De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiselijk geweld Van: Huyghebaert – De Graeve Jolien 1BaTP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiselijk geweld Van: Huyghebaert – De Graeve Jolien 1BaTP."— Transcript van de presentatie:

1 Huiselijk geweld Van: Huyghebaert – De Graeve Jolien 1BaTP

2  Synthese van een literatuurstudie over de samenhang tussen partnergeweld en kindermishandeling enerzijds en de weergave van twee systemen betreffende de samenwerking bij partnergeweld en kindermishandeling anderzijds.

3 Inhoudsopgave  Partnergeweld heeft gevolgen voor kinderen  Partnergeweld en kindermishandeling komen vaak samen voor in een gezin  Kinderen blootstellen aan geweld tussen ouders is kindermishandeling  De betrokken partijen in de aanpak van geweld tussen ouders en kindermishandeling  Het eerste systeem, met name “het systeem van diensten voor de aanpak van kindermishandeling”  Het tweede systeem “het systeem van diensten voor de aanpak van partnergeweld”

4 Partnergeweld heeft gevolgen voor kinderen  Kinderen lopen schade op  Opgroeien in een gezin waar er partnergeweld is veroorzaakt:  een aantasting aan veiligheid;  een aantasting aan contacten met leeftijdsgenoten;  een aantasting aan vertrouwen in anderen  De invloed van partnergeweld is complex  de reacties van een kind op geweld is uiteenlopend  Partnergeweld beïnvloedt de opvoedingsvaardigheden van ouders

5 Partnergeweld en kindermishandeling komen vaak samen voor in een gezin  Kinderen die blootgesteld worden aan partnergeweld  lopen een groter risico om slachtoffer te worden van mishandeling of verwaarlozing  De correlatie tussen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing.  Een verstoorde partnerrelatie correleert met fysieke mishandeling en verwaarlozing van kinderen.

6 Kinderen blootstellen aan geweld tussen ouders is kindermishandeling  Blootstelling aan partnergeweld wordt beschouwd als een vorm van emotionele en psychische kindermishandeling.  Directe blootstelling  Actieve betrokkenheid  Indirecte blootstelling  Het niet bewust zijn van het geweld

7 De betrokken partijen in de aanpak van geweld tussen ouders en kindermishandeling  Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)  Het Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK)  Integratie en samenwerking is de trend  Diensten functioneren elk binnen hun eigen systeem

8 Het eerste systeem, “het systeem van diensten voor de aanpak van kindermishandeling”  Kinderen veilig houden door tussen te komen in het gezinsleven  De kinderen lijden geen schade  Probleem bij de aanpak van kindermishandeling  De ouders staan in voor de veiligheid en de zorg van de kinderen

9 Het tweede systeem “het systeem van diensten voor de aanpak van partnergeweld”  gericht op de benadering van de moeder  met onderliggend idee “als de moeder veilig is dan is het ook zo voor het kind”

10  Een gemeenschappelijk raakpunt tussen de twee systemen en rekeninghoudend met de samenhang tussen partnergeweld en kindermishandeling  interorganisatorische samenwerking biedt voordelen  samenbrengen van professionalisering biedt voordelen

11 Bronvermelding  Logo CAW  http://www.caw.be/ http://www.caw.be/  Logo VK  http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html


Download ppt "Huiselijk geweld Van: Huyghebaert – De Graeve Jolien 1BaTP."

Verwante presentaties


Ads door Google