De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blended Learning Hoe realiseer je dat op instellingsniveau? Making a supertanker change its course Pieter Cornelissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blended Learning Hoe realiseer je dat op instellingsniveau? Making a supertanker change its course Pieter Cornelissen"— Transcript van de presentatie:

1 Blended Learning Hoe realiseer je dat op instellingsniveau? Making a supertanker change its course Pieter Cornelissen Twitter: @pmacornelissen en @HU_onderwijs www.onderwijsinnovatie.hu.nl

2 Vragen?

3 Doelgroep verbreding: 17 - 67  Leven Lang Leren  Initieel en post-initiëel  Degree én non-degree (beroepscertificerende opleidingen)  Eerste fase  Visie en ontwerp post-initiëel onderwijs  Tweede fase  Visie en ontwerp gehele onderwijs  Derde fase  Implementatie 67 jaar Startbekwaam Mid-career onderwijs Executive onderwijs 21-22 jaar Vakbekwaam Specialist Intake 17 jaar

4 Portfoliomanagement én redesign Assortiment en Redesign Veranderende Beroeps praktijk Valorisatie Nieuwe kennis Geperso- naliseerd leren Blended learning Nieuwe didactiek Inhoudelijk, niveau, tempo, leerstijl, plaats- /tijdonafhankelijk. Bestaand of nieuw assortiment

5 Onderwijsvisie in 14 ontwerpdimensies Conclusie: (Bijna) alle opleidingen vergen redesign Co-creatie beroepspraktijk Ontwerp en uitvoering in co- creatie Onderwijs gebaseerd op vraagstukken beroepspraktijk Onderzoek als kennisbasis Onderwijs is state of the art Stimuleert het onderzoekend vermogen Gepersonaliseerd leren Regie op eigen leerproces Intake en matchHonourstrajecten Zelfstandige eenheden LOT Niet-volgtijdelijk curriculum Didactiek Didactiek van ervarend leren Blended learningLeerteam Kwaliteit Onafhankelijke erkenning

6 Sturing

7 Guiding principles Richting én ruimte 14 ontwerpdimensies  Verhouden tot en vormgeven aan ‘Zware’ governance in de top van programma  Opdrachtgever CvB  Key-figures binnen en buiten HU in stuurgroep Vertrouwen en verbinding  Licht in de verantwoording  Verbinding programma en staande organisatie Sturen op en organiseren van delen van ervaringen  Good practices, dialoogsessies, inspiratie  Ontwikkelen gemeenschappelijke taal

8 Motor

9 Blended Learning  F2F, leerteamleren, online en werkplekleren  Biedt mogelijkheden na te denken over de ‘beste (combinatie van) leeromgeving Blended Learning als ‘driver’ voor docenten  Motiveert en stimuleert om opnieuw na te denken over (kwaliteit van) onderwijs “HUbl” als leeromgeving  Docent-empowered, ontwikkelt met docenten vanuit visie op onderwijs Blended Learning moet je leren  Vergt kennis van ontwikkelen onderwijs  Ontwikkeling van onderwijs vanuit vakinhoud, didactiek en techniek

10 Support

11 Kennisinfrastructuur n Scholing en opleiding n Learning communities n Portefeuillehouders onderwijs in facultaire directies n Facultaire programmamanagers n Supportteam van experts n Projectleiders herontwerptrajecten n Onderwijskundigen n Inspirators n Voortdurende dialoog(sessies)

12 Valkuilen

13  Gap tussen willen en kunnen  Vertrouwenwekkende voortgang 29 facultaire projecten  80 % opleidingen in redesign  200 docenten participeren direct, 500-600 docenten betrokken  Hoog ambitieniveau bij docententeams  Groot enthousiasme bv in dialoogsessies  779 cursussen in HUbl, ong. 7000 studenten Waar staan we nu

14 Lessons Learned n Bindt de organisatie op visie en strategie n Full commitment van de top n Broad not local n Geef richting én ruimte n Plannen binnen facultaire- en beroepscontext én onderwijsvisie n Gemeenschappelijke co-financiering helpt n Toets plannen aan wat werkt n Investeer in de kennisinfrastructuur n Op inhoud (onderwijs) én projectmatige aanpak n Investeer in een goed werkende en flexibele DLO n Blended learning is driver voor docenten om onderwijs opnieuw te doordenken n Investeer in facilitering en neem de tijd

15 Actuele vraagstukken n Onderwijsinnovatie/gepersonaliseerd en onderwijskwaliteit n Dienstverlening en support door staande organisatie n cMooc’s voor het HBO

16 Gedoe komt er toch


Download ppt "Blended Learning Hoe realiseer je dat op instellingsniveau? Making a supertanker change its course Pieter Cornelissen"

Verwante presentaties


Ads door Google