De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRIMO Opleiding Taalexpert

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRIMO Opleiding Taalexpert"— Transcript van de presentatie:

1 PRIMO Opleiding Taalexpert
Keuzemodule NT2 De NT2-leerkracht / Didactiek NT2 methodes 13 januari 2015 1

2 Welkom & Doelen bepalen
Terugkoppeling 2 voorgaande bijeenkomsten: Benaderingen T2-onderwijs Opdracht: Gesprek met anderstalig kind Opdracht: Book tasting

3 Lesdoelen 13/1/15 Huiswerkopdracht: 1)Analyse inleveren 2)Methode Taal en/of NT2 Terugblik: A. Feedback B. 4-Takt Verhallen 1.Voorbereiden 2.Semantiseren (3 uitjes: uitbeelden, uitleggen, uitbreiden) 3)Consolideren: use it or lose it 4)Controleren C. Ingevulde evaluatieformulieren: verzoek werken aan eindopdracht Theorie ppt: CEFR Book tasting Eindopdracht

4 -Woordenschatverwerving -Woordenschatonderwijs -Viertakt Verhallen
Terugkoppeling : -Woordenschatverwerving -Woordenschatonderwijs -Viertakt Verhallen -www.wrts.nl -

5 Huiswerkopdracht: Gesprek met een anderstalig kind. Hoe heb je feedback gegeven? Goede en slechte woordenschatlessen in methode - Aanbieden van woord(en) volgens de Viertakt van Verhallen

6 Competentieprofiel NT2 volgens BVNT Beroepsvereniging NT2 docenten
Vakinhoudelijk competent -Taalgebruiker/Taalbeschouwer -Vaststeller beginsituatie -Begeleider leerproces -Evaluator: Beoordelaar/Examinator

7 B. Algemene NT2-docentcompetenties -Pedagogisch competent -Organisatorisch competent -Competent in het samenwerken met collega’s -Competent in reflectie en ontwikkeling -Competent in het samenwerken met de omgeving

8 C. Specialistische NT2 docentcompetenties -Alfabetisering -Docent in geïntegreerde of duale trajecten -Evaluatiedeskundige: Beoordelaar/Examinator

9 Onderzoek LOWAN Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers PO en VO

10 CEFR European Common Framework of Reference
Het ERK Europees ReferentieKader onderscheidt 6 taalcompententieniveaus: van beginner tot near-native. Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van: - taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen? - taalcomplexiteit en mate van correctheid : hoe goed moet je het kunnen?

11 Profiel voor Secretarieel mw 2
LUISTEREN LEZEN Gesprekken SPREKEN SCHRIJVEN Vaardig taalgebruiker C2 C1 Onafhankelijk taalgebruiker B2 B1 Beginnend taalgebruiker A2 A1

12 Wat heb ik eraan in de klas?
Het maakt het niveau van taalcompetentie van de leerling inzichtelijk. Voor de leraar en voor de leerling. Met het ERK weet een leerling wat hij/zij al kan, en ook wat hij/zij moet doen om een hoger beheersingsniveau te bereiken. Dit betekent zelfbewuster en waarschijnlijk ook gemotiveerder leren.

13 Concreet biedt het ERK - een omschrijving van alle vaardigheden gekoppeld aan competentieniveaus; - objectieve richtlijnen voor de beoordeling van de taalvaardigheid van een leerling; - een duidelijk kader bij het geven van feedback en ondersteuning aan een leerling;

14 Vervolg ERK de mogelijkheid om de prestaties van leerlingen te vergelijken, niet alleen onderling of met die van andere klassen, maar ook met andere scholen, in binnen- of buitenland.

