn. De grote steden groeien weer door: suburbanisatie is na 2005 afgeremd stadsvernieuwing werkt komst veel EU-burgers naar steden groter geboorteoverschot m.n onder niet-westerse allochtonen gezinnen

18 Groei, maar niet overal. Grote steden groeien weer, vooral: Amsterdam Utrecht De groei gaat ten kosten vandorpen op platteland. De verdeling van de Nederlandse bevolking wordt steedsongelijkmatiger

19 Bij welk uitgangspunt van ruimtelijke ordening past de bescherming van het Groene Hart? Compacte stad idee Groene Hart bedreigt

20 Welke twee dingen vallen op aan de ligging van de probleemwijken? liggen in grote steden liggen vooral in de Randstad Van Probleemwijk tot Prachtwijk

21 Probleemwijken in Utrecht Bekijk de clip over de groei van Utrecht. Let op kenmerken van de wijken! Centrum historisch, Dom, grachten Welk omschrijving past bij elke wijk? Ondiep 19de eeuwse arbeiderswijk, lager inkomensklasse Overvecht rond 1960, flats Kanaleneilandflats, sober, veel allochtonen Lunetten1980-2000, woonerven, middenklasse Leidsche RijnVinex-wijk, na 2000

22 Wat zijn kenmerken van een probleemwijk zoals Kanaleneiland? concentratie niet-westers allochtonen veel huishoudens met laag inkomen vooral huurhuizen, soms in slechte staat sterke segregatie Probleemwijken in Utrecht Segregatie bedreigt de integratie. Hoezo ? De bewoners van de probleemwijken leven min of meer gescheiden van de andere stadsbewoners. Dat bevordert de integratie niet.

23 Van Probleemwijk tot Prachtwijk: maatregelen woningen: saneren en renoveren publieke ruimte: opknappen en aanvullen (speelplek, trapveldje, buurthuis) bewoners: scholing en aantrekken middenklasse


Download ppt "WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 h/v Steden, van hier tot Tokyo, par 7-8."

Verwante presentaties


Ads door Google