De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert 1 Keuze Module Nederlands als tweede taal 2 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert 1 Keuze Module Nederlands als tweede taal 2 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert 1 Keuze Module Nederlands als tweede taal 2 december 2015

2 VIAVINCI Welkom Terugblik vorige bijeenkomst Opdrachten bespreken (1) Factoren die invloed hebben op T2- leren Opdracht bespreken (2) Woordenschatverwerving Woordenschatonderwijs Praktische tips Opdrachten

3 VIAVINCI Terugblik vorige bijeenkomst Oriëntatie begrip NT2 Effecten T2-leren/verwerven Wanneer spreek je van tweetaligheid? Theorie T2-verwerving Benaderingen T2-onderwijs

4 VIAVINCI Bespreken opdrachten Benaderingen NT2-onderwijs/onderwijs taalzwakke kinderen  wat vind je goed, wat niet? Is het gelukt om een gesprekje te voeren en uit te werken? Al ergens specifiek op gelet?

5 VIAVINCI Factoren die T2-leren beïnvloeden Leeftijd Intelligentie en taalaanleg Persoonlijkheid en leerstijl Sociaal-culturele factoren Taalcontact en taalaanbod Beheersing T1

6 VIAVINCI Rol van leeftijd Jonge kinderen: gemakkelijker taal leren? -tempo: volwassenen eerst sneller -eindniveau: meer kans op hoog eindniveau Verklaringen: -neurologisch, biologisch: kritische periode – sensitieve periode -cognitief: abstract denken  analytisch benaderen -sociaal-psychologisch: spelenderwijs leren, attitude -taalaanbod: kwaliteit en kwantiteit (aantal jaren onderwijs) Dus: jong beginnen vergroot de kans op succes; gunstige periodes; aantal jaren onderwijs

7 VIAVINCI Intelligentie en taalaanleg Intelligentie, algemene cognitieve aanleg: analytische vaardigheden, abstractievermogen. Invloed op tempo en succes van m.n. schools T2-leren, CAT Taalaanleg: -Sociale taalaanleg, verband met DAT -Grammaticale taalaanleg, verband met CAT

8 VIAVINCI Persoonlijkheid en leerstijl Extravert – introvert: sociale taalvaardigheid Leerstijlen: -Analytisch: eerst regels leren -Holistisch/globaal: meteen communiceren

9 VIAVINCI Sociaal-culturele factoren Sociaal-culturele oriëntatie: attitude en motivatie Veronderstelling: positieve attitude T2 leidt tot beter T2-leren. Maar niet aangetoond. Sociale afstand: houding T2-leerder en omgeving Motivatie: -Integratief -Instrumenteel Integratieve motivatie zou meer kans geven op succesvol T2-leren (Gardner e.a.)

10 VIAVINCI Taalcontact en taalaanbod: kwantiteit Taalcontact bepaalt omvang en type taalaanbod. Omvang/kwantiteit van het taalaanbod: -Hoeveelheid taalaanbod heeft invloed op T2- leren -Sociale contacten met T2-sprekers School: hoe langer T2-onderwijs, des te beter T2- leren. Model T2-onderwijs (bijv. immersiemodel): succes hangt af van de situatie.

11 VIAVINCI Taalaanbod: kwaliteit Foreigner register: aangepast aanbod: -Minder snel -Nadruk -Concrete, frequente woorden -Korte, niet-complexe zinnen -Herhaling, ja-nee vragen, feedback Foreigner talk: vereenvoudigd, ongrammaticaal aanbod

12 VIAVINCI Taalaanbod: feedback en betekenisonderhandeling Feedback: -modelling: grammaticaal correct maken lk:en welke vis zwemt erachteraan? dat is de…? ll:groot. lk:de grote vis (uit: Gillis&Schaerlaekens, p. 379)

13 VIAVINCI Taalaanbod: feedback en betekenisonderhandeling Feedback: -modelling: grammaticaal correct maken -expansie: volledig maken lk:en toen had hij het koud ll: fout, eh…schoenen, hè en…fout aantrekken lk:ja, hij had z’n schoenen verkeerd aangetrokken hè? (uit: Gillis&Schaerlaekens, p. 379)