15 Opdracht Leerderskenmerken
Breng de leerderskenmerken van jouw leerlingen in kaart en geef advies met betrekking tot differentiëren in de groep. Denk hierbij aan: -leeftijd, intelligentie, aanleg voor talen, leertempo, motivatie, moedertaalachtergrond, taalcontact, persoonlijke/gezinssituatie, vooropleiding, kennis van de wereld

16 Vier-Sporenbeleid Spoor A: Autonome ontwikkeling
Spoor B: Autonome ontwikkeling met instructies Spoor C: Aan de hand Spoor D: Handelingsplan

17 Spoor A: Kinderen leren autonoom
Implicaties (kenmerken): - kinderen doen het helemaal zelf - er zijn wel rijke hoeken, afgestemd op ontwikkelingsbehoefte van kinderen - je geeft geen gerichte instructies, maar werkt volledig vraaggestuurd het kind reflecteert (samen met de leerkracht) op zijn ontwikkeling

18 - de methode wordt gehanteerd als bronnenmateriaal
Spoor B: Kinderen zijn er aan toe om iets te leren (zone van de naaste ontwikkeling) Implicaties: - er zijn rijke hoeken, afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen - de methode wordt gehanteerd als bronnenmateriaal - je geeft op gezette tijden gerichte instructies om het kind de volgende stap te laten maken het kind reflecteert (samen met de leerkracht) op zijn ontwikkeling

19 Spoor C: Kinderen zijn er aan toe om iets te leren, maar pikken het niet op
Implicaties: - klas heeft rijke hoeken, maar kind gaat er niet op in. - kind is wel rijp om te ontwikkelen (er is aan voorwaarden voldaan). - er zijn diverse interventies gedaan om het kind op natuurlijke manier aan de ‘gang’ te krijgen. - kind wordt aan de hand genomen met een methode, gaat methodevolgend werken.

20 Spoor D: Kinderen met leer- en of ontwikkelingsproblemen
Implicaties: - er is sprake van langdurig laag welbevinden of betrokkenheid bij een ontwikkelingsgebied - er is een (specifiek) handelingsplan opgesteld n.a.v. adviezen van derden (I.B. / R.T. / orthopedagoog) - er is/lijkt sprake van een leerprobleem - kinderen volgen apart aangepast programma (op maat -- individueel)

21 Opdracht Leerderskenmerken
Formuleer je conclusies met betrekking tot het leertempo en de geschikte samenwerkingsvormen in je groep Welke leerling zal volgens jou het vereiste taalniveau als eerste bereiken?

22 Opdracht Leerderskenmerken
Voor welke elementen van taal (verstaanbaarheid, woordenschat, grammatica, spelling en interpunctie) in jouw groep is extra aandacht nodig, in relatie tot het einddoel van de leerling?

23 Vier basisprincipes coöperatief leren
Gelijke deelname Individuele aanspreekbaarheid Positieve wederzijdse afhankelijkheid Simultane actie

24 Book Tasting Methode Taal en/of NT2 analyseren
A. Bekijk in twee- of drietallen de gekozen methode en hoe het NT2-onderwijs hierin aandacht krijgt. B. Welke benadering(en) ligt, liggen hieraan ten grondslag? Wat vind je hiervan? Wat zou je anders doen? C. Kies een les uit die je goed vindt en eentje waar je nog iets aan zou willen veranderen. Geef aan wat je wil veranderen. Hoe kies je een nieuwe taalmethode?

25 Criteria bij het kiezen van een taalmethode
1. Functie van de methode 2. Visie op taalonderwijs 3. Inhouden van taalonderwijs 4. Organisaties in de klas en didactiek 5. Kenmerken van de school 6. Opzet van de methode

26 Introductie van NT2-methodes
Inzage diverse methodes TPR Contact! Actief tweede taal leren Werken met woordenlijsten Zien is Snappen Actief met Taal NT2-materialen voor kleuters Leslijn EOA Eindhoven 8 stappen De Taallijn

27 Kiezen van een nieuwe taalmethode
Bron: SLO

28 Opdracht Book Tasting Beoordeel met behulp van de hand-out of de taalmethode/ NT2-methode voor jouw school ingezet zou kunnen worden. Licht je antwoord toe.

29 Huiswerkopdracht Zie eindopdracht
Welke NT2-methode wil je(eventueel naast de taalmethode) inzetten en waarom?

30 Afronden Zijn er nog vragen? Wat neem je mee uit deze bijeenkomst?
Evaluatieformulieren Tot ziens op 17 februari!


Download ppt "PRIMO Opleiding Taalexpert"

Verwante presentaties


Ads door Google