De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Succesvol deeltijd hogeronderwijs Waar staan we? - gedeelde praktijken - Workshop 10-12-2014 Ver. Hogescholen Praktijkervaring flexibel opleiden Elly.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Succesvol deeltijd hogeronderwijs Waar staan we? - gedeelde praktijken - Workshop 10-12-2014 Ver. Hogescholen Praktijkervaring flexibel opleiden Elly."— Transcript van de presentatie:

1 1 Succesvol deeltijd hogeronderwijs Waar staan we? - gedeelde praktijken - Workshop 10-12-2014 Ver. Hogescholen Praktijkervaring flexibel opleiden Elly van den Berg & Arnolt Stijf

2 2 Waar staan we samen? - nulmeting Visie en onderwijsontwikkeling Workflow van een student Oogst en vervolg Workshop Praktijkervaring flexibel opleiden opzet

3 3 Succesvol deeltijd hogeronderwijs volgens adviesrapport Rinnooy Kan nulmeting A Het biedt mogelijkheden tot gefaseerde deelname aan (modulen van) opleidingen. Dit resulteert in studiepunten die te stapelen zijn en uiteindelijk leiden tot diploma’s. B Het onderwijs sluit aan bij de praktijkervaring van de volwassen deelnemer, sluit op maat aan bij wat mensen al kennen en kunnen en biedt mogelijkheden tot toepassing in en toetsing aan de praktijk. C Het onderwijs is flexibel en efficiënt vormgegeven, onder meer doordat gebruik wordt gemaakt van tijd- en plaatsonafhankelijk leren met behulp van online onderwijs en van de mogelijkheden die de werkplek van de volwassen student biedt voor het uitvoeren van relevante leeractiviteiten. D Er is sprake van een financieringssystematiek die de deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs stimuleert en bijdraagt aan een flexibele en vraaggerichte vormgeving van dat onderwijs.

4 4 Nulmeting invullen aan de slag Betekenis cijfers: 1 helemaal mee oneens 2 gedeeltelijk mee oneens 3 niet mee eens of oneens 4 gedeeltelijk mee eens 5 helemaal mee eens

5 5 CHE : visie en onderwijsontwikkeling Focus: leerresultaten Focus: verbinden van beroep en persoon

6 6 Praktijkgestuurd onderwijs -> gedeelde praktijken Praktijk: vragen en dilemma Programma/ module Kerntaken

7 7 Wat is er voor nodig? Duidelijke leerlijn gericht op conceptuele ontwikkeling Duidelijke leerlijn gericht op praktijken Duidelijke vormingslijn Duidelijke onderzoekslijn = onderwijseenheid Flexibilisering, aansluiten bij kennis en kunde

8 8 Opbouw van module Kerntaak 5: Versterken van imago en reputatie Praktijkopdracht: persvoorlichting + persmap produceren Conceptuele leerlijn: bijdrage van cultuur en context; bijdrage vanuit public trust Bijdrage onderzoek: analyse van imago gemeente Ede; bijdrage Food Valley Bijdrage Vorming: omgaan met grenzen; morele vorming 10 EC

9 9 KT 2 KT 4 KT 8 Niv 1 Profiel = 30 EC Voorbeeld van een voucher

10 10 Krachtige leeromgeving

11 11 Proces inrichten: studeren op maat 1. Inhoudelijke onderwijsontwikkeling: formuleren van kwalificaties per onderwijseenheid, programma van eisen, toetsgestuurd en praktijkgestuurd -> kerntaken is verbindend 2. Vormgeven van het onderwijs: Online (conceptuele leerlijn) en offline 3. Verbinden met werkveld, trialogisch: Ruimte voor (informele) werkervaring -> werkplekleren

12 12

13 13

14 14 Verbinden met werkveld

15 15 student perspectief Even kennismaken met Tineke Profiel: V - 53 jaar, oudere kinderen, vrijwilligerswerk, beroepservaring vanuit buitenlandse context Wens: flexibel studeren met optimale erkenning van eerder verworven kwalificaties en competenties) Workflow Tineke: -inschrijving – quickscan - intake – advies -> 3 dossiers  intake – assessment  rapport -individueel studieplan: niet lineaire studieroute -eventueel vaststellen leerarrangement in samenhang met praktijkleren -starten leertraject -Verwachte studieduur: 2,5 jaar

16 16 Oogst en vervolg - Wat nemen we mee aan leerpunten? - Wat kunnen we voor elkaar betekenen? vervolg


Download ppt "1 Succesvol deeltijd hogeronderwijs Waar staan we? - gedeelde praktijken - Workshop 10-12-2014 Ver. Hogescholen Praktijkervaring flexibel opleiden Elly."

Verwante presentaties


Ads door Google