De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectedoelen vandaag zijn: 1 e kerk 2 e Zending Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. Zondag 10 januari hoopt Ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

7 SB. 26:1, 5 Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand, Hij heeft voor ons geleden. Hij is het die ons volgen doet. Verzoend door zijn vergoten bloed is al wat wij misdeden.

8 SB. 26:1, 5 Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

9 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

11 Ps. 95: 1, 4 Komt, laat ons samen Isrels HEER de rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijden zang ontmoeten! Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht en blijde psalmen, juichend groeten.

12 Ps. 95: 1, 4 Want Hij is onze God, en wij zijn ’t volk van Zijne heerschappij, de schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; verhardt u niet, maar laat u leiden.

13 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

15 LvK. 449: 2, 3, 4 Der sterren pracht is voor Hem nacht, hoe hel zij schitt'ren mogen; en wij, bevlekt, met schuld bedekt, wat zijn wij in zijn ogen?

16 LvK. 449: 2, 3, 4 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

17 LvK. 449: 2, 3, 4 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

18 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

21 Avondzang 1, 4, 5 O grote Christus, eeuwig licht! Niets is bedekt voor Uw gezicht; die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan.

22 Avondzang 1, 4, 5 Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeid', daar 't in een stil vertrouwen leeft, dat Gij ons onze schuld vergeeft.

23 Avondzang 1, 4, 5 Bescherm ons, in den bangen tijd van zielsverzoeking en van strijd; laat nooit den bozen vijand toe, Dat hij ons enig' hinder doe.

24 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

25 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Tekst: Genesis 28: 12-13a >>> Ps. 146: 3, 5 NB 1.Onverdiend 2.Vol troost 3.Eeuwig vast “De Hemelladder Christus”

26 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

27 Ps. 146: 3, 5 NB Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

28 Ps. 146: 3, 5 NB Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf. Hij behoedt de weg der vreemden, maar leidt bozen in 't verderf. Eeuwig Koning is de Heer! Sion, zing uw God ter eer!

29 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

30 Collecte Vandaag bestemd voor: 1 e Kerk 2 e Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

31 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande

33 Ps. 17: 3 Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met Uw heillicht voor. Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, omdat G', o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed, en neig Uw oren tot mijn klachten.

34 Liturgie zondag 3 januari Mededelingen SB. 26: 1, 5 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 95: 1, 4 Lezen van de Wet LvK. 449: 2, 3, 4 Gebed Schriftlezing Genesis 28: 10-22 Johannes 1: 50-52 Avondzang: 1, 4, 5 Tekst: Genesis 28: 12-13a Verkondiging Ps. 146: 3, 5 NB Collecte Dankgebed *Ps. 17: 3 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. H. de Graaf."

Verwante presentaties


Ads door Google