De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pascal van Schajik.  2s&feature=related 2s&feature=related.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pascal van Schajik.  2s&feature=related 2s&feature=related."— Transcript van de presentatie:

1 Pascal van Schajik

2  http://www.youtube.com/watch?v=SbJIi6nUs 2s&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SbJIi6nUs 2s&feature=related

3

4 Communicatie tussen coach en coachee  4 levels 1. Inhoud 2. Procedure 3. Interactie 4. emotie

5 Coach- oriëntatie MogelijkhedenGericht op:Hoofd- stromingen Omgang basisdilemma Persoons- gericht Exploreren & ondersteunen Bereik: WIECounselende coaching voledige acceptatie ruimte- gevend Inzicht- gevend Exploreren & confronteren Tijd: VERLEDEN Analytische coaching Uitstel Opbouw van ‘t dilemma in deze interactie Probleem- gericht Suggereren & confronteren Bereik: WATDirectieve coaching Tegenvraag Oplossend Paradoxale coaching Stellen van een tegenparadox Positieve waardering Oplossings- gericht Suggereren & ondersteunen Tijd: TOEKOMST Oplossings- gerichte coaching ?

6 Stellen van vragen  Open vragen..yes  Suggestieve vragen…no  Van algemeen naar specifiek  Vb. hoe is het..waarom is dat zo?

7 Aspecten bij luisteren  Inhoudelijk aspect(zaken,feiten,andere mensen)  Expressieve aspect (eigen gevoelens/oordelen)  Appelerende aspect (gedrag van coach)  Betrekkingsaspect (coachee benoemt relatie)

8 Contract  Doelen en onderwerpen van de coaching  Beoogde effecten op de werkplek  Manier van evalueren van doelen en effecten  Duur van gesprek, aantal gesprekken, wanneer en waar  Onvoorwaardelijke vertrouwelijkheid

9 Aangaan van de coaching relatie Vormen van een positieve werkalliantie  Meester – gezelrelatie ( inbreng van praktijkvragen met verstandige feedback)  Dokter – patientrelatie (veel emotie met oplossingen, receptuur)  Vroedvrouw- moederrelatie (zorgend)  Peer – reviewrelatie (kritisch samen onderzoeken)  Old boysrelatie (sparringpartner)

10 coachees  3 soorten coachees: Bezoekers (hebben zelf geen probleem), klagers (zien zichzelf niet als deel van het probleem) en klanten (willen er iets aan doen).  In de oplossingsgerichte coaching zijn alleen klanten ‘geschikt’. Veranderingsbereidheid is noodzakelijk  Coach kan interveniëren bij klagers en bezoekers – aanzetten tot zelfreflectie om zodoende klant te worden.

11 Laddermethode ladder van gevolgtrekkingen blz. 80 1. Coachee presenteert vraag 2. Coach en coachee bekijken formulering probleem, zijn er vooronderstellingen 3. Waar komen die vandaan 4. Conflict in gesprek brengen en houden(pijnlijk) 5. Evaluatie probleem

12 GROW methode (Whitmore) Oorsprong: sport – tennis Kenmerken: snel aan te leren; ook voor korte coachingscontacten geschikt; in diverse situaties bruikbaar. Opbouw: G = gewenste uitkomst (doel vraag) R = realiteit (voor de vraag relevante realiteit) O = opties (welke mogelijkheden ziet de coachee zelf) W = welke keuze en sterkte van wilskracht

13 Johari Venster “Hoe meer je geeft Hoe meer je ontvangt”

14


Download ppt "Pascal van Schajik.  2s&feature=related 2s&feature=related."

Verwante presentaties


Ads door Google