De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Profielkeuze VWO 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Fred Bouwhuis – Decaan VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Profielkeuze VWO 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Fred Bouwhuis – Decaan VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Profielkeuze VWO 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Fred Bouwhuis – Decaan VWO

2 Overgang onderbouw–bovenbouw Van: Meer begeleid (uitgebreide) Basisvorming Kind Naar: Meer zelfstandigheid en vrijheid (voorbereiden op) Examen Jongvolwassene

3 Kenmerken Tweede Fase BL – Zelfstandig werken / leren Studiewijzers / PTA / Examenreglement Studiebegeleidingsuren Grotere hoeveelheden stof per toets – Zo vroeg mogelijk starten met schoolexamens Schoolexamen: start in 4e klas – Profielen

4 Toetsing Vier blokken, afgesloten met een toetsweek Schoolexamentoetsen (SET) Tussendoor: Kennistoetsen (KT) Praktische opdrachten (PO) Herkansing (1 SET na iedere 2 blokken) Per vak staan alle toetsen van het vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

5 Buitenlandse reis

6 Masterclass / Gymnasium / Atheneum Klassen door elkaar Voor iedereen: diploma voor VWO Voor gymnasium: toevoeging op diploma Voor masterclass: certificaat met beschrijving van extra’s (taalcertificaten, leerlingverenigingen, modules, PAL, wedstrijden, etc)

7 Impressie Kennismakingsdag

8 Leerlingbegeleiding Mentor * lesgevende docent * mentor-uur * kleine groepen (15-20 leerlingen per groep) Teamleider Decaan Zorg: Counselor / Dyslexiecoach / …

9 Opbouw vakkenpakket Gemeenschappelijk deel – Voor iedereen (min of meer) gelijk Profieldeel – Profielvakken Vrije deel – 2 examenvakken Keuzemodule (optioneel) – Verdieping, verbreding

10 Gemeenschappelijk deel Vakken: Nederlands Engels Duits / Frans (ath) of Latijn / Grieks (gym) !ontheffing mogelijk! (dyslexie) Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, atheneum) Lichamelijke opvoeding Profielwerkstuk

11 De profielen: maatschappij ProfielenE&MC&M ProfielvakkenWiskunde A/BWiskunde C/A Geschiedenis EconomieAardrijkskunde Profielkeuze-vak (1 kiezen) Aardrijks-kundeMuziek* M&OFilosofie

12 De profielen: natuur ProfielenN&GN&T ProfielvakkenWiskunde B/AWiskunde B BiologieNatuurkunde Scheikunde Profielkeuze-vak (1 kiezen) NatuurkundeWiskunde D Aardrijks- kunde Informatica*

13 Keuzevakken (2 kiezen) *wordt alleen aangeboden bij voldoende belangstelling NTNGEMCM MVT/Kl.Taal Economie Muziek*Economie Muziek* FilosofieMuziek* Filosofie Informatica* AardrijkskundeFilosofie BiologieNatuurkundeBSM* Wiskunde D M&O* BSM* Biologie M&O* Geschiedenis Aardrijkskunde

14 Uitgesloten vakcombinaties M&O, Muziek, Wiskunde D BSM, Informatica Latijn, Grieks I.v.m. les- en toetsrooster Bij sterke motivatie én voldoende capaciteiten: eventueel oplossing buiten les-rooster

15 Keuzemodules Verschillende onderwerpen (rekenen, kunst, Spaans, PC-bouw, ….) Alternatieven: Lidmaatschap BLV/BLR/BEAT/Debatbestuur PAL-tutor/PAL-leader/PAL-buddy Extra vak Vrijwillige deelname (m.u.v. rekenen)

16 Wat kun je doen met welk profiel? Veel opleidingen: Een VWO diploma Sommige opleidingen hebben aanvullende eisen. Bijvoorbeeld: Latijn of Grieks bij Klassieke Talen Profiel NG + Nat of NT + Bio bij medische en biologische opleidingen WisB en/of Nat bij meer technische opleidingen Voorkeur (geen eis) voor WisD bij technische opleidingen Zie bijgevoegde lijsten in voorlichtingsboekje

17 Vervolgopleidingen Bij C&M Bijvoorbeeld: Psychologie of Criminologie Met WA: Bedrijfseconomie Bij E&M Bijvoorbeeld: Int. Betrekkingen en int. Organisatie of Fiscale Economie

18 Vervolgopleidingen Bij N&G Bijvoorbeeld: Biotechnologie -Met NA: (Dier)Geneeskunde of Farmacie -Met NA & WB: Chemische technologie of Industrial Design Bij N&T Bijvoorbeeld: Werktuigbouwkunde of Lucht- en ruimtevaarttechniek

19 Welke keuzes dit jaar? Welk profiel (EM/CM/NG/NT) Welk(e) keuzevak(ken) Welke keuzemodule

20 Keuzebegeleiding klas 3 en 4 Qompas Gesprekken met mentor of decaan AOB-Compaz –test Voorlichtingsavonden op school Voorlichtingen door decanen Voorlichting door oud-leerlingen Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO Adviezen vakdocenten

21 Vervolg keuzebegeleiding September: beginnen met het programma Qompas Profielkeuze Eind oktober: Fun Park Challenge Saxion November /december snuffelstage (1 dag) November/december: Twente goes Techno 20 november: oud-leerlingenvoorlichting 8 December: voorlichtingsavond ouders VWO-3 7 januari: Profielkeuzedag op de UT d.m.v. workshops Begin januari voorlopige profielkeuze Na rapportvergaderingen blok 2: advies vakdocenten Bij discrepantie profielkeuze en adviezen: in gesprek Maart 2016: definitieve profielkeuze Voorafgaand aan rapportvergaderingen blok 3: nogmaals screening keuzes/vakadviezen

22 Voorlichting nieuwe vakken In het voorlichtingsboekje Vakkenvoorlichting op school: 15-12 Bij de vakdocenten (zie boekje)

23 Meer informatie? Gesprek met mentor Gesprek met vakdocent Gesprek met decaan Gesprek met teamleider TGG-test via school Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan)

24 Tenslotte… Bedankt voor uw aandacht Veel succes bij de keuze!


Download ppt "Voorlichting Profielkeuze VWO 3 Bas Smies – Teamleider VWO 1, 2 & 3 Fred Bouwhuis – Decaan VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google