De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrucht van de Geest THEMADIENSTEN DE INNERLIJKE GESTELDHEID VAN CHRISTUS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrucht van de Geest THEMADIENSTEN DE INNERLIJKE GESTELDHEID VAN CHRISTUS."— Transcript van de presentatie:

1 Vrucht van de Geest THEMADIENSTEN DE INNERLIJKE GESTELDHEID VAN CHRISTUS

2 Thema: De vrucht van de Geest  Zes themadiensten tot aan ‘het zomerreces’  We willen verdieping over de werking van de Geest  We gaan het vormgeven aan de hand van een centraal thema: De vrucht van de Geest Galaten 5:22

3 Vrucht van de Geest  De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22 NBG)  We delen dit op in 3 stukjes  Liefde, blijdschap, vrede  Geduld, vriendelijkheid, goedheid  Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

4 Waarom drie keer drie? De drie aspecten  Liefde, blijdschap, vrede  Het innerlijk, de bron, de basis  Geduld, vriendelijkheid, goedheid  Het tegemoet treden van anderen  Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing  Hoe reageren we op anderen

5 Twee preken per aspect  Eerst Christus  Hoe was het in zijn leven?  Daarna toepassing in ons leven  Hoe werkt het in ons leven?

6 Thema van vandaag DE VRUCHT VAN DE GEEST HET INNERLIJK VAN CHRISTUS

7 Eerst de menselijke achtergrond  Want alleen zo kunnen we begrijpen wat hier eigenlijk wordt gezegd  Christus als ons voorbeeld  Pas wanneer we beseffen hoe ‘anders’ Hij is, kunnen we begrijpen wat de reikwijdte is van wat we vandaag overdenken

8 Wat bewonderen wij in leiders? KARAKTERTREKKEN VAN GROTE LEIDERS

9 Grote namen in de geschiedenis  Ramses II  Nebukadnezar  Alexander de Grote  Julius Ceasar  Djingis Khan  Mohammed  Mehmet II  Napoleon

10 Kenmerken van een groot leider  IJzeren wilskracht  Een ‘wereldomvattend’ doel  Bereidheid grote offers te brengen  Alles is ondergeschikt aan het bereiken van dat doel  Mensenlevens zijn niet van belang

11 Thema van vandaag De Vrucht van de Geest Het Innerlijk van Christus Liefde Blijdschap Vrede

12 Liefde Joh. 13:1 Voor het paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde. 1 Joh.4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Joh. 15:13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

13 Blijdschap Joh. 15:11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Joh. 17:13 Opdat zijn ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben

14 Vrede Joh. 14:27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geeft Ik hem u

15 Geheel anders  Een volkomen wegcijferen van zichzelf  Het belang van de ander staat voorop  De Herder staat met zijn leven garant voor dat van de schapen

16 Wat is hier zo uniek aan?  Het zijn de ‘zachte’ eigenschappen die zijn innerlijk kenmerken  Deze eigenschappen maken Hem onaantastbaar.  Niet vanuit kracht  Maar vanuit innerlijk evenwicht

17 Dit innerlijk was en is een keuze  Het is Hem niet overkomen: Hij heeft hiervoor gekozen.  Hij heeft vrijwillig de hemel verlaten  Hij heeft vrijwillig zijn vrienden geroepen  Liefde  Hij koos er voor zich te verheugen in het volbrengen van de wil van zijn Vader  Blijdschap  Hij koos er voor het werk te volbrengen  Vrede

18 Om over na te denken  Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.  Hoe zie jij bij Paulus de innerlijke gesteldheid van Christus hier doorheen schijnen?  ‘De innerlijke gesteldheid van Christus was een keuze die Hij maakte’  Hoe zou je dat aan een depressief iemand uitleggen?  ‘Liefde’ en ‘vrede’ begrijp ik nog wel als keuze, maar hoe kan ik kiezen voor ‘blijdschap’?


Download ppt "Vrucht van de Geest THEMADIENSTEN DE INNERLIJKE GESTELDHEID VAN CHRISTUS."

Verwante presentaties


Ads door Google