De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren."— Transcript van de presentatie:

1 Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren

2 Wat is commitment?  Beloften vastleggen, waarbij je je op een bepaald moment bereid verklaart en verbindt om concreet gedrag op een ander moment te vertonen. Je hebt daarbij sterke betrokkenheid bij het eindresultaat.  Je doet dit bewust en zelfstandig.  Je belofte is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

3 Wat is het belang van commitment?  Gecommitteerde medewerkers functioneren beter, zijn minder geneigd de organisatie te verlaten en zetten zich daar meer voor in.

4 Het driecomponentenmodel van Meyer en Allen  Commitment heeft drie componenten:  De affectieve component: medewerkers voelen zich onderdeel van het geheel en wil hiervan deel blijven uitmaken (positieve emotionele aanhankelijkheid)  De continuïteitscomponent: medewerkers voelen de noodzaak hier te (moeten) werken  De normatieve component: medewerkers voelen zich verplicht hier te (blijven) werken

5 Wat weten we over commitment?  Tevreden medewerkers ontwikkelen een sterker gevoel van commitment naar de organisatie toe  Maar… medewerkerstevredenheid is een slechte voorspeller van resultaatgerichtheid  Er is een positieve relatie tussen de perceptie van de carrière als roeping en de mate van commitment (bijv. verpleegkundigen en leraren)  De affectieve component voorspelt de prestaties van medewerkers beter dan de andere twee. Het management zal daarop dus sterk moeten sturen: sturen op hart en gevoel.  Commitment is wederkerig

6 De 4 B’s van commitment  Betrokkenheid  Bevlogenheid  Binding  Bezieling

7 Betrokkenheid  Heeft een sterke gevoelscomponent  Is minder toetsbaar en controleerbaar dan commitment  Is hierdoor vrijblijvender  Gevaar: alleen met de eigen carrière bezig zijn  Nb. 3 betrokkenheidsniveaus: Ik, Taak en Ander

8 Bevlogenheid  Bevlogenheid is een positieve affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie  15-25% van de medewerkers is bevlogen  En de rest? Workaholic, burn-out of gewoon tevreden

9 Hoe creëer je bevlogen medewerkers?  Balans tussen taakeisen en energiebronnen  Taakeisen vragen energie, energiebronnen geven energie

10 Taakeisen  Challenging demands (uitdagend)  Hindering demands (belemmerend)  Afhankelijk van persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden, aantal jaren ervaring, privécontext

11 Energiebronnen  Werkgerelateerd: de fysieke, sociale of organisatorische aspecten van het werk; reduceren taakeisen en de daaraan gekoppelde fysiologische en psychologische kosten  Persoonlijk: staan los van het werk en helpen ook om de belasting van de taakeisen aan te kunnen

12 Werkbeleving  De balans tussen taakeisen en energiebronnen:  Taakeisen hoog, energiebronnen laag: stress  Taakeisen laag, energiebronnen laag: apathie  Taakeisen laag, energiebronnen hoog: verveling  Taakeisen hoog, energiebronnen hoog: plezier, bevlogenheid

13 De kracht van bevlogenheid  Werken met passie en energie  Betrokken bij de organisatie  Meer werkplezier  Energiek en enthousiast  Goede balans werk-privé  Vitaal en dus langer inzetbaar  Lager ziekteverzuim  Besmettelijk  En dus betere prestaties organisatie!

14 Een klimaat van bevlogenheid  Top-down: goed voorbeeld doet goed volgen  Realistische en uitdagende taakeisen  Hoeveelheid beslissingsvrijheid medewerkers  Zichtbaar maken meerwaarde inzet mensen  Talentontwikkeling

15 De leiderschapsstijlen van Goleman  De dwingende leiderschapsstijl  De gezaghebbende leiderschapsstijl  De affectieve leiderschapsstijl  De democratische leiderschapsstijl  De taakstellende leiderschapsstijl  De coachende leiderschapsstijl

16 Effecten op commitment  Dwingend: negatief  Gezaghebbend: sterk positief  Affectief: positief  Democratisch: positief  Taakstellend: negatief  Coachend: positief  Nb. Niet één stijl is onder alle omstandigheden de beste. Ontwikkel stijlflexibiliteit!

17 Opdracht  Analyseer en evalueer nu de resultaten van de Vergouw-checklist: welke aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid op jouw school komen naar voren?

18 Slotopdracht  Je hebt nu kennisgemaakt met een aantal belangrijke aspecten van HRM 2.0: een visie op (het schooldeel van) HRM, een visie op de leerkracht, eisen aan effectieve professionalisering(sactiviteiten) en duurzame inzetbaarheid van onderwijsprofessionals. Probeer nu eens kort samen te vatten wat deze dag je heeft opgeleverd. Denk erom: het gaat niet om volledigheid maar om een eerste inventarisatie van leerpunt en ‘werk aan de winkel’.


Download ppt "Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren."

Verwante presentaties


Ads door Google