De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2016 Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2016 Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure."— Transcript van de presentatie:

1 Januari 2016 Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure

2 De onderwerpen ✤H✤Het basisschooladvies ✤K✤Kiezen VO-scholen ✤O✤Opstellen van een voorkeurslijst ✤A✤Aanmelden bij een VO-school ✤D✤De centrale loting & matching ✤D✤De centrale eindtoets ✤K✤Kennismakingsdag op VO-school ✤ Wat wordt er van ouders verwacht? ✤ Belangrijke data ✤ Extra: Het Nederlandse onderwijssysteem

3 Het basisschooladvies Uiterlijk eind januari ✤H✤Het LVS van groep 6, 7 en 8 ✤D✤De werkhouding en het gedrag ✤A✤Aanvullende onderwijskundige gegevens ✤A✤Al deze gegevens verzamelt de basisschool in een rapport (oki-doc). U ontvangt dit oki-doc en de VO-school gebruikt dit voor de toelating.

4 Kiezen VO-scholen Januari - maart ✤K✤Kies scholen die bij de het basisschooladvies passen. ✤K✤Kies scholen die bij uw kind passen. ✤D✤De basisschool helpt bij het maken van keuzes.

5 Opstellen van een voorkeurslijst I Eind februari - begin maart ✤Z✤Zet zoveel mogelijk passende scholen op de lijst. ✤V✤VMBO-b/k ongeveer 4 scholen ✤V✤VMBO-t ongeveer 6 scholen ✤H✤HAVO en VWO tot wel 12 scholen ✤E✤Eventuele voorrang geldt alleen als die school op de eerste plek van de voorkeurslijst staat.

6 Opstellen van een voorkeurslijst II Eind februari - begin maart ✤V✤Van een langere lijst wordt uw kind nooit slechter! ✤I✤Interesse in een vakschool (Hubertus & Berkhoff of het Mediacollege Amsterdam)? De intake voor deze scholen moet voor de voorjaarsvakantie positief zijn afgerond om deze school op de voorkeurslijst te kunnen zetten. ✤G✤Geen centrale loting en matching voor praktijkonderwijs, VSO, tussenvoorziening, schakelklas en kopklas.

7 Aanmelden bij een VO-school 7 maart t/m 18 maart ✤U✤U meldt uw kind aan bij de school van eerste voorkeur (de school die bovenaan uw voorkeurslijst staat). ✤D✤Denk eraan uw aanmeldingsformulier, de voorkeurslijst en legitimatie (of uittreksel geboorteregister) van uw kind mee te nemen. ✤N✤Na de aanmelding gaat de VO-school van alle leerlingen bekijken of ze toelaatbaar zijn.

8 Centrale loting & matching I Begin april ✤A✤Alle leerlingen die in Amsterdam naar een VO-school willen, hebben zich aangemeld met hun voorkeurslijst en staan in een computer. ✤I✤In het bijzijn van een notaris krijgt elke leerling een lotnummer toegewezen door een computer. ✤I✤In volgorde van het lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het lotnummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school die bovenaan de voorkeurslijst staat plek heeft.

9

10 Centrale loting & matching III 7 april ✤E✤Elke leerling die zich op tijd heeft aangemeld voor de centrale loting & matching krijgt bericht over de plaatsing. ✤A✤Als uw kind niet is geplaatst vanwege een (te) korte voorkeurslijst, krijgt uw kind de kans om zich opnieuw aan te melden bij scholen die nog plek hebben. ✤D✤De reservelijst: Uw kind wordt bijvoorbeeld niet op de school van de eerste voorkeur geplaatst, maar op de zesde voorkeur. Dan staat uw kind op de reservelijst van de vijf scholen die hoger op de voorkeurslijst stonden. Als een school een plek vrij krijgt, worden de leerlingen op de reservelijst benaderd.

11 De centrale eindtoets Cito eindtoets 21, 22 en 23 april ✤D✤De eindtoets speelt geen rol in de toelating, het basisschooladvies is leidend. ✤A✤Als score op eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, komt er een heroverweging. ✤D✤De basisschool kan (in sommige gevallen!) het basisschooladvies naar boven aanpassen. ✤A✤Als uw kind de eindtoets slechter heeft gemaakt dan het basisschooladvies, gebeurt er niets. ✤T✤Tip! Overweeg school met meerdere onderwijsniveaus als u verwacht dat uw kind de eindtoets beter gaat maken dan het basisschooladvies is. Dan kan uw kind mogelijk op de school waar hij/zij is geplaatst blijven na een opgehoogd basisschooladvies.

12 Kennismakingsdag op nieuwe VO- school 21 of 22 juni ✤E✤Elke school in Amsterdam organiseert een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leerlingen. Hier ontmoet uw kind de leerlingen waarmee hij/zij volgend jaar in de klas komt en leert uw kind de school alvast een beetje beter kennen.

13 Wat wordt er van ouders verwacht? ✤Z✤Zij oriënteren zich op verschillende scholen o.a. met behulp van de Amsterdamse Keuzegids 2016. ✤Z✤Zij bespreken met hun kind de schoolkeuze. ✤Z✤Zij bezoeken met hun kind verschillende scholen op de open dagen in januari, februari en maart. ✤Z✤Zij maken met hun kind een voorkeurslijst met scholen passend bij hun basisschooladvies. ✤Z✤Zij melden hun kind aan tussen 7 en 18 maart aan bij de school van eerste voorkeur.

14 Belangrijke data ✤J✤Januari: laatste LVS-toetsen en gesprekken met ouders over basisschooladvies ✤T✤Tot en met februari: invullen onderwijskundige rapporten ✤J✤Januari, februari en maart: bezoek open dagen ✤M✤Ma 7 – vr 18 maart: opstellen lijst met voorkeuren en aanmelden bij VO-school ✤M✤Ma 21 maart t/m vr 1 april: VO-school van eerste voorkeur behandelt aanmelding ✤D✤Do 7 april: plaatsingsbesluit centrale loting & matching bekend ✤U✤Uiterlijk ma 11 april: bevestiging plaatsing door ouder ✤U✤Uiterlijk vr 15 april: afronding plaatsing ✤D✤Di 21, wo 22 en do 23 april: centrale cito-eindtoets (sommige scholen doen een andere toets!) ✤N✤Na de meivakantie: uitslag centrale eindtoets ✤D✤Dinsdag 21 of woensdag 22 juni: kennismaking op nieuwe school

15 Vragen? ✤ Neem contact op met de leerkracht ✤ Meer informatie op www.amsterdam.nl/naardebrugklas www.amsterdam.nl/naardebrugklas ✤ Scholen zoeken op www.amsterdam.nl/schoolwijzer www.amsterdam.nl/schoolwijzer


Download ppt "Januari 2016 Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure."

Verwante presentaties


Ads door Google