De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Periodiciteit en de Structuur van Atomen College 7b, ACH11 (HO5b) E. Kamst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Periodiciteit en de Structuur van Atomen College 7b, ACH11 (HO5b) E. Kamst."— Transcript van de presentatie:

1 Periodiciteit en de Structuur van Atomen College 7b, ACH11 (HO5b) E. Kamst

2 De verdeling van de elektronen in atomen met meerdere elektronen kan met alle voorgaande info voorspeld worden. Er zijn 3 regels voor die het aufbau principe worden genoemd: 1:Elektronen gaan als eerste naar een orbitaal met de minste energie. 2:Een orbitaal kan zich met slechts max. 2 elektronen vullen, die tegengesteld zijn in spin (M s, spinkwantumgetal). 3: bij meerdere orbitalen met dezelfde energie (bijv. p x, p y, en p z ) worden alle orbitalen eerst met 1 elektron gevuld met hetzelfde spin getal. Het resultaat is de grondtoestand van de electronen configuratie van een atoom. De schrijfwijze is als volgt:H: 1s 1 He:1s 2 Li: 1s 2 2s 1 etc. O: 1s 2 2s 2 2p x 2 2p y 2 2p z 1 Meestal wordt er voor een kortere schrijfwijze gekozen door (a) Geen onderscheid te maken tussen de verschillende orbitalen in een subschil (2p x 2 2p y 2 2p z 1 = 2p 5 ). (b) Door de gevulde schillen als het symbool van het edele gas in de voorgaande rij aan te geven: 5.12 Elektronenconfiguratie van multi-elektron atomen

3 Soms worden ook orbitaal-vullings diagrammen gebruikt om zo ook het spinkwantumgetal te kunnen aangeven: Van Argon naar Kalium vindt de eerste crossover plaats en wordt het 4s orbitaal dus eerst gevuld en daarna pas het 3d orbitaal: Ar: [Ne]3s 2 3p 6 → K: [Ar]4s 1 5.12 Elektronenconfiguratie van multi-elektron atomen

4 Wat hebben electronenconfiguraties te maken met het periodiek systeem??? Waarom zijn elektronenconfiguraties belangrijk??? Per groep blijken de atomen eenzelfde aantal elektronen in de buitenste schil te hebben. Dit worden de valentie-elektronen genoemd. Deze valentie-elektronen zijn meestal bepalend voor de eigenschappen van een element. 5.14 elektronenconfiguraties en het periodieke systeem

5 Een overzicht van de experimenteel vastgestelde elektronenconfiguraties in de grondtoestand van de verschillende elementen 5.12 Elektronenconfiguratie van multi-elektron atomen

6 In het periodiek systeem kan een indeling worden gemaakt naar valentie elektronen en de buitenste schil. Op deze manier is ook de vulvolgorde van de schillen te zien: s-blok: resultaat van vullen s-orbitaal p-blok: resultaat van vullen p-orbitaal d-blok: resultaat van vullen d-orbitaal f-blok: resultaat van vullen f-orbitaal 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p lage energiehoge energie 5.14 elektronenconfiguraties en het periodieke systeem

7 Soms wijken electronenconfiguraties af van de regels. Dit a.g.v. de buitengewone stabiliteit van zowel half als volledig gevulde subschillen: V: [Ar]4s 2 3d 3 → Cr: [Ar]4s 1 3d 5 i.p.v. [Ar]4s 2 3d 4 (1 gevulde subschil wordt geruild voor 2 halfgevulde subschillen) Cu: [Ar]4s 1 3d 10 i.p.v. [Ar]4s 2 3d 9 (1 gevulde subschil wordt geruild voor een (andere) gevulde + een halfgevulde subschil) Algemeen geldt hier dat het energieniveau wordt verlaagd a.g.v. de afname in elektron- elektron afstoting. Dit effect komt bij 19 elementen voor en speelt zich vooral af wanneer Z > 40 als de energieverschillen tussen de subschillen zeer klein zijn 5.13 Afwijkende elektronenconfiguraties

8 S-blok P-blok D-blok F-blok 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p lage energie hoge energie 5.14 elektronenconfiguraties en het periodieke systeem

9 De straal van een atoom wordt berekend door de helft van de afstand tussen 2 kernen te nemen wanneer 2 identieke atomen covalent binden. Deze waardes blijken ook vrij goed te kloppen wanneer 2 verschillende atomen een covalente binding aangaan 5.15 elektronenconfiguraties en de straal van atomen

10 De straal van de atomen neemt toe want er wordt een grotere valentie- schil bezet De straal neemt af want de Z eff neemt toe (Z neemt toe, terwijl shielding nauwelijks toeneemt omdat de extra elektronen dezelfde schil bezetten, terwijl shielding vooral sterk is voor de binnenste schillen) 5.15 elektronenconfiguraties en de straal van atomen

11 Leerstof: McMurray-Fay, Ho5: Periodiciteit en de structuur van atomen: § 5.10 t/m 5.15 Opgaven 5.17, 5.18, 5.58, 5.66, 5.72 extra opgaven 11 t/m 15 Zelfstudie


Download ppt "Periodiciteit en de Structuur van Atomen College 7b, ACH11 (HO5b) E. Kamst."

Verwante presentaties


Ads door Google