De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kanttekeningen bij de huidige manier van toetsen van accountantskantoren Dia 1 2 december 2015 Gert van den Brink AA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kanttekeningen bij de huidige manier van toetsen van accountantskantoren Dia 1 2 december 2015 Gert van den Brink AA."— Transcript van de presentatie:

1 Kanttekeningen bij de huidige manier van toetsen van accountantskantoren Dia 1 2 december 2015 Gert van den Brink AA

2 Bezwaar tegen toetsingen Brief van 4 organisaties – Auxilium adviesgroep – Fiscount – FullFianance Consultants – NOVAK Specifiek gericht op toetsingen bij MKB kantoren Verzonden oktober 2014 Dia 2

3 Belangrijkste bezwaren in brief Onduidelijke toetsnormen Onduidelijkheid over de vereiste documentatie Wisselende kwaliteit van de toetsingen Onduidelijke rapportage(normen) Er wordt geen rekening gehouden met ingezette verbeteringen van het kantoor Dia 3

4 Voorbeelden van gesignaleerde problemen 1 Bij toetsers bleken verschillende meningen te bestaan over de uitleg van met name Standaard 4410. Een paar voorbeelden: Definitie van samenstellen, niets doen tenzij (uitleg artikel 14); Zoeken naar zekerheid, controlenormen als uitgangspunt nemen; Wijze van vastlegging van de instemming van de opdrachtgever; Kennis Leidraad 14 was onvoldoende. Dia 4

5 Voorbeelden van gesignaleerde problemen 2 Dossiers worden getoetst alsof het controledossiers betreft Vragen in het werkprogramma moeten beargumenteerd worden beantwoord Een initiële cijferbeoordeling is verplicht Onvoldoende kennis vaktechniek bij toetsers Dia 5

6 Voorbeelden van gesignaleerde problemen 3 Niet de uitgevoerde werkzaamheden maar het kwaliteitssysteem (Lees het handboek of het werkprogramma) is beslissend voor de uitslag van de toetsing: – Als het handboek meer voorschrijft dan de regelgeving vraagt wordt op de regels van het handboek getoetst; Definitie van de kwaliteit van werkzaamheden is niet duidelijk genoeg voor de toetsers. Zij gaan daarom uit van: – Best Practice; – Eigen kantoor; – Een norm die ligt boven het aangetroffen niveau; Dia 6

7 Overige signaleringen 1 Huidige regelgeving voor accountants is in principe gebaseerd op de individuele accountant die een opleidingstitel heeft. Slechts met veel moeite kan dit worden toegepast op organisaties die te toetsen zijn Dit wordt opgelost door de toetsing te koppelen aan specifieke producten (assurance- en aan assurance verwant) De grootste groep accountants wordt nooit getoetst (Accountants in Business) Dia 7

8 Overige signaleringen 2 Het grootste deel van de werkzaamheden op een accountantskantoor worden niet getoetst. Er wordt niet gekeken naar: – Winst aangiften; – Afdrachtsbelastingen zoals loonbelasting en omzetbelasting; – Adviezen; – Overige opdrachten; – Opstellen begroting en tussentijdse rapportage’s; – Bedreigingen objectiviteit/onafhankelijkheid; – Enz. Dia 8

9 Overige signaleringen 3 Als toetsingen zijn bedoeld om fouten en misslagen door accountants te voorkomen voldoet de huidige opzet niet: – Slechts ongeveer 30 % van de ingediende klachten bij de accountantskamer in het laatste halfjaar hadden met de huidige wijze van toetsen ook in een toetsing ontdekt kunnen worden – De klachten tegen Accountants in Business (tussen de 10 en 15% van het totaal aantal klachten) kunnen in het geheel niet ontdekt worden door de toetsingen Dia 9

10 Gevolgen in de praktijk Wij adviseren om zeer voorzichtig om te gaan met handboeken. Het absolute minimum is voldoende Grote verschillen in de uitslagen van de toetsingen over de kantoren Een stevige juridisering van de toetsingen, gewenst vanuit de kantoren en geadviseerd door ondersteunende organisaties Geheel verdwijnen van de collegiale toetsing Dia 10

11 Stellingen mijnerzijds 1.We moeten een keuze maken tussen het beschermen van een titel of van een beroep. Daar hoort dan wel een vorm van toezicht bij. Dia 11

12 Stellingen mijnerzijds 2.Toetsingen in de huidige vorm geven schijnzekerheid. Dia 12

13 Stellingen mijnerzijds 3.De huidige wijze van toetsen is discriminerend voor kantoren die voor zich zelf een hoge standaard aanhouden. Dia 13

14 Mogelijke wijzigingen (voor het niet WTA domein) 1.Het uitbreiden van de toetsingen naar alle werkzaamheden van een accountant (ook in Business) 2.Definiëren van een uniform kwaliteitssysteem voor alle accountants en dit voorschrijven en toetsen. 3.Het herintroduceren van collegiale toetsingen door de NBA. Met daarnaast een instantie (of omvormen van de RvT) met opsporingsbevoegdheid bij alle accountants; 4.Het aan de markt- of marktpartijen overlaten om collegiaal te toetsen waarbij de NBA alleen de rol overhoud van de instantie met opsporingsbevoegdheid. Dia 14

15 Slotdiscussie Dia 15


Download ppt "Kanttekeningen bij de huidige manier van toetsen van accountantskantoren Dia 1 2 december 2015 Gert van den Brink AA."

Verwante presentaties


Ads door Google