De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen Sarah Silverans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen Sarah Silverans."— Transcript van de presentatie:

1 Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen Sarah Silverans

2 Doel en totstandkoming van dit boek:  Beschrijving van wat wetenschappelijk is aangetoond - Oorzaken - Gevolgen  Doel van het boek: - Tonen welke preventieve interventies een succesvolle behandeling vormen.  Voor wie: - Onderzoekers - Beleidsmakers in jeugdzorg - Studenten die iets studeren in verband met jeugdmisdaad

3 Gangbare mythes:  Er is sprake van een nieuw soort kinderen die op jonge leeftijd ernstige crimineel gedrag vertonen.  De criminele kinderen van nu zijn voorbestemt om zware wetovertreders te komen in de toekomst.  We kunnen nauwkeurig vaststellen welke kleuters crimineel gedrag gaan vertonen en zullen uitgroeien tot ernstige jeugdige criminelen.  Voor de meeste kinderen vormen gedragsstoornissen en crimineel gedrag enkel been fase waar ze overheen groenen.  Inzetten van harde maatregelen leid tot afname van crimineel gedrag van kinderen.  Om adequaat te kunnen reageren op kindermisdaad is het nodig om de leeftijdsgrens te verlagen voor strafbaarheidstelling.  Een soft benadering op kindermisdaad is verspilling van geld en mensenkracht.

4 Kernvragen in verband met kindermisdaad: Ze groeien in de meeste gevallen uit tot chronische criminelen. Vraag 1: waarom moeten we ons richten op kinderen met gedragsproblemen en op criminele twaalf-Minners. Sommige etnische groepen zijn hoog vertegenwoordigt in het justitieel systeem. Vraag 2: welke rol spelen etnische en culturele factoren? Jongens vertonen meer gedragsproblemen op elke leeftijd. Jongens plegen ernstigere feiten. Meisjes zijn vaker psychiatrisch gestoord als ze in het justitieel jeugdinstelling zitten. Vraag3: hoe belangrijk zijn sekseverschillen?

5 De ontwikkeling verloopt meestal niet willekeurig. Volgen min of meer een vast traject. Vraag 4: bestaan er specifieke ontwikkelingstrajecten naar ernstige criminaliteit? Negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het leven van de dader zelf. Vraag 5: welke – gevolgen heeft een vroege criminele carrière voor de jeugdige delinquenten? factoren in het kind, gezin, leeftijdsgroep, school en buurt die samenhangen met een hoge waarschijnlijkheid van probleem en delinquent gedrag, van jeugdigen in het algemeen. Vraag 6: welke factoren hangen samen met gedragsgestoord of crimineel gedrag?

6 Er zijn gunstige en beschermende factoren deze worden vermeld in hoofdstuk 9. Vraag 7: welke factoren beschermen tegen gedragsproblemen en criminaliteit? 3 types slachtoffers  Kindermishandeling  Getuige van geweld  Gepest worden op school (In hoofdstuk vier zie je hoe deze door een hulpverlener geholpen worden. ) Vraag 8: wat is de rol van het slachtoffer zelf? Met screenings instrumenten  achter halen wie risico loopt op een gedragsstoornis of criminaliteit. Vraag 9: welke effectieve screenings methodes bestaan er?

7 Sommige onderzoekers zeggend dat het vaststellen is in de voorschoolse periode of de vroege kinderjaren kan. Hoe men hier best op inspeelt zien we in hoofdstuk 10 en 16. Vraag 10: op welke leeftijd kunnen we jeugdige criminelen herkennen, en welke vroeg waarschuwingen bestaan er? – 12 jarigen kunnen niet voor de rechtbank komen gestraft worden of een sanctie krijgen. 12-18 jarigenkunnen een maatregel krijgen. Vraag 11:Welke relevante wettelijke en justitiële interventie staan ter beschikking? Interventies gericht op voorkomen van hardnekkige gedragsproblemen en jeugdcriminaliteit. Preventie matregen heeft 3 doelen; tegengaan, verminderen en verstreken van gunstige factoren. Vraag 12:welke effectieve preventieve interventies bestaan er voor probleem en crimineel gedrag?

8


Download ppt "Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen Sarah Silverans."

Verwante presentaties


Ads door Google