De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Battle over History (kijk vanaf 01min00 tot en met 7min39)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Battle over History (kijk vanaf 01min00 tot en met 7min39)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Battle over History (kijk vanaf 01min00 tot en met 7min39)

3 De Armeense genocide, 1915 Wat is er gebeurd met de Armeniërs?

4 De Armeense genocide, 1915 Wat is er gebeurd met de Armeniërs?

5 Nabespreking Opdracht 1 A Feitenrelaas: Het Osmaanse Rijk rond 1900

6 Bron 3

7 Bron 4

8 Bron 1

9

10 Bron 8

11 Nabespreking Opdracht 1 B Feitenrelaas: Wat is er gebeurd met de Armeniërs?

12 19 e eeuw Het ooit zo machtige Osmaanse Rijk raakt ernstig in verval.

13 Bron 1

14 1911-1912 De Osmaanse sultan voert twee grote oorlogen op de Balkan en verliest opnieuw veel terrein

15 Bron 1

16 Bron 7

17 1913  Er is veel onvrede over de zwakheid van het Osmaanse Rijk en het verlies in de Balkanoorlogen.  De zogenaamde Jong Turken plegen een staatsgreep.  De nieuwe machthebbers zijn uit het leger afkomstig en voeren een extreem nationalistische politiek.

18 Henry Morgenthau, ambassadeur van de VS, over de staatsgreep van de Jong Turken Bron 22 In plaats van een democratische constitutionele staat hebben ze het idee van het Pan- Turkisme opgericht; in plaats van gelijke behandeling van alle Ottomanen, hebben ze besloten dat deze nieuwe staat enkel en alleen voor Turken is. Hun plan om alle christelijke scholen op te heffen of ze tenminste om te vormen in Turkse instellingen was slechts een detail in hun hele raciale programma. Ze proberen buitenlandse bedrijven te dwingen om Turkse arbeidskrachten in te huren en blijven benadrukken dat Grieken, Armeniërs en Joodse werknemers ontslagen moeten worden….. Ze gaan helemaal op in het onderdrukken van alle andere talen, behalve het Turks. In Constantinopel werd altijd Frans en Turks gesproken, veel straatbordjes waren in allebei de talen. Van de ene nacht op de andere hebben ze alle Franse borden verwijderd. Dat was voor veel buitenlanders enorm verwarrend maar de machthebbers weigerden de Franse bewegwijzering terug te plaatsen.’ Bron: (vertaald) citaat van Henry Morgenthau in Crimes against humanity and civilization: the Armenian genocide (Facing history and ourselves 2004), blz. 72.

19 Bron 9

20 1914 Het begin van WOI. Turkije kiest de Duitse zijde en vecht tegen Rusland, GB en Frankrijk.

21 Bron 17

22 Winter – voorjaar 1915  De Turken leiden grote nederlagen in de Kaukasus in hun veldtocht tegen de Russen.  Een aantal Armeniërs neemt dienst in het Russische leger.  De Britten vechten ondertussen op zee tegen de Turken en bereiden hun hun invasie bij Gallipoli voor.

23 Bron 16

24 Bron 5

25 24 april 1915 De Turkse minister van Binnenlandse Zaken beveelt de arrestatie en deportatie van meer dan 250 Armeense intellectuelen. Vrijwel niemand van hen overleeft de oorlog.

26 Bron 15

27 Vanaf voorjaar 1915 Gedwongen deportatie van Armeense moeders en kinderen naar Syrische woestijn waar geen opvang is geregeld. Vrijwel iedereen sterft. Armeense mannen worden in grote getalen vermoord.

