De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren"— Transcript van de presentatie:

1 Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren
Het is natuurlijk de bedoeling dat je het boek ‘Commitment. De belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties’ van Gyuri Vergouw (Vergouw 2013) gelezen hebt. Sta niet onnodig lang stil bij de theorie achter de dia’s; het gaat om een eerste kennismaking.

2 Wat is commitment? Beloften vastleggen, waarbij je je op een bepaald moment bereid verklaart en verbindt om concreet gedrag op een ander moment te vertonen. Je hebt daarbij sterke betrokkenheid bij het eindresultaat. Je doet dit bewust en zelfstandig. Je belofte is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

3 Wat is het belang van commitment?
Gecommitteerde medewerkers functioneren beter, zijn minder geneigd de organisatie te verlaten en zetten zich daar meer voor in.

4 Het driecomponentenmodel van Meyer en Allen
Commitment heeft drie componenten: De affectieve component: medewerkers voelen zich onderdeel van het geheel en wil hiervan deel blijven uitmaken (positieve emotionele aanhankelijkheid) De continuïteitscomponent: medewerkers voelen de noodzaak hier te (moeten) werken De normatieve component: medewerkers voelen zich verplicht hier te (blijven) werken

5 Wat weten we over commitment?
Tevreden medewerkers ontwikkelen een sterker gevoel van commitment naar de organisatie toe Maar… medewerkerstevredenheid is een slechte voorspeller van resultaatgerichtheid Er is een positieve relatie tussen de perceptie van de carrière als roeping en de mate van commitment (bijv. verpleegkundigen en leraren) De affectieve component voorspelt de prestaties van medewerkers beter dan de andere twee. Het management zal daarop dus sterk moeten sturen: sturen op hart en gevoel. Commitment is wederkerig

6 De 4 B’s van commitment Betrokkenheid Bevlogenheid Binding Bezieling

7 Betrokkenheid Heeft een sterke gevoelscomponent
Is minder toetsbaar en controleerbaar dan commitment Is hierdoor vrijblijvender Gevaar: alleen met de eigen carrière bezig zijn Nb. 3 betrokkenheidsniveaus: Ik, Taak en Ander

8 Bevlogenheid Bevlogenheid is een positieve affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening, die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie 15-25% van de medewerkers is bevlogen En de rest? Workaholic, burn-out of gewoon tevreden

9 Hoe creëer je bevlogen medewerkers?
Balans tussen taakeisen en energiebronnen Taakeisen vragen energie, energiebronnen geven energie

10 Taakeisen Challenging demands (uitdagend)
Hindering demands (belemmerend) Afhankelijk van persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden, aantal jaren ervaring, privécontext

11 Energiebronnen Werkgerelateerd: de fysieke, sociale of organisatorische aspecten van het werk; reduceren taakeisen en de daaraan gekoppelde fysiologische en psychologische kosten Persoonlijk: staan los van het werk en helpen ook om de belasting van de taakeisen aan te kunnen

12 Werkbeleving De balans tussen taakeisen en energiebronnen:
Taakeisen hoog, energiebronnen laag: stress Taakeisen laag, energiebronnen laag: apathie Taakeisen laag, energiebronnen hoog: verveling Taakeisen hoog, energiebronnen hoog: plezier, bevlogenheid

13 De kracht van bevlogenheid
Werken met passie en energie Betrokken bij de organisatie Meer werkplezier Energiek en enthousiast Goede balans werk-privé Vitaal en dus langer inzetbaar Lager ziekteverzuim Besmettelijk En dus betere prestaties organisatie!

14 Een klimaat van bevlogenheid
Top-down: goed voorbeeld doet goed volgen Realistische en uitdagende taakeisen Hoeveelheid beslissingsvrijheid medewerkers Zichtbaar maken meerwaarde inzet mensen Talentontwikkeling

15 De leiderschapsstijlen van Goleman
De dwingende leiderschapsstijl De gezaghebbende leiderschapsstijl De affectieve leiderschapsstijl De democratische leiderschapsstijl De taakstellende leiderschapsstijl De coachende leiderschapsstijl

16 Effecten op commitment
Dwingend: negatief Gezaghebbend: sterk positief Affectief: positief Democratisch: positief Taakstellend: negatief Coachend: positief Nb. Niet één stijl is onder alle omstandigheden de beste. Ontwikkel stijlflexibiliteit!

17 Opdracht Analyseer en evalueer nu de resultaten van de Vergouw-checklist: welke aandachtspunten voor duurzame inzetbaarheid op jouw school komen naar voren? We gaan dus terug naar dia 36 uit de andere PPt.

18 Slotopdracht Je hebt nu kennisgemaakt met een aantal belangrijke aspecten van HRM 2.0: een visie op (het schooldeel van) HRM, een visie op de leerkracht, eisen aan effectieve professionalisering(sactiviteiten) en duurzame inzetbaarheid van onderwijsprofessionals. Probeer nu eens kort samen te vatten wat deze dag je heeft opgeleverd. Denk erom: het gaat niet om volledigheid maar om een eerste inventarisatie van leerpunt en ‘werk aan de winkel’. Dit is al met al een rijk gevulde dag die voor sommige cursisten misschien wel te rijk zal blijken te zijn. Daarom lijkt het me goed dat ze, als daar nog tijd voor is, een eerste ‘oogstsessie’ plegen. Dat kan individueel, maar ook met anderen samen.


Download ppt "Commitment of Hoe bevlogen medewerkers beter functioneren"

Verwante presentaties


Ads door Google