De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2 Wat weten jullie nog van het hoorcollege en van de bestudeerde theorie??

3 Vraag 1 Maak de volgende zin af: Men maakt in zorg- en hulpverlening gebruik van een multidisciplinaire aanpak… a. Omdat dat grote financiële voordelen biedt. b. Als professionals uit verschillende kennisgebieden samenwerken. c. Als er tenminste vier orthopedagogen met elkaar overleggen. d. Als er sprake is van een kortdurende behandeling.

4 Vraag 2 Wat zijn taken van Bureau Jeugdzorg? a) Observeren, indicatie, diagnose, aanmelding en verwijzing. b) Aanmelding, screening, observeren, plaatsing en casemanagement. c) Signaleren, observeren, diagnose, indicatie, verwijzing en casemanagement. d) Aanmelding, screening, diagnose, indicatie, verwijzing, plaatsing en casemanagement.

5 Vraag 3 Lara is ontzettend bang voor spinnen. Deze angst is ontstaan doordat haar broers haar steeds laten schrikken met nep spinnen. Door haar angst gaat ze niet naar de berging, zolder en loopt ze niet graag in het donker buiten. Volgens Delfos is hier sprake van een…. a. Afwijking b. Belemmering c. Aanleg d. Stoornis

6 Vraag 4 Deze folder die je bijv. krijgt op het consultatiebureau is een voorbeeld van: a) primaire preventie b) secundaire preventie c) tertiaire preventie a) primaire preventie b) secundaire preventie c) tertiaire preventie

7 Vraag 5 STEL: 80% van de getrouwde stellen heeft minimaal 1x per jaar ruzie. Jij hebt nooit ruzie met je partner. Dit is volgens de theorie uit Malschaert dan: a. afwijkend gedrag b. onaangepast gedrag c. psychisch ongezond gedrag d. grensoverschrijdend gedrag

8 Vraag 6 In welke fase van het agogisch proces moet de agoog duidelijk maken welke eisen hij aan de cliënt stelt en bij wie de verantwoordelijkheid voor het veranderingsproces ligt? a. In de fase van strategiebepaling b. In de fase van consolidatie c. In de fase van doelen stellen d. In de fase van contact en contract

9 Vraag 7 De agoog doet een verkenning van de veranderbehoefte en veranderbereidheid: a. voorafgaand aan de start van het agogisch proces b. tijdens het intakegesprek c. tijdens de analyse van de uitgangssituatie d. om voor de cliënt het probleem op te lossen

10 Vraag 8 Wat is essentieel om het agogisch proces controleerbaar te maken en ervoor te zorgen dat evaluatie mogelijk is? a. Een productgerichte houding van de agoog b. Een gelijkwaardige rolverdeling tussen agoog en cliënt c. Een goede en duidelijke doelbepaling vooraf d. Eigen verantwoordelijkheid van de cliënt

11 Vraag 9 Als je als agoog bezig bent met een weloverwogen planning van de inzet van verscheidene middelen in een logische samenhang, dan ben je bezig met: a. zelfbepaling b. doelbepaling c. identiteitsbepaling d. strategiebepaling

12 Video De besloten groep https://www.youtube.com/watch?v=xhg- YUcJk0Q Beantwoord de vragen die gebaseerd zijn op de theorie uit week 7 en 8


Download ppt "(Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google