28 Bron 11

29 Bron 13

30 Bron 14

31 Bron 23

32 Bron 21

33 Afschuwelijk lijden van christen Armeniërs Men herinnert zich wat enkele maanden geleden onze Romeinsche correspondent berichtte over den Heilige Stoel (= de paus, red.) … ten bate van der door Turkije onderdrukte Armeniërs en het gedeeltelijk welslagen dier pauselijke tusschenkomst. Thans bericht het bestuur te New-York van de buitenlandsche zending der Presbyterianen (= protestante kerk, red.) in een rapport over den toestand, waarin de uit Armenië naar noordelijk Arabië en Syrië gedeporteerde Armeniërs verkeeren. Het volgende wordt daarin vermeld uit een ingekomen schrijven van een zendeling: "Te Meskene heb ik gezien, dat vrouwen en kinderen zich in grafkuilen wierpen en de doodgravers smeekten, hen te begraven. De regeering verschaft geen brood. Te Hamar waren van de 7000 daar naar toe gebrachte Armeniërs er 3000 zoo goed als naakt; zij hielden zich bezig met het verzamelen van sprinkhanen, die zij rauw of gekookt nuttigden, al naarmate zij vuur konden krijgen of niet. Sommigen vingen honden op straat en aten die rauw. Te Rakka waren 15.000 Armeniërs, die daar in tenten waren in een kamp ter weerzijden van den Eufraat. Dien lieden was niet toegestaan de stad binnen te komen. Overal zag men vreeselijke tooneelen van naaktheid, honger en dood; de autoriteiten deden niets om te helpen. Sommigen van deze ongelukkigen wierpen zich uit wanhoop in de rivier. Dikwijls zagen zij heele rijen griezelige gestalten plotseling uit graven oprijzen en om brood en water smeeken. Zij hadden hun eigen graven gedolven en wachtten den dood af." De Gelderlander, 16 september 1916 Bron 24

34 1918 Het Osmaanse Rijk verliest WOI. De drie verantwoordelijke machthebbers worden door de geallieerden bij verstek ter dood veroordeeld.

35 Bron 10

36 1923 en daarna De held van Gallipoli, Mustafa Kemal ( = Atatürk), wordt na WOI de nieuwe leider van Turkije. De Turkse overheid zal van nu af aan de doelbewuste moord op de Armeniërs ontkennen.

37 Het Turkse standpunt over de Armeense ‘kwestie’ De Turkse staat ontkent dat er in 1915 een genocide heeft plaatsgevonden. Hij bestrijdt de toepasbaarheid van het begrip genocide en relativeert de gebeurtenissen. Het was oorlog en er vielen veel slachtoffers door gewapende strijd, honger en ziektes: Armeniërs, maar nog veel meer Turken en andere moslims. De kwestie wordt consequent aangeduid als de ‘zogenaamde genocide’ of er wordt verwezen naar ‘de Armeense beschuldigingen’. De Armeense kwestie wordt in Turkije weliswaar langzamerhand bespreekbaar, maar binnen strikte grenzen en niet in de laatste plaats onder druk van buitenaf, met name door de EU. Bron: Turkije Instituut Bron 20

38 1991 De Sovjet-Unie valt uit elkaar en Armenië wordt een onafhankelijke republiek. 24 april wordt uitgeroepen tot een nationale herdenkingsdag.

39 Bron 18

40 De zaak 1915 en het begrip genocide Definitie van genocide volgens de resolutie van de VN uit 1948 Genocide betekent een van de volgende daden, gepleegd met de intentie een nationale, etnische, radicale of religieuze groep gedeeltelijk of totaal te vernietigen. Hieronder vallen: Van toepassing? Vermoorden van leden van de groep. Veroorzaken van ernstige geestelijke of lichamelijke schade aan de leden van de groep. Het opzettelijk implementeren van leefomstandigheden die gericht zijn op gedeeltelijke of totale fysieke vernietiging van de groep. Maatregelen die erop gericht zijn geboorten binnen een groep te verhinderen. Het onder dwang transporteren van kinderen van de ene groep naar een andere groep.

41 Conclusies Armeniërs in het Osmaanse Rijk  Armeniërs zijn minderheid in Turkse Rijk, spreken eigen taal, zijn christelijk, veel Armeniërs zijn middenstanders.  Ze worden van oudsher gediscrimineerd en soms vervolgd. Invloedrijke gebeurtenissen:  Osmaanse Rijk is gedurende 19 e eeuw ernstig in verval.  Voor WOI verliezen ze twee oorlogen => veel vluchtelingen en nieuwe vernedering.  Staatsgreep brengt extreem nationalistische legerleiding aan de macht; ‘Turkije voor de Turken’  Slechte prestaties in WOI  Angst voor steun van Armeniërs voor Russen in WOI.


Download ppt "Battle over History (kijk vanaf 01min00 tot en met 7min39)"

Verwante presentaties


Ads door Google