14 VIAVINCI Taalaanbod: feedback en betekenisonderhandeling Feedback: -modelling: grammaticaal correct maken -expansie: volledig maken Betekenisonderhandeling: in interactie wordt gezamenlijke constructies van betekenis gemaakt ll:en de cafébaas roepte tegen hem…voor dat hij naar buiten moest… lk:hmmm? wat riep die cafébaas? ll:ja, die tegen hem, was maar aan ‘t roepen aan ‘t roepen lk:maar hij riep voor dat hij naar buiten moest? maar hij was toch niet buiten? dat snap ik niet… ll:nee, nee, nee, die cafébaas roe…riep, dat hij naar buiten moest… lk:aah. (uit: Gillis&Schaerlaekens, p. 381)

15 VIAVINCI Opdracht feedback Bekijk je eigen feedback en ga na of er sprake is van: -Modelling -Expansie -Betekenisonderhandeling Wat vind je van je eigen feedback? Zou je het in het vervolg misschien anders willen doen? Hoe?

16 VIAVINCI Beheersing T1 Volgens Cummins (1986) zorgt een goede beheersing T1 voor betere, snellere verwerving T2 (CAT) Ideaal lijkt in dit geval: onderwijs in eigen taal en geleidelijk T2 toevoegen. Maar: niet gemakkelijk te generaliseren naar alle taalminderheden OET  OALT  niets

17 VIAVINCI Woordenschatverwerving Gaat voor een groot deel vanzelf, maar: bij anderstalige kinderen niet Verwerving woordbetekenis kost tijd 3 principes: –Labelen –Categoriseren

18 VIAVINCI Woordenschatverwerving Gaat voor een groot deel vanzelf, maar: bij anderstalige kinderen niet Verwerving woordbetekenis kost tijd 3 principes: –Labelen –Categoriseren –Netwerkopbouw

19 VIAVINCI Wat staat hier? Een balst gebruikt men om z’n kwug te florken. Tijdens het woezelen heb je daarom meestal een balst nodig.

20 VIAVINCI Een koe is een dier, maar een dier is geen koe Let voortdurend goed op dat de leerlingen de gebruikte woorden en achterliggende betekenisrelatie goed genoeg kennen om de les te kunnen volgen.

21 VIAVINCI Woordenschatonderwijs ‘Woorden zijn de bouwstenen van de taal en de sleutel tot goed onderwijs’. Maar: Waar begin je mee?

22 VIAVINCI Woordenschatonderwijs Incidicentele situaties (onbekend woord duikt onverwacht op) Intentionele situaties (woorden geselecteerd) –Welke woorden/betekenissen? –Leerdoelen? –Beste werkwijze? Houd bij welke woorden geleerd zijn en of de leerlingen deze beheersen (mapjes, schriften, computer etc.)

23 VIAVINCI Woordselectie Woord is onbekend Moet functioneel zijn Past binnen context van een verhaal of thema Clusteren Leerdoelen Passieve kennis Actieve kennis

24 VIAVINCI Viertakt Verhallen 1.Voorbewerken 2.Semantiseren – 3 uitjes: –Uitbeelden –Uitleggen –Uitbreiden 3.Consolideren  Use it or lose it 4.Controleren

25 VIAVINCI Opdracht Kies een woord en bied dit aan volgens de viertact. Bedenk voor iedere fase activiteiten. Baard Feest Pleister Eend Gooien

26 VIAVINCI Wat doe/ken je al? Schrijf op wat je al doet/hebt gedaan met anderstalige kinderen in de klas. Op welke manier heb je hen al geholpen/activiteiten geboden?

27 VIAVINCI Praktische tips www.nt2taalmenu.nl Maak met de anderstalige leerlingen woordspinnen en breid deze uit als ze woorden erbij leren (voordeel=clusteren). Ze maken hiermee hun eigen ‘woordenboekje’.

28 VIAVINCI Voorbeeld woordspin

29 VIAVINCI Opdrachten Neem nogmaals een gesprekje op (15-20 min.) met hetzelfde anderstalige kind als de vorige keer. Beoordeel je eigen feedback op basis van de verschillende vormen. Ben je tevreden? Zou je het nog anders willen doen? Bekijk de woordenschatlessen in de methode, kies voor jou een ‘goede’ en een ‘slechte’ en beschrijf waarom je dat vindt. Bied een woord (of meerdere woorden) aan volgens de Viertakt van Verhallen. Beschrijf hoe je dit hebt gedaan en hoe het is gegaan.

30 VIAVINCI Afronden Zijn er nog vragen? Wat neem je mee uit deze bijeenkomst? Neem een NT2-methode mee of een taalmethode van jouw groep Evaluatieformulieren


Download ppt "VIAVINCI PRIMO Opleiding Taalexpert 1 Keuze Module Nederlands als tweede taal 2 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google