De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hij is de hoogste HEER!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hij is de hoogste HEER!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hij is de hoogste HEER!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 17 januari zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 17 januari a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur (voorbereiding H.A.) en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

7 Opw. 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

8 Opw. 733 De Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

9 Opw. 733 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Verheerlijk zijn heilige Naam. (2x)

10 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

12 Ps. 136: 1, 16 Looft den HEER, want Hij is goed; Looft Hem met een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Die Zijn volk, als bij de hand, Leidde door woestijn en zand. Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

13 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

15 Ps. 81: 7, 14 NB Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen!

16 Ps. 81: 7, 14 NB Keer terug tot Mij Israël, gij trotse en de woestenij zal weer bloeien gaan; Ik geef most en graan, honing uit de rotsen.

17 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

20 Ps. 91: 5, 6 NB Maar gij moogt schuilen bij den Heer, geen kwaad bedreigt uw woning; gij hebt tot schild en tegenweer den allerhoogsten Koning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden.

21 Ps. 91: 5, 6 NB Ja, zij zijn om u als een wacht, zij dragen u op handen; lichtvoetig, in des Heren kracht, zo gaat gij door de landen. Uw voet bezeert zich aan geen steen, de leeuw ontwijkt uw schreden, de slang krimpt voor uw voet ineen, gij zult de draak vertreden.

22 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

23 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

24 Preek Schriftlezing: Deut. 8: 2-7 Marc. 1: 9-13 Tekst: Marc. 1: 12-13 >> Opw. 354: 1, 2 ”Hij is de hoogste HEER!” ( zelfs in de woestijn)

25 Opw. 354: 1, 2 Glorie aan God, glorie aan God.

26 Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer, Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, wij aanbidden, wij knielen voor Jezus Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon, overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer!

27 Opw. 354: 1, 2 Glorie aan God, glorie aan God.

28 Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam, heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie. Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft, Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig. Jezus is Heer, Redder en Heer. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn, heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer!

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande

32 Schriftberijming 25: 2, 3 Hij is geen hogepriester die onze strijd niet streed; dit lam draagt al het leed der wereld met zich mede. Getrouw is Hij bevonden; in de woestijn geweest, verzocht, beproefd ‑ de Geest behoedde Hem voor zonde.

33 Schriftberijming 25: 2, 3 Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon ‑ God is in Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig: al wie zijn hulp verlangen zullen te zijner tijd, daar Hij als priester pleit, barmhartigheid ontvangen.

34 Liturgie zondag 10 januari Mededelingen Opw. 733 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 136: 1, 16 Wetslezing Ps. 81: 7, 14 NB Gebed Schriftlezing Deut. 8: 2-7 Marcus 1: 9-13 Ps. 91: 5, 6 NB Tekst: Marc. 1: 12-13 Preek Opw. 354: 1, 2 Collecte Dankgebed *SB. 25: 2, 3 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hij is de hoogste HEER!"

Verwante presentaties


Ads door Google