De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 4 Harrie Manders

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 4 Harrie Manders"— Transcript van de presentatie:

1 1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 4 Harrie Manders manhg@hr.nl http://med.hr.nl/manhg

2 Vandaag op de agenda: 1.Terugblik vorige week 2.H4 van het boek 3.Artikel C. Noden en Wensen 2

3 Vorige week: cultuur en sociaal bewustzijn 3 Cultuur Subcultuur Confron- taties Beperkt bewustzijn Ideologie Symbolisch Interactionisme MeadWeber

4 Vorige week 4 ‘Mislukte’ integratie? Nationale identiteit

5 H 5. Sociale verbanden 5 Groep Collectiviteit Sociale categorie Twee variabelen: 1.Interactie/communicatie 2.Gemeenschappelijke normen en waarden Groeperingen

6 Groep: ●Overzichtelijk ●Interactie; veelvuldig, regelmatig, intensief ●Gezamenlijke normen en waarden ●Verwachtingen over en weer ●Patroon: plaats / rollen / initiatieven 6 Ja

7 Collectiviteit: ●Wel een basis van gemeenschappelijke waarden en/of belangen ●Geen interactie/communicatie met elkaar 7 Nee Ja

8 Sociale categorie ●Hebben alleen een bepaalde eigenschap gemeenschappelijk ●Ook wel: doelgroep 8 Nee

9 Andere groepskenmerkengroepskenmerken 9 GROEPSDYNAMICA Taal / Straattaal

10 Formele organisatiesorganisaties 10 Organisatie- sociologie Organisatie: een groep die gericht is op het bereiken van bepaalde doeleinden en daarvoor een bepaalde positie- en taakverdeling heeft FormeelDuurzaam Taakgericht Zakelijk+/- Gesloten Doelen / belangen

11 Mens in een groepering 11 STATUS / AANZIEN POSITIE TIJDELIJK / LEVENSLANG ROLLEN DOELEN VERWACHTINGEN TOEGEWEZEN / VERWORVEN NETWERK

12 Mens in een groepering: netwerktekening vanuit 1 positie 12 JIJ als student hebt te maken met…

13 Werk School Vrienden Familie Mens in een groepering: netwerktekening vanuit meerdere posities 13 JIJ als… Ontspanning

14 Voorbeeld van een netwerknetwerk 14 schuldhulpverlening Eigen kracht?! Van zorgen voor naar zorgen dat…..

15 Sociale structuur 15 HOE ZIT HET IN ELKAAR? 1.Elke groepering heeft structuur 2. Relatie: doel - structuur 3. Niet of nauwelijks verbonden aan personen 4. Duurzaam maar niet overanderlijk Functionalisme Durkheim

16 16 communicatie Relatie hoog- laag Star of veranderlijk Nauw of ruim omschreven kaders STRUCTUUR- KENMERKEN

17 Samenleving 17 Structuur in de samenleving is gericht op het vervullen van behoeften: 1.Economisch 2.Affectief 3.Cognitief 4.Politiek FUNCTIONALISME & INTERDEPENDENTIE Spanningen en disfuncties samenleving Dürkheim

18 Artikel H: Noden en wensen, verleden, heden en toekomst Kernwoorden: 18 Prof. Schuyt Historische ontwikkeling 4 Toekomstvisies 4

19 Vervolg artikel C. Ontwikkeling van de verzorgingsstaat langs drie lijnen: 1.Aantal en soort sociale risico’s 2.Uitbreiding van de aantallen uitkeringsgerechtigden 3.Uitbreiding van de sectoren 19

20 Volgende week: Hoorcollege 5. 20


Download ppt "1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 4 Harrie Manders"

Verwante presentaties


Ads door Google