De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijke coaching bij vochtbeperking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijke coaching bij vochtbeperking"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke coaching bij vochtbeperking
Breda Persoonlijke coaching bij vochtbeperking

2 Caroline Hendrickx en Gerda Verbraak maatschappelijk werk nefrologie
Persoonlijke coaching bij vochtbeperking Caroline Voostellen: Ik ben…. Vochtbeperking is voor veel patiënten een moeilijke opdracht. Verpleegkundigen en diëtisten spelen een belangrijke rol in de begeleiding. Voor een aantal patiënten zijn de ‘gewone’ interventies onvoldoende. Juist voor dié groep is dit protocol ontwikkeld, te geven door Maatschappelijk werkers of mensen die een opleiding motiverende gespreksvoering hebben gevolgd.

3 Patiënt komt teveel aan
JA Actie nefroloog, VP, diëtist gedurende 2 weken: Doel bereikt? NEE Geen verandering Normale behandeling Verpleegplan wordt aangemaakt. Intensivering contact diëtist. Max 6 weken JA Normale behandeling Traject wordt gestart , 6 bijeenkomsten Terugkoppeling in MDO Verder geen actie of alternatieven bespreken Aanmelden via MDO (Nefroloog, VP, Diëtist, MW). Uitgangspunten vaststellen en bekijken of patiënt in aanmerking komt voor Persoonlijke coaching bij vochtbeperking door MW Caroline: Om duidelijk af te stemmen met alle disciplines (met name verpleegkundigen en diëtisten) werken we in het Amphia met een beslisboom, gemaakt door Ans Jansen onze diëtist In dit schema worden deze afspraken in één oogopslag duidelijk. Vanwege het kleine lettertype hebben we er een print van gemaakt, aangevuld met een toelichting op de achterzijde.

4 Handleiding voor coach
Werkboek voor patiënt Handleiding voor coach Caroline Werkboek patiënt: informatie Registratie-opdrachten maken meer kans op succes (bereidheid is belangrijk) Gerda In de handleiding voor de coach wordt per bijeenkomst informatie over gebruikte methodiek en gesprekstechnieken gegeven

5 Methodiek Motiverende gespreksvoering Intrinsieke motivatie
Cognitieve dissonantie roken is dodelijk (kennis)  ik rook (gedrag) Registratie Zelfcontrole Terugvalpreventie Gerda De methodiek is gebaseerd op motiverende gespreksvoering. (actief luisteren, open vragen stellen, reflecteren, bevestigen, samenvatten, sturen) -Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie verhoogd (patiënt wil het zélf ipv de dokter wil het) We maken o.a. gebruik van cognitieve dissonantie: dit betekent dat je nadruk legt op gedachten, kennis en gedrag waarvan de patiënt ervaart dat die uit balans zijn. Dit geeft onaangenaam gevoel. Mensen streven balans na. Voorbeeld: roken = dodelijk (kennis) – ik rook (gedrag) Om de dissonantie op te heffen (de balans terug te krijgen) kun je ofwel je gedachten veranderen: roken is niet dodelijk, of je gedrag veranderen (stoppen met roken). Door Registratie wordt de zelfcontrole vergroot en er is aandacht voor terugvalpreventie.

6 4 fasen 1. Overweging (1 bijeenkomst) 2. Voorbereiding (1 bijeenkomst)
3. Actie (2 bijeenkomsten) 4. Volhouden (2 bijeenkomsten) IEDERE bijeenkomst: Monitoren voortgang en motivatie op peil houden Caroline 4 fasen -6 gesprekken 1: Voor en nadelen afwegen 2: beslissing en voorbereiden 3: actie 4: volhouden Iedere bijeenkomst: Monitoren van de voortgang Motivatie op peil houden

