De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid 20 april 2015 Tilburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid 20 april 2015 Tilburg."— Transcript van de presentatie:

1 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid 20 april 2015 Tilburg

2 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid Programma: 19.15 - 19.30 uurOntvangst en Welkom 19.45 uurPresentatie “best practices” 20.30 uurWorkshop “ontwikkeling projecten” 1) Hoe leggen we contact met regulier onderwijs “Werven” 2) Hoe houden we onze jeugdleden leden “Boeien -Binden” 3) Hoe gaan we om met aannemen ZZP’ers “Opleiding” 20.40 uurOpsplitsen in 3 groepen a.d.h.v. 9 stappenplan 21.50 uurPresentatie van de gemaakte opdrachten 22.30 uur Einde en afsluiting van de avond

3 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid Best Practices 1 WERVEN (Sophia’s ver.) Basisschool project voor de groepen 5 en 6 van de basisschool:  4 lessen waarvan de eerste een introductieles  Groep 5 leerlingen krijgen slagwerkles en de groep 6 krijgen les op een blaasinstrument (keuze uit b.v. 6 instrumenten)  Vervolgens krijgen ze 3 weken les door gediplomeerde docenten waarmee ze een stuk instuderen en op de laatste dag samen met het opleidingsorkest ten uitvoer brengen t.o.v. familie - vrienden en kennissen.  Tijdens de uitvoering draait er een powerpoint-presentatie met foto’s van de uitvoerende kinderen met hun naam daarbij.  Bij de afsluiting speelt het eigen opleidingsorkest ook nog een paar hedendaagse populaire stukjes.

4 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid Best Practices 2 Boeien en Binden Voorbeeld van harmonie Eendracht maakt Macht Een kort overzicht uit een programma waar Budel mee werkt.  Jeugd betrekken bij organisatie van succesvolle evenementen.  “Buulse Proms” nagenoeg professioneel evenement.  Muzikanten prikkelen b.v. met concours en of concert.  Stimuleren aanschaf eigen instrument.  Leden trots laten zijn op hun vereniging.  Samenwerking met andere verenigingen b.v. koren,dans,toneel.

5 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid Best Practices 3 Opleiding Voorbeeld van Stichting SMO Oefening&Uitspanning  Door het ontbreken van muziekschool en of slechte samenwerking eigen opleiding gestart.  Sterke binding met de harmonie ondanks de aparte stichting.  Werken met professionele docenten waar een hechte band mee is.  Jeugd betrekken bij alle activiteiten die georganiseerd worden.  Om aanbod te blijven houden elk jaar projecten op scholen doen, waar dan weer nieuwe aanmeldingen uit voort komen.

6 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid OPDRACHT GROEP 1 “Hoe leggen we contact met het reguliere onderwijs” OPDRACHT:  Bedenk met je groep een plan om contact te leggen met de basisschool (eventueel de middelbare school).  Met wie leggen we contact?  Wie zijn onze partners daarin? (gemeente,andere verenigingen etc?  Wat willen we voor elkaar betekenen?  Wat voor project willen we doen?  Etc. etc.

7 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid OPDRACHT GROEP 2 “Hoe blijven we jeugdleden Boeien en Binden ? OPDRACHT:  Bedenk met je groep een project waarmee je jeugdleden kunt blijven binden aan de vereniging,  Hierbij heb je de keuze om je te richten op één specifiek project of om het stappenplan in te vullen aan de hand van meerdere projectmogelijkheden en activiteiten.  Tip bij de laatste optie: schrijf allereerst de diverse activiteiten op en nummer ze met A t/m….. (richt je hierbij op max. 5 activiteiten.

8 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid OPDRACHT GROEP 3 “Hoe gaan we om met het wegvallen van muziekscholen? OPDRACHT:  Bedenk met je groep een plan als de muziekschool waar je als vereniging bij bent aangesloten wegvalt.  Neem je ZZP’ers aan? En hoe ga je daarmee om?  Hoe pas je dit in je organisatie aan m.b.t. kosten, voor- en nadelen.

9 BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid 9 Stappenplan: Om te beginnen moeten we het beleid vaststellen (wat willen we bereiken en met welke middelen willen we dat doen: Stap 1:Doel: welke resultaten willen we bereiken? Stap 2:Middelen: op welke wijze? (elementen uit de best practices aangevuld met eigen ideeën) Een projectplan bestaat verder uit een aantal onderdelen: Stap 3:Planning: welke stappen zijn er en wanneer zijn die klaar? Stap 4:Kosten: welke financiële middelen zijn er nodig en hoe voorzie ik daarin? Stap 5:Organisatie: wie gaan het doen? wie is de projectleider? en wie is opdrachtgever? Stap 6:Informatie: wie wordt wanneer en op welke wijze geïnformeerd? Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de uitvoering: Stap 7:Monitoren: hoe gaan we de voortgang volgen ? ( b.v. door “reviewsessies”?) Stap 8:Succesfactoren: welek factoren zijn bepalend voor het succes en hoe zorgen we dat die factoren aanwezig zijn? Stap 9:Risico’s: welke risico’s lopen we en hoe kunnen we die afdekken?


Download ppt "BBM workshop Educatie & Jeugdbeleid 20 april 2015 Tilburg."

Verwante presentaties


Ads door Google