De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31 De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving 33De moderne vorm van imperialisme die verband hield.

Verwante presentaties


Presentatie over: "31 De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving 33De moderne vorm van imperialisme die verband hield."— Transcript van de presentatie:

1

2 31 De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving 33De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie 36De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme Voorbeelden stofomschrijving Conferentie van Berlijn (1884-1885) (KA 33)

3 Napoleon III en Bismarck na de slag bij Sedan

4 De Duitse eenheid komt tot stand Wilhelm I Bismarck Spiegelzaal Het Keizerrijk

5 Gevolgen Duitse eenheid Duitsland wordt een economische grootmacht door snelle industrialisatie. Frankrijk politiek Einde keizerrijk Verdeeldheid in de samenleving Elzas-Lotharingen afstaan aan Duitsland economisch Schadevergoeding betalen aan Duitsland Frankrijk is dominantie op het Europese continent kwijt en wil uiteindelijk wraak

6 Staatinrichting Duitsland Het wordt een monarchie met een gekozen parlement Er waren 25 deelstaten Veel bevoegdheden Samen vormden zij de Bondsraad Recht begroting, wetten of verdragen met andere landen goed/af te keuren Recht om de Rijksdag te ontbinden

7 Staatinrichting Duitsland Het parlement (Reichtag) Algemeen kiesrecht voor mannen en districtenstelsel Keurde de begroting goed of af Keurde wetten goed of af Maar mocht de regering niet naar huis sturen De keizer had veel macht Benoemde of ontsloeg de Rijkskanselier, die dan weer een regering samenstelde Was de militair opperbevelhebber

8 Politieke stromingen Conservatieven Nationaal-liberalen Centrumpartij Met grote aanhang onder de Rooms-Katholieken Socialisten Vooral industriearbeiders Verhoudingen (zie volgende dia)

9

10 Sociale Verhoudingen Adel (Junckers) Zij leverden hoge officieren en –ambtenaren Hun macht en aanzien was gebaseerd op grootgrondbezit Grote fabrikanten en bankiers Raakten steeds meer met de adel verbonden Als nieuwe rijken hadden ze wel minder aanzien White collar workers a.k.a. middenstand Arbeiders en lage ambtenaren

11 Alliantiepolitiek Om het machtsevenwicht te kunnen behouden streefde Bismarck naar een alliantiepolitiek. Hoe zorg je ervoor dat je niet wordt ingesloten door sterke vijanden! Driekeizerbond Congres van Berlijn: vredestichter Balkancrisis 1878 Conferentie van Berlijn 1884-1885

12 Koloniale aspiraties Oorzaak behoefte aan grondstoffen en afzetmarkt door snelle industrialisatie Verwerving koloniale gebieden gebeurde in Duitsland op particulier initiatief Maar Togo, Kameroen, Duits Oost-Afrika en Duits Zuidwest- Afrika werden door Bismarck tot protectoraat uitgeroepen Gevolg Wantrouwen Frankrijk en Engeland

13 Conferentie van Berlijn – 1884-85 Doel Bismarck streeft naar verzoening en afspraken over de verdeling van Afrika. 15-11-1884 tot 26-2-1885 onderhandelingen over toekomst Afrika Gebieden die nog niet waren gekoloniseerd, werden nu tussen de deelnemers aan de conferentie verdeeld. Gevolg Kaarsrechte- en zeer betwistbare grenzen. Ergo veel (burger-) oorlogen na de dekolonisatie

14 De nieuwe kaart

15 Lees: p. 62-64 Maak: W 1


Download ppt "31 De Industriële Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving 33De moderne vorm van imperialisme die verband hield."

Verwante presentaties


Ads door Google