De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 3 Marie-Joze van Raak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 3 Marie-Joze van Raak"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 3 Marie-Joze van Raak

2 Programma vandaag Hoorcollege: Mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking Mensen met een psychatrische stoornis Oriëntatie projectopdracht Mindmap doelgroep Start uitwerken theoretisch kader

3 Maar eerst………… Vragen naar aanleiding van vorige bijeenkomsten, literatuur, lessen of wat dan ook………….. Hoe ziet de ochtend er uit? Hoorcollege tot uur Zelfstandig werken tot uur Plenaire afsluiting SPH-plein om Voor vragen tijdens het zelfstandig werken, ben ik bereikbaar op ML (laagbouw derde verdieping, kamer 310 Ook ben ik per mail te bereiken: Powerpoints op

4 Eigen ervaringen en gedachten? Eigen ervaringen met mensen met een verstandelijke beperking? Eigen gedachten over mensen met een verstandelijke beperking? Integratie Vrijheid in keuzes maken Zoveel mogelijk laten leren Scheld jij wel eens iemand uit voor ‘Downie” Zeg je wel eens ooit: Doe niet zo ‘debiel’? ‘Ben jij wel goed bij je hoofd?’

5

6 Definitie verstandelijke beperking (volgens DSM-IV-TR) Iemand moet aantoonbaar een intellect hebben onder het gemiddeld niveau. Tegelijkertijd moet er sprake zijn van beperkingen in twee of meer van de volgende vaardigheden: Communicatie; Zelfverzorging; Wonen; Sociale vaardigheden; Deelname aan de samenleving; Zeggenschap; Gezondheid en veiligheid; Toegepaste kennis; Vrijetijdsbesteding en werk. de verstandelijke beperking moet voor het achttiende levensjaar tot uiting komen.

7 Mate van beperkingIQOntwikkelingsleeftijd Diepe of zeer ernstige verstandelijke beperking < 20/25± 1-1,5 jaar Ernstige verstandelijke beperking Tussen 20/25 – 35/40Max 2 jaar Matige verstandelijke beperking Tussen 35/40 – 50/55Tussen 2-4 jaar Lichte verstandelijke beperking Tussen 50/55 – 70/85Tussen 4-12 jaar

8 Oorzaken??

9 Documentaire  Op welke gebieden zie je beperkingen bij de hoofdpersonen? Communicatie, Zelfverzorging, Wonen, Sociale vaardigheden, Deelname aan de samenleving, Zeggenschap, Gezondheid en veiligheid, Toegepaste kennis, Vrijetijdsbesteding en werk. Op welke gebieden zie je beperkingen bij de hoofdpersonen?  Van welk ontwikkelingsniveau denk je dat er sprake is bij de hoofdpersonen? Van welk ontwikkelingsniveau denk je dat er sprake is bij de hoofdpersonen?  (http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/ )Jong: ik heb een verstandelijke beperking (http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/ )Jong: ik heb een verstandelijke beperking

10 Ontwikkelingen Nederland  Vergrijzing  Ontgroening  Verkleuring  Groepsverkleining  Meer nadruk op de motieven, behoeften en wensen van de cliënten

11 Organisatie van de hulpverlening Van 24 uurs zorg tot ambulante zorg Veel verschillende woonvormen, afhankelijk van de mogelijkheden Financiering vanuit de ziektekostenverzekering, WMO en AWBZ, afhankelijk van ernst beperking Zorgzwaartepakket bepaalt hoeveel uur zorg iemand krijgt

12

13 AWBZ WMO Zorgverzekeraars: medische zorg Vanaf 2015: Deel AWBZ-zorg via WMO (gemeente) of zorgverzekering Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed uit de AWBZ: De wet langdurige zorg (WLZ). Men krijgt minder makkelijk een indicatie voor zorg binnen een instelling Mantelzorg Vraag: Wat gaat dit volgens jullie betekenen voor de mensen met een verstandelijke beperking?

14 Lichamelijke beperkingen Welke lichamelijke beperkingen kennen jullie? Ervaringen? Anna Unlimited 3 Hoofdcategorieën: 1.Motorische beperking 2.Zintuiglijke beperking 3.Chronische beperking

15 Schrijf op: 5 woorden die je te binnen schieten als je denkt aan psychiatrie Opdracht

16 Gaat om afwijkend psychisch functioneren Gedachtes, gevoel, waarneming en handelen is anders Psychiatrie

17 Bijvoorbeeld

18 Psychische problemen: last in het dagelijks leven van gevoelens of handelingen Psychische stoornis: problemen bepalen iemands gehele gedrag/leven, zijn niet te beheersen. Definitie

19 Genetisch Psychologisch Sociaalmaatschappelijk Somatische ziekten Oorzaken

20 Classificatie model Beschrijving van criteria Internationaal DSM-IV en V

21 Persoon Omgeving Ervaringen Gedrag Hoe beïnvloeden deze elkaar en het risico op psychische ongezondheid Dynamisch stress- kwetsbaarheidsmodel

22 De volgende factoren spelen een rol : Persoonsgebonden factoren Omgevingsgebonden factoren Belangrijke gebeurtenissen in een leven + reactie daarop Dynamisch stress- kwetsbaarheidsmodel cz5G0

23 Heeft 15-25% last van een psychische stoornis (vooral verslaving) Hebben vrouwen vaker met geestelijke gezondheidsproblemen te maken Komt verslavingsproblematiek vaker bij mannen voor Komen geestelijke gezondheidsproblemen meer voor bij mensen met een lage SES Zijn er +/ chronisch psychiatrische patiënten Heeft 23% van de burgers in 2011 belangrijke beperkingen in het functioneren ondervonden a.g.v. psychische problemen Heeft 43% geen behoefte aan hulp leven leven In ons land…

24 Soorten hulpverlening Eerstelijns GGZ Gespecialiseerde geestelijke zorg (tweedelijns GGZ) Ambulante zorg Klinische zorg Langdurige zorg Preventieprogramma’s

25 Structuur en financiering 3 financieringsbronnen GGZ - AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) - ZVW (Zorgverzekeringswet) - WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Persoonsgebonden Budget (zorg inkopen)

26 Wetgeving BOPZ (Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen) Formele dwangmaatregelen: - IBS (in bewaringstelling) - RM (rechterlijke machtiging)

27 Oriëntatie projectopdracht Stap 1: Met je projectgroep  Bespreek met elkaar of je de projectopdracht begrijpt. - iedere student stelt zijn/haar vragen aan de projectgroep. - staan er moeilijke woorden in? Zoek dit op. - vat de opdracht in eigen woorden samen. Stap 2: Klassikaal  Onduidelijkheden bespreken, gerichte vragen stellen. - projectgroepen helpen elkaar.

28 Opdracht mindmap Maak een mindmap over jullie doelgroep Waar moet je allemaal aan denken bij deze doelgroep? Waar bestaat de doelgroep uit? Welke factoren/kenmerken/aspecten behoren tot de doelgroep? Wat is er allemaal voor de doelgroep? Welke instellingen behoren tot de doelgroep? Groepen vullen bij elkaar de mindmap aan Aanvulling docent

29 Aan de slag met het theoretisch kader………

30 Voor volgende week Bestuderen: Werken in de SPH – Hoofdstuk 5 en 6 Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – Hoofdstuk 3 Meenemen: gevonden resultaten m.b.t. de oriëntatie voor het theoretisch kader Inleveren samenwerkingscontract aankomende vrijdag voor op


Download ppt "Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 3 Marie-Joze van Raak"

Verwante presentaties


Ads door Google