De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Zuiverheid in huwelijk en seksualiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Zuiverheid in huwelijk en seksualiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Zuiverheid in huwelijk en seksualiteit

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 17 januari zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 17 januari a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur (voorbereiding H.A.) en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

7 Ps. 26: 8, 2 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel, In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning, De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht!

8 Ps. 26: 8, 2 Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog; Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen, En stel mijn oogmerk in den dag.

9 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

10 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

11 Ps. 139: 1, 14 Niets is, o Oppermajesteit, Bedekt voor Uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad', of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

12 Ps. 139: 1, 14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m', en zie, of mijn gemoed lets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden.

13 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

16 Ps. 119: 4, 14 NB Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

17 Ps. 119: 4, 14 NB Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

18 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

21 Preek Schriftlezing: Gen. 2: 18-25 Mat. 5: 27-30 1 Kor. 6: 12-20 Gebed des H. : 7, 8, 9 Zuiverheid in huwelijk en seksualiteit

22 Preek Schriftlezing: Gen. 2: 18-25 Mat. 5: 27-30 1 Kor. 6: 12-20 Gebed des H. : 7, 8, 9 Zuiverheid in huwelijk en seksualiteit 1) Wat is het huwelijk en wat is de bedoeling ervan? 2) Wat is seksualiteit en wat heeft dat met het huwelijk te maken? 3) Wat is de plaats van seksualiteit buiten het huwelijk? 4) Wat is onze roeping in alle omstandigheden?

23 Gebed des H.: 7, 8, 9 Leid ons in geen verzoeking ooit, Verberg voor ons Uw aanzicht nooit! Gij weet het, onze kracht is klein; De driften veel, en 't hart onrein. Wat wordt er van ons in dien staat, O Vader, zo Gij ons verlaat?

24 Gebed des H.: 7, 8, 9 Verlos ons uit des bozen macht; Bescherm, en sterk ons door Uw kracht Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; Dus zijn w' elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

25 Gebed des H.: 7, 8, 9 Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer', Uw is de kracht, Uw is al d' eer! U, die ons helpen wilt en kunt, Die in Uw Zoon verhoring gunt, Die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

26 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

29 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernnevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

30 Opwekking 350

31

32

33

34 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande

36 SB. 23: 3, 4 Dank God te allen tijde, verwacht het uit zijn hand: dan zal zijn milde vrede ‑ te hoog voor elk verstand ‑ uw hart en uw gedachten behoeden in uw Heer. Wie op de Heere wachten verblijdt Hij keer op keer.

37 SB. 23: 3, 4 Voorts, broeders, al wat waardig, wat waar en zuiver is, beminnelijk, rechtvaardig, al wat welluidend is ‑ en al wat u geleerd is, doe dat en leef daarbij: en God, de God des vredes, zal altijd met u zijn.

38 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Ps. 26: 8, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 139: 1, 14 Gebed Schriftlezing: Gen. 2: 18 - 25 Mat. 5: 27 - 30 1 Kor. 6: 12 – 20 Ps. 119: 4, 14 NB Kindernevendienst HC. 41 Preek Gebed des H.: 7, 8, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 350: 1, 2, 3, 4 Geloofsbelijdenis *SB. 23: 3, 4 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Zuiverheid in huwelijk en seksualiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google