De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leraareffectiviteit – wat weten we (niet)? Daniel Muijs, University of Southampton.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leraareffectiviteit – wat weten we (niet)? Daniel Muijs, University of Southampton."— Transcript van de presentatie:

1 Leraareffectiviteit – wat weten we (niet)? Daniel Muijs, University of Southampton

2 Inleiding Inhoud: –Wat is leraareffectiviteitsonderzoek? –Hoe doen we leraareffectiviteitsonderzoek? –Leraareffectiviteit: vijf basisprincipes –Toekomstige ontwikkelingen

3 Leraareffectiviteitsonderzoek Een empirisch onderzoeksprogramma – wat is de relatie tussen wat leraren doen en wat leerlingen leren Begonnen in jaren 60 (Brophy & Good, 1986; Muijs & Reynolds, 2011) Doel: niet enkel theorie, ook praktisch bruikbare resultaten

4 Leraareffectiviteitsonderzoek Hoe zou u het doen? 4

5 Methodologie Basismodel: –Input – proces – uitkomst Dus drie types variabelen –Input variabelen –Proces variabelen –Uitkomst variabelen Alle drie zijn complex en controversieel

6 Input en Uitkomst Belang van achtergrond leerling – wat is toegevoegde waarde school/leraar? Betrouwbaarheid variabelen varieert! Keuze input variabelen kan resultaten beïnvloeden Keuze uitkomst variabelen kan resultaten beïnvloeden

7 Proces variabelen Welke zijn belangrijk voor uitkomsten? –Uit de theorie –Uit praktische kennis –Uit empirisch onderzoek –Antwoorden zijn nooit definitief Is het mogelijk de complexiteit van een klas/school te meten? Meest gebruikt: vragenlijsten en systematische observatie

8 Activiteit Welke factoren (b.v. leerlingkenmerken zoals gender, school factoren of klasse factoren zoals klassegrootte, kwaliteit leraar) hebben volgens u de grootste invloed op leerlingenuitkomsten?

9 De voornaamste factoren (in volgorde) De leerling zelf De klas De school

10 Leraareffectiviteit Verklaart tot 75% van de variantie in leerlinguitkomsten op klasniveau Indien men twee leerlingen met een identieke achtergrond en testresultaten in Wiskunde neemt, en de eerste krijgt een jaar les van de meest effectieve leraar, terwijl de tweede les krijgt van de minst effectieve leraar, dan zal de eerste op het einde van het jaar 25% hoger scoren in Wiskunde dan de tweede (Muijs & Reynolds, 2001)

11 Een kwestie van sociale rechtvaardigheid De leraar is het belangrijkst voor –Leerlingen uit achterstandsgezinnen –Leerlingen die risico lopen te falen

12 Leraareffectiviteit Leraren zijn dus belangrijk, maar wat is dan juist effectief? Vijf basisprincipes uit onderzoek.

13 Principe 1: Directe Instructie Directe instructie is de beste methode voor het aanleren van basiskennis Interactieve methode waarbij de hele klas onderwezen wordt, met oefening individueel en in groep De les wordt zorgvuldig opgebouwd Meesterschap wordt bereikt door stapsgewijs lesgeven, oefening en evaluatie Zeer belangrijk voor leerlingen uit sociaal achtergestelde gezinnen

14 Principe 2: Metacognitie Zelfregulerend leren en metacognitie groeien in belang Dit gebeurt niet vanzelf, instructie is noodzakelijk. Onderzoek suggereert: –Doe dit binnen vakcontext –Belang van metacognitie moet duidelijk zijn voor de leerling –Vergt tijd –Vereist open taken

15 Principe 3: Feedback en evaluatie Formatieve evaluatie kan zeer effectief zijn (Black & William, 2006, Hattie, 2012) Maar moet frequent, gedetailleerd en specifiek zijn Helpt leraren in het zetten van doelstellingen Lof moet specifiek zijn

16 Principe 4: Vakkennis Kennis vormt de basis voor begrip. Lange-termijn geheugen speelt centrale rol in leren. Leraren hebben dus geode vakkennis nodig Heeft niet alleen relatie met leren, maar ook met zelfvertrouwen van de leraar Is geen simpel lineair effect… 16

17 Principe 5: School en systeem effecten Schooleffectiviteit is ook belangrijk Kwaliteit van instroom leraren is systematisch centrale factor, maar ook levenslang leren van de leraar draagt bij tot sterk systeem Lerarenopleiding moet gericht zijn op het daadwerkelijke startpunt van de student/leraar

18 Schooleffectiviteit School moet een omgeving zijn waarin effectief lesgeven centraal staat De leerling moet de school als coherent ervaren Schoolverbetering is een cyclus, die verschillende vormen van leiderschap vereist naargelang de fase waarin school zich bevindt 18

19 Ontwikkelingen in leraareffectiviteit Cognitieve psychologie ‘Big data’ Technologie

20 Conclusie Rol van leraren is groot Vijf principes: –Directe instructie voor basiskennis –Belang van zelfregulerend leren en metacognitie –Feedback en evaluatie –Vakkennis –School- en systeemeffecten We weten veel, maar passen dit vaak niet toe!

21 Conclusie Dank u voor uw aandacht! D.Muijs@soton.ac.uk @ProfDanielMuijs 21


Download ppt "Leraareffectiviteit – wat weten we (niet)? Daniel Muijs, University of Southampton."

Verwante presentaties


Ads door Google