7 Fase 1 Overwegen Handleiding Werkrelatie Peilen van kennis
Motivatie verhogen Werkboek Uitleg over vocht en zout Uitleg over dorst Voor en nadelen vochtinname Voordelen vochtbeperking Gerda handleiding De relatie is belangrijk: de patiënt positief benaderen, niet veroordelen Door manier van vragen stellen leggen we het initiatief bij de patiënt. Caroline werkboek Onderzoeken wat patient weet over vocht. (Rol VP/dietist) Dorst =basisbehoefte (beïnvloed door zoutgebruik) ook gewoontegedrag (kopjes in de kast, als je die verzet grijp je vaak mis) Start maken registratie-opdrachten: voor en nadelen vochtinname en voordelen vochtbeperking, hiermee ontlok je zelfmotiverende uitspraken

8 Fase 2 Voorbereiding Handleiding
Verhogen motivatie en versterken zelfvertrouwen (scaling 1-10) Sociale steun Werkboek Het besluit Plan van aanpak Gerda handleiding. Scaling: Patiënt punt laten geven van 1 tot 10. Motivatie: hoe belangrijk is het voor u om te veranderen? Cijfer 1 = niet belangrijk– 10 is erg belangrijk (willen), waarom geen lager punt? Dan volgt een zelfmotiverende uitspraak. Hetzelfde voor: Hoeveel vertrouwen of het lukt 1 – 10 (kunnen). Waarom geen lager punt? Sociale steun: Hoe helpt uw echtgenoot? Die zegt dat ik niet mag drinken. Is dat helpend voor u? Nee, baal ik van. Stiekem drinken. Dát bespreken. Wat kan wel helpen? Caroline werkboek Het is belangrijk dat patiënten zélf het besluit nemen om door te gaan met de coaching. Dan: plan van aanpak: Redenen om aan vochtbeperking te houden Problemen Wat ga ik doen om aan vochtbeperking te houden: - Welke hulpmiddelen, sociale steun: wie kan mij helpen, welke beloning, bijvoorbeeld: jezelf compliment geven

9 Fase 3 plan van aanpak Handleiding Werkboek Alternatieven uitbreiden
Inzicht verhogen en leren omgaan met verleidelijke situaties Werkboek Omgaan met dorst Interne en externe factoren Hulpmiddelen Gevoelsurfen Ontspanning Gerda handleiding Ondanks het protocol zoek je voortdurend aansluiting met waar de patiënt mee bezig is, aan de hand van registratieopdrachten kun je alternatieven uitbreiden, wat helpt, wat kun je nog meer doen, wat kun je anders doen. Door verhogen inzicht zijn patiënten beter opgewassen. Let op taalgebruik: “verleidelijk ipv moeilijk” Caroline werkboek Hoe ga je om met dorst? (registratieopdracht: tijdstip dorstmoment, wat hebt u gedaan, hielp dit?) Hulpmiddelen: Afleiding, sociale steun, anders denken, kleine kopjes, ijsklontjes enz. Gevoelsurfen = concentreren op dorstgevoel, dit gaat als een golfbeweging vanzelf weer over Gedragsverandering kan stress met zich meebrengen, ontspanning belangrijk (activiteit of oefeningen, belang van bewegen) Verleidelijke situaties: intern en extern (voorbeeld: zien drinken, verjaardag / tegenover gedachten/gevoelens: er is niks aan het feest als ik niet mag drinken)

10 Fase 4 Volhouden Handleiding Werkboek Motivatie op peil houden
Keuzethema behandelen Werkboek Maken van noodplan Werkboek als persoonlijk naslagwerk Gerda handleiding We focussen op de winst die geboekt is, op wat wél goed gaat. Hoe beter iemand zijn eigen gedrag kent, hoe beter hij daar op in kan spelen. Aan de hand van huiswerkopdrachten wordt het thema besproken (stress, somberheid en druk van anderen) In het werkboek wordt de theorie stap voor stap in een registratieopdracht uitgewerkt Caroline werkboek Noodplan: doel: draad opnieuw oppakken na een vergissing (taalgebruik: geen ‘fout’ maar vergissing) Ook het noodplan is een concreet stappenplan. Uiteindelijk wordt het werkboek een persoonlijk naslagwerk

11 Ook aan de slag?


Download ppt "Persoonlijke coaching bij vochtbeperking"

Verwante presentaties


Ads door Google