De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdrachten en eindopdracht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdrachten en eindopdracht"— Transcript van de presentatie:

1 Opdrachten en eindopdracht
Structuur en rituelen Opdrachten en eindopdracht

2 Huiswerk Lezen uit Pedagogisch Kader, Singer en Kleerekoper, pag. 77 en 78 Het basisboek van het VVE programma dat jullie op de locatie hanteren de informatie over waarden, routines, regels en rituelen. 2. Positief formuleren van regels Je hebt tijdens bijeenkomst drie een aanzet gemaakt met het positief formuleren van jullie regels. Pas dit, op al jullie regels toe. Bekijk hoe je de regels die jullie hanteren ook positief geformuleerd gaan uitdragen naar de kinderen. Evalueer hoe het hanteren van positief geformuleerde regels invloed heeft gehad op de groep.

3 Routines, rituelen en regels
routines, rituelen of regels toegewezen die zij moeten voorbereiden aan de hand van de geboden literatuur en eigen praktijkvoorbeelden. Individueel Wanneer je voldoende informatie hebt bedenk je bij ieder onderwerp (dus bij regels, routines en riutelen) een eigen voorbeeld en de invloed daarvan op de groep en het proces. Schrijf deze voor jezelf op.

4 Regels onder de loep Neem je de door jou meegebrachte regels onder de loep. Markeer de negatief geformuleerde regels en maak een start met deze positief te formuleren.

5 structuur Het gedrag reguleren door de pedagogisch
medewerkers heeft twee doelen: › Op het moment zelf: het reguleren van het gedrag en de emoties van de kinderen voor hun eigen veiligheid en welzijn. › Met het oog op de toekomst: het leren van zelfregulering van kinderen. Dat wil zeggen dat kinderen in toenemende mate hun eigen gedrag kunnen sturen, eenvoudige regels volgen en zelf problemen kunnen oplossen.

6 Rituelen Rituelen zijn een belangrijk middel om de wereld voor jonge kinderen voorspelbaar te maken en om een wij- gevoel te geven. Rituele beloningen voor ‘grote’ kinderen die mogen helpen bij het dekken van de tafel. Rituele kringspelletjes waarin kinderen om de beurt een beweging mogen voordoen, zorgen voor imitatie gedrag

7 opdracht LATEN SPELEN IN KLEINE GROEPJES EN ZORGEN VOOR PRIVACY vb.
MINIMALISEREN VAN DE NEGATIEVE KANTEN VAN DE GROEP. Geef vb. OPTIMALISEREN VAN DE POSITIEVE KANTEN VAN DE GROEP geef vb.

8 Je hebt tijdens bijeenkomst drie een aanzet gemaakt met het positief formuleren van jullie regels.Bekijk hoe je de regels die jullie hanteren ook positief geformuleerd gaan uitdragen naar de kinderen. Evalueer hoe het hanteren van positief geformuleerde regels invloed heeft gehad op de groep. In groepjes van 4 Opstellen en doorsturen naar docent

9 Eindopdracht Je hebt tijdens de laatste bijeenkomst jouw materiaal met een klasgenoot geanalyseerd. Schrijf hierover een (reflectie) verslag waarin een koppeling met de verschillende behandelde onderwerpen in terug komt. In het verslag moet duidelijk naar voren komen welk aandeel jij in het goed verlopen van het groepsproces hebt gehad. Tevens maak je in het verslag duidelijk welke beperkingen je gesignaleerd hebt en hoe je deze zou kunnen verminderen of opheffen. Mogelijk heb je ook kansen ontdekt in het materiaal. Beschrijf deze tezamen met de acties op de beperkingen in een actieplan. In het actieplan beschrijf je waar je actie op gaat ondernemen, op welke manier je deze actie gaat aanpakken en op welk termijn. Noem er ook bij wie de actie onderneemt. Lever het (reflectie)verslag, het actieplan en de beeldopnamen in week 10 bij de docent in.

10 Voorbereiding op eindopdracht deel I
Laat opamens maken van jou en een groep (klein of groot) kinderen tijdens een activiteit. Neem deze opnames mee naar de laatste bijeenkomst. Zorg dat je deze kunt bekijken met een klasgenoot. Dat betekent dat je de filmopnamen op je laptop zet of dat je apparatuur op school regelt. Bereid je voor door de beeldopnamen alvast zelf te bekijken op het niveau van het groepsproces. Schrijf voor jezelf op wat volgens jou hier een bijdrage aan heeft geleverd en welke beperkingen aan de orde zijn. Noem ook de kansen die je ziet. Neem ook jouw 1e analyse mee naar bijeenkomst acht.

11 http://www. stichtingbkk


Download ppt "Opdrachten en eindopdracht"

Verwante presentaties


Ads door Google