De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STOPPEN MET DIALYSEREN Karin Honingh en Gerda Verbraak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STOPPEN MET DIALYSEREN Karin Honingh en Gerda Verbraak."— Transcript van de presentatie:

1 STOPPEN MET DIALYSEREN Karin Honingh en Gerda Verbraak

2 Programma Hoe verloopt het proces rondom het willen stoppen met dialyseren, welke tegenstrijdigheid in basisbehoeften komt de patiënt tegen Wat zegt de wet over stoppen met de behandeling Is stoppen met dialyseren gelijk aan euthanasie? Welke rechten heeft de patiënt Welke rol speelt de sociale omgeving van de patiënt Zijn er factoren van invloed op het besluitvormingsproces, zoals bijvoorbeeld depressie kwaliteit van leven, kwaliteit van dood

3 De wil van de patiënt dient leidraad te zijn van het te voeren beleid

4 Tegenstrijdigheid in basisbehoeften autonomie verbondenheid

5

6 WGBO Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

7 Informed Consent Combinatie van informatie en toestemming

8 Staat stoppen met dialyseren gelijk aan euthanasie? Definitie van euthanasie: Onder euthanasie wordt doorgaans verstaan: Iedere vorm van levensbeëindigend handelen door een arts, met het doel een einde te maken aan het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Onder levensbeëindiging op verzoek valt ook de hulp van de arts bij zelfdoding

9 Onder euthanasie valt dus niet: het niet instellen of staken van de behandeling Het verlenen van hulp ter verlichting van het sterven Het door de patiënt weigeren van de medische behandeling

10 Zelfbeschikkingsrecht patiënt Non treatment decision

11 Wilsverklaring

12 Systeemtheorie: invloed sociaal netwerk

13 Wanneer de behandeling als heel zwaar wordt ervaren……. Leefomstandigheden Eenzaamheid Depressie

14 Kwaliteit van leven Levensdrang, wie bepaalt? Is er ook kwaliteit van dood?

15 Multidisciplinair team arts: leidende rol diëtist: ondersteunende rol maatschappelijk werker: procesbegeleider verpleegkundige: procesbewaker

16 Rol van verpleegkundige in het multidisciplinair team: procesbewaker De dialyseverpleegkundige draagt mede de verantwoordelijkheid voor een optimale kwaliteit van zorgverlening

17 Taakomschrijving procesbewaker informatie afspraken andere disciplines contactpersoon rapportage

18

19 Het zorggebied rond het naderende levenseinde Opname verpleegafdeling Verpleeg- of verzorgingshuis Terminale thuiszorg, hospice Huisarts Nefroloog voor medisch consult Verpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist geestelijk verzorger

20 Stelling 1 Ik heb géén begrip voor een patiënt die wil stoppen met dialyseren. het betreft een 43 jarige moeder van 3 jonge kinderen, met vrij goede kansen op transplantatie ze brengt altijd gezelligheid op de afdeling, ligt goed bij andere patiënten en collega’s

21 Stelling 2 Een patiënt die in overleg met familie, arts en maatschappelijk werker besloten heeft te stoppen met dialyseren, kan niet meer terugkomen op zijn beslissing Aanvulling op de situatie: de huisarts is ingeschakeld terminale thuiszorg is geregeld Zijn plaats op de afdeling is al ingevuld vanuit de wachtlijst

22


Download ppt "STOPPEN MET DIALYSEREN Karin Honingh en Gerda Verbraak."

Verwante presentaties


Ads